Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig o 2017 wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1948 - 1986
Complete
Set ddata gyflawn 1987 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

194019501960197019801990200020102020
Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
The Local Government Finance Act 1988 (Non-Domestic Rating Multipliers) (England) Order 20172017 No. 1335Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A55 Trunk Road (Westbound Carriageway between Junction 24 (Faenol Interchange) and Junction 23 (Llanddulas), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20172017 No. 1334 (W. 305)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Gorllewin rhwng Cyffordd 24 (Cyfnewidfa’r Faenol) a Chyffordd 23 (Llanddulas), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2017
The A5 Trunk Road (Llangollen, Denbighshire to Pentrefoelas, Conwy County Borough) (Temporary 40 MPH Speed Restriction and No Overtaking) Order 20172017 No. 1333 (W. 304)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Llangollen, Sir Ddinbych i Bentrefoelas, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiad Cyflymder 40 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Junction 23 (Llanddulas) and Junction 24 (Faenol Interchange), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20172017 No. 1332 (W. 303)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Dwyrain rhwng Cyffordd 23 (Llanddulas) a Chyffordd 24 (Cyfnewidfa’r Faenol), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2017
The A483 Trunk Road (Rhosmaen Street, Llandeilo, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 1331 (W. 302)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Stryd Rhosmaen, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
The A494 Trunk Road (Tŷ Nant, near Cefnddwysarn, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20172017 No. 1330 (W. 301)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Tŷ Nant, ger Cefnddwysarn, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2017
The Boston Barrier Order 20172017 No. 1329Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Criminal Justice Act 1988 (Reviews of Sentencing) (Amendment No. 2) Order 20172017 No. 1328Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A487 & A40 Trunk Roads (Fishguard, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 1327 (W. 300)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a’r A40 (Abergwaun, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Commencement No. 5, Savings, Transitory and Transitional Provisions) Order 20172017 No. 1326 (C. 121) (W. 299)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 5, Arbedion, Darpariaethau Darfodol a Throsiannol) 2017
The Terrorism Act 2000 (Proscribed Organisations) (Amendment) Order 20172017 No. 1325Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Dartmouth-Kingswear Floating Bridge (Revision of Charges etc.) Order 20172017 No. 1324Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Rent Officers (Housing Benefit and Universal Credit Functions) (Amendment) Order 20172017 No. 1323Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Ionising Radiation (Medical Exposure) Regulations 20172017 No. 1322Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Non-Domestic Rating (Rates Retention) (Amendment) Regulations 20172017 No. 1321Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Blood Safety and Quality (Amendment) Regulations 20172017 No. 1320Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Criminal Legal Aid (Amendment) Regulations 20172017 No. 1319Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Care and Support (Deferred Payment) (Amendment) Regulations 20172017 No. 1318Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Immigration Act 2016 (Consequential Amendments) (Licensing of Booking Offices: Scotland) Regulations 20172017 No. 1317Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Designation of Rural Primary Schools (England) Order 20172017 No. 1316Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig

Yn ôl i’r brig