Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am English language Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig o 2016 wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1948 - 1986
Complete
Set ddata gyflawn 1987 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

194019501960197019801990200020102020
Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
The Legal Officers (Annual Fees) Order 20162016 No. 1272Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A4810 Steelworks Access Road (Queen’s Way) (Llanwern, Newport) (Temporary Speed Limits and Clearway) Order 20162016 No. 1271 (W. 301)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Ffordd Fynediad Gwaith Dur yr A4810 (Queen’s Way) (Llan-wern, Casnewydd) (Terfynau Cyflymder a Chlirffordd Dros Dro) 2016
The A55 Trunk Roads (Junction 1, Holyhead, Isle of Anglesey to Junction 36A, Broughton, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 1270 (W. 300)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffyrdd yr A55 (Cyffordd 1, Caergybi, Ynys Môn i Gyffordd 36A, Brychdyn, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20162016 No. 1269 (W. 299)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2016
The Non-Domestic Rating (Rates Retention) (Amendment) Regulations 20162016 No. 1268Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Greater Manchester Combined Authority (Functions and Amendment) Order 20162016 No. 1267Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Non-Domestic Rating (Chargeable Amounts) (England) Regulations 20162016 No. 1265Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Wales Act 2014 (Commencement No. 1) Order 20162016 No. 1264 (C. 88)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A487 & A40 Trunk Roads (Fishguard, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 1263 (W. 298)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a’r A40 (Abergwaun, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
The Council Tax Reduction Schemes (Prescribed Requirements) (England) (Amendment) Regulations 20162016 No. 1262Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Consumer Rights (Enforcement and Amendments) Order 20162016 No. 1259Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Northern Ireland (Stormont Agreement and Implementation Plan) Act 2016 (Commencement) Regulations 20162016 No. 1258 (C. 87)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Childcare Act 2016 (Consequential Amendments) Regulations 20162016 No. 1257Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A48(M) Motorway (St Mellons, Cardiff to Castleton, Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20162016 No. 1256 (W. 297)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Traffordd yr A48 (M) Llaneirwg, Caerdydd i Gas- Bach Casnewydd (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro)
The Plant Health (Fees) (England) (Amendment) Regulations 20162016 No. 1255Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Nitrate Pollution Prevention (Amendment) (No. 2) Regulations 20162016 No. 1254Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Inverkip) Regulations 20162016 No. 1253Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Immigration Act 2014 (Current Accounts) (Excluded Accounts and Notification Requirements) Regulations 20162016 No. 1252Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Social Care Wales (Extension of Meaning of “Social Care Worker”) Regulations 20162016 No. 1251 (W. 296)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Ehangu Ystyr “Gweithiwr Gofal Cymdeithasol”) 2016
The Sporting Testimonial Payments (Excluded Relevant Step) Regulations 20162016 No. 1250Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig

Yn ôl i’r brig