Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig o 1999 wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1948 - 1986
Complete
Set ddata gyflawn 1987 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

194019501960197019801990200020102020
Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
The Family Proceedings (Amendment No. 2) Rules 19991999 No. 3491 (L. 28)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Pesticides (Maximum Residue Levels in Crops, Food and Feeding Stuffs) (England and Wales) Regulations 19991999 No. 3483Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Worcestershire Acute Hospitals National Health Service Trust (Establishment) Order 19991999 No. 3473Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Worcestershire Community and Mental Health National Health Service Trust (Establishment) Order 19991999 No. 3472Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Alexandra Health Care, the Kidderminster Health Care, the Worcestershire Community Healthcare and the Worcester Royal Infirmary National Health Service Trusts (Dissolution) Order 19991999 No. 3471Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Housing Renewal Grants (Prescribed Form and Particulars) and (Welsh Form and Particulars) (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3470 (W. 56)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Ffurflen a Manylion a Ragnodir) a (Ffurflen a Manylion Cymraeg) (Diwygio) (Cymru) 1999
The Relocation Grants (Form of Application) and (Welsh Form of Application) (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3469 (W. 55)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Grantiau Adleoli (Ffurflen Gais) a (Ffurflen Gais Gymraeg) (Diwygio) (Cymru) 1999
The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3468 (W. 54)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) 1999
The Birmingham Specialist Community Health National Health Service Trust (Establishment) Order 19991999 No. 3467Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Northern Birmingham Community Health and the Southern Birmingham Community Health National Health Service Trusts (Dissolution) Order 19991999 No. 3466Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Housing Accommodation (Persons Subject to Immigration Control) (Amendment) (Wales) Order 19991999 No. 3465 (W. 53) (. )Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cartrefi i Bobl Fyw Ynddynt (Personau sy'n Ddarostyngedig i Reolaeth Fewnfudo) (Diwygio) (Cymru) 1999
The Beef Bones (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3464 (W. 52)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Esgyrn Cig Eidion (Diwygio) (Cymru) 1999
The Prescription Only Medicines (Human Use) Amendment (No. 2) Order 19991999 No. 3463Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Land Registration (No. 3) Rules 19991999 No. 3462Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Veterinary Surgeons and Veterinary Practitioners (Registration) (Amendment) Regulations Order of Council 19991999 No. 3461Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Dental Auxiliaries (Amendment) Regulations 19991999 No. 3460Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Local Authorities (Funds) (England) (Amendment No. 2) Regulations 19991999 No. 3459Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Non-Domestic Rating (Chargeable Amounts) (Wales) Regulations 19991999 No. 3454 (W. 51)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau y Gellir eu Codi) (Cymru) 1999
The Central Rating List (Wales) Regulations 19991999 No. 3453 (W. 50)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Rhestr Ardrethu Canolog (Cymru) 1999
The Copyright (Certification of Licensing Scheme for Educational Recording of Broadcasts and Cable Programmes) (Educational Recording Agency Limited) (Amendment) Order 19991999 No. 3452Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig

Yn ôl i’r brig