Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig o 2018 wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1948 - 1986
Complete
Set ddata gyflawn 1987 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

194019501960197019801990200020102020
Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
The Crime and Courts Act 2013 (Commencement No. 18) Order 20182018 No. 1423 (C. 99)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Local Government Finance Act 1988 (Non-Domestic Rating Multipliers) (England) Order 20182018 No. 1421Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Public Record Office (Fees) Regulations 20182018 No. 1420Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Thames Estuary) (Emergency) (Revocation) Regulations 20182018 No. 1419Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A40 Trunk Road and Link Road (Travellers’ Rest Junction, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles and 30 MPH Speed Limit) Order 20182018 No. 1418 (W. 266)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 a’r Ffordd Gyswllt (Cyffordd Travellers’ Rest, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 30 MYA Dros Dro) 2018
The Postal and Parcel Services (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 20182018 No. 1417Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Thames Estuary) (Emergency) Regulations 20182018 No. 1416Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The M4 Motorway (Junction 23a (Magor), Monmouthshire to Junction 34 (Miskin), Rhondda Cynon Taf) & The A48(M) Motorway (Junction 29 (Castleton), Newport to Junction 29A (St Mellons), Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No.2) Order 20182018 No. 1415 (W. 265)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23a (Magwyr), Sir Fynwy i Gyffordd 34 (Meisgyn), Rhondda Cynon Taf) a Thraffordd yr A48(M) (Cyffordd 29 (Cas-bach), Casnewydd i Gyffordd 29A (Llaneirwg), Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 2) 2018
The A55 Trunk Road (Junction 1 (Kingsland Roundabout), Holyhead, Isle of Anglesey to east of Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20182018 No. 1414 (W. 264)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 1 (Cylchfan Kingsland), Caergybi, Ynys Môn i fan i’r dwyrain o Gyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2018
The Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (Remedial) Order 20182018 No. 1413Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Human Fertilisation and Embryology (Parental Orders) Regulations 20182018 No. 1412Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A487 & A40 Trunk Roads (Fishguard, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 1411 (W. 263)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a’r A40 (Abergwaun, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
The Exotic Disease (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 20182018 No. 1410Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Equine Identification (England) (Amendment) (EU Exit) Regulations 20182018 No. 1409Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Amendment) (EU Exit) Regulations 20182018 No. 1408Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Air Quality (Miscellaneous Amendment and Revocation of Retained Direct EU Legislation) (EU Exit) Regulations 20182018 No. 1407Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Exotic Disease (Amendment) (England) (EU Exit) Regulations 20182018 No. 1406Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 20182018 No. 1405Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A421 Trunk Road (M1 Junction 13 to Bedford Improvements) (Salford Road) (Detrunking) Order 20182018 No. 1404Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Markets in Financial Instruments (Amendment) (EU Exit) Regulations 20182018 No. 1403Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig

Yn ôl i’r brig