Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am English language Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig o 2002 wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1948 - 1986
Complete
Set ddata gyflawn 1987 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

194019501960197019801990200020102020
Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
The County Borough of Torfaen (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3279 (W. 317)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Tor-faen (Newidiadau Etholiadol) 2002
The County of Ceredigion (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3278 (W. 316)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Sir Ceredigion (Newidiadau Etholiadol) 2002
The County Borough of The Vale of Glamorgan (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3277 (W. 315)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg (Newidiadau Etholiadol) 2002
The County Borough of Newport (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3276 (W. 314)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Casnewydd (Newidiadau Etholiadol) 2002
The County of Monmouthshire (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3275 (W. 313)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Sir Fynwy (Newidiadau Etholiadaol) 2002
The County of Gwynedd (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3274 (W. 312)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Sir Gwynedd (Newidiadau Etholiadol) 2002
The Cardiff and Vale of Glamorgan (Michaelston and Grangetown) Order 20022002 No. 3273 (W. 311)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Caerdydd a Bro Morgannwg (Llanfihangel-ynys-Afan a Grangetown) 2002
The Ceredigion and Pembrokeshire (St Dogmaels) Order 20022002 No. 3272 (W. 310)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Ceredigion a Sir Benfro (Llandudoch) 2002
The Newport (Caerleon and Malpas) Order 20022002 No. 3271 (W. 309)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Casnewydd (Caerllion a Malpas) 2002
The Carmarthenshire and Pembrokeshire (Clynderwen, Cilymaenllwyd and Henllanfallteg) Order 20022002 No. 3270 (W. 308)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro (Clynderwen, Cilymaenllwyd a Henllanfallteg) 2002
The Port of Ipswich (Transfer of Undertaking) Harbour Revision Order 20022002 No. 3269Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Gloucester Harbour Revision (Constitution) Order 20022002 No. 3268Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The New Roads and Street Works Act 1991 (Commencement No. 7) (England) Order 20022002 No. 3267 (C. 110)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Road Traffic (Permitted Parking Area and Special Parking Area) (City of Sunderland) Order 20022002 No. 3266Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Road Traffic (Permitted Parking Area and Special Parking Area) (County of Worcestershire) (City of Worcester) Order 20022002 No. 3265Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Allocation of Housing (England) Regulations 20022002 No. 3264Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Gloucestershire County Council (Castle Meads Bridge) Scheme 2001 Confirmation Instrument 20022002 No. 3239Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Gloucestershire County Council (Two Mile Bend Bridge) Scheme 2001 Confirmation Instrument 20022002 No. 3238Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Social Security Commissioners (Procedure) (Tax Credits Appeals) Regulations 20022002 No. 3237Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Flexible Working (Eligibility, Complaints and Remedies) Regulations 20022002 No. 3236Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig

Yn ôl i’r brig