Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1948 - 1986
Complete
Set ddata gyflawn 1987 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

194019501960197019801990200020102020
Sort ascending by TeitlSort descending by Blynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
The Windsor Framework (Enforcement etc.) Regulations 20232023 No. 1056Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Power to Award Degrees etc. (Hult International Business School Ltd) Order 20232023 No. 1051Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Customs (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2020 (Appointed Day) Regulations 20232023 No. 1050 (C. 66)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Forensic Science Regulator Act 2021 (Commencement  No. 2) Regulations 20232023 No. 1049 (C. 65)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Environmental Permitting (England and Wales) (Amendment) (England) (No. 2) Regulations 20232023 No. 1046Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Environmental Civil Sanctions (England) (Amendment) Order 20232023 No. 1045Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Diocese of Chichester (Educational Endowments) (Balcombe Church of England Primary School Teacher’s House) Order 20232023 No. 1044Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The M4 Motorway (Junction 37 (Pyle Interchange), Bridgend) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20232023 No. 1043 (W. 177)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 37 (Cyfnewidfa’r Pîl), Pen-y-bont ar Ogwr) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2023
The A487 Trunk Road (Dinas Cross, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20232023 No. 1042 (W. 176)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Dinas, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2023
The Welsh Language Standards (No. 9) Regulations 20232023 No. 1041 (W. 175)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 9) 2023
The Income-related Benefits (Subsidy to Authorities) Amendment Order 20232023 No. 1040Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Health Act 2009 (Commencement No. 4) (Wales) Order 20232023 No. 1039 (W. 174)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Deddf Iechyd 2009 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2023
The Manston Airport Development Consent (Amendment) Order 20232023 No. 1038Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A458 Trunk Road (Broad Street & High Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No. 4) Order 20232023 No. 1037 (W. 173)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Broad Street a High Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 4) 2023
The Coroners and Justice Act 2009 (Commencement No. 21) Order 20232023 No. 1036 (C. 64)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Health and Care Act 2022 (Commencement No. 7) Regulations 20232023 No. 1035 (C. 63)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Awel y Môr Offshore Wind Farm Order 20232023 No. 1033Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A48, A40 and A465 Trunk Roads (30 mph Speed Limit) Order 20232023 No. 1032 (W. 172)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffyrdd yr A48, yr A40 a’r A465 (Terfyn Cyflymder 30 mya) 2023
The Spring Traps Approval (Variation) (Wales) Order 20232023 No. 1031 (W. 171)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cymeradwyo Trapiau Sbring (Amrywio) (Cymru) 2023
The A465 & A470 Trunk Roads (Cwm-gwrach and Resolven Roundabouts, Neath & Swansea Road Roundabout, Merthyr Tydfil) (30mph Speed Limit) Order 20232023 No. 1030 (W. 170)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffyrdd yr A465 a’r A470 (Cylchfannau Cwm-gwrach a Resolfen, Castell-nedd a Chylchfan Swansea Road, Merthyr Tudful) (Terfyn Cyflymder 30mya) 2023

Yn ôl i’r brig