Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1948 - 1986
Complete
Set ddata gyflawn 1987 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

194019501960197019801990200020102020
Sort ascending by TeitlSort descending by Blynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
The Proceeds of Crime Act 2002 (Cash Searches: Code of Practice) Order 20212021 No. 728Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Proceeds of Crime Act 2002 (Recovery of Listed Assets: Code of Practice) Regulations 20212021 No. 727Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Proceeds of Crime Act 2002 (Investigations: Code of Practice) Order 20212021 No. 726Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Criminal Finances Act 2017 (Commencement No. 5) Regulations 20212021 No. 724 (C. 33)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A483 Trunk Road (Llanelwedd, Powys) (Part-time 20 mph Speed Limit) Order 20212021 No. 721 (W. 182)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Llanelwedd, Powys) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2021
The Care and Support (Charging and Assessment of Resources) (Amendment) Regulations 20212021 No. 717Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Payment and Electronic Money Institution Insolvency Regulations 20212021 No. 716Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Plant Health etc. (Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20212021 No. 713 (W. 181)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2021
The NHS (Charitable Trusts Etc) Act 2016 (Commencement) Regulations 20212021 No. 712 (C. 32)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Mobile Homes (Requirement for Manager of Site to be Fit and Proper Person) (England) (Amendment) Regulations 20212021 No. 711Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Plant Health (Fees) (Forestry) (Wales) (Amendment) Regulations 20212021 No. 710 (W. 180)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) (Diwygio) 2021
The Spring Traps Approval (Variation) (Wales) Order 20212021 No. 709 (W. 179)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cymeradwyo Trapiau Sbring (Amrywio) (Cymru) 2021
The Coronavirus Act 2020 (Residential Tenancies: Extension of Period of Protection from Eviction) (No. 2) (Wales) Regulations 20212021 No. 708 (W. 178)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) 2021
The A40 Trunk Road (St Clears to Carmarthen, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions) Order 20212021 No. 707 (W. 177)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Sanclêr i Gaerfyrddin, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2021
The United Kingdom Internal Market Act 2020 (Commencement No. 2) Regulations 20212021 No. 706 (C. 31)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (Steps and Other Provisions) (England) (Amendment) (No. 2) Regulations 20212021 No. 705Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Corporation Tax (Carry Back of Losses: Temporary Extension) Regulations 20212021 No. 704Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Raymill House, Lacock) (Restricted Area EG R106) Regulations 20212021 No. 703Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A55 Trunk Road (Junction 1 (Kingsland Roundabout), Holyhead to Junction 6 (Nant Turnpike), Anglesey) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20212021 No. 702 (W. 176)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 1 (Cylchfan Kingsland), Caergybi i Gyffordd 6 (Tyrpeg Nant), Ynys Môn) (Gwahardd Traffig Dros Dro) 2021
The Gambling (Operating Licence and Single-Machine Permit Fees) (Amendment) Regulations 20212021 No. 701Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig

Yn ôl i’r brig