Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am English language Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig o 2021 wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1948 - 1986
Complete
Set ddata gyflawn 1987 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

194019501960197019801990200020102020
Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
The Local Government Finance Act 1988 (Non-Domestic Rating Multipliers) (England) (No. 2) Order 20212021 No. 1495Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A48 Trunk Road (Cross Hands Roundabout to Pont Abraham Roundabout, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20212021 No. 1494 (W. 393)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A48 (Cylchfan Cross Hands i Gylchfan Pont Abraham, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2021
The A489 Trunk Road (Cemmaes Road to Machynlleth, Powys) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 20212021 No. 1493 (W. 392)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A489 (Glantwymyn i Fachynlleth, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2021
The A487 Trunk Road (Fishguard, Pembrokeshire to Cardigan, Ceredigion) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20212021 No. 1492 (W. 391)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Abergwaun, Sir Benfro i Aberteifi, Ceredigion) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2021
The Official Controls (Temporary Measures) (Coronavirus) (Amendment) (No. 3) Regulations 20212021 No. 1491Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) (No. 26) Regulations 20212021 No. 1490 (W. 390)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 26) 2021
The Customs (Miscellaneous Provisions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 20212021 No. 1489Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A40 Trunk Road (St Clears, Carmarthenshire to Haverfordwest, Pembrokeshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20212021 No. 1488 (W. 389)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Sanclêr, Sir Gaerfyrddin i Hwlffordd, Sir Benfro) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2021
The A44 Trunk Road (Goginan to Capel Bangor, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20212021 No. 1487 (W. 388)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Goginan i Gapel Bangor, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2021
The A40 Trunk Road (Llandeilo to Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20212021 No. 1486 (W. 387)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llandeilo i Lanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2021
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) (No. 25) Regulations 20212021 No. 1485 (W. 386)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 25) 2021
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Edinburgh) (Revocation) Regulations 20212021 No. 1484Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A487 Trunk Road (Parc Menai Roundabout to Antelope Roundabout, Bangor, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20212021 No. 1483 (W. 385)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Cylchfan Parc Menai i Gylchfan yr Antelope, Bangor, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2021
The A55 Trunk Road (Junction 1 (Kingsland Roundabout), Holyhead, Anglesey to east of Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20212021 No. 1482 (W. 384)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 1 (Cylchfan Kingsland), Caergybi, Ynys Môn i fan i’r dwyrain o Gyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2021
The A4810 Steelworks Access Road (Queen’s Way), (Llanwern, Newport) (Temporary Speed Limits and Clearway) Order 20212021 No. 1481 (W. 383)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Ffordd Fynediad Gwaith Dur yr A4810 (Queen’s Way), (Llan-wern, Casnewydd) (Terfynau Cyflymder Dros Dro a Chlirffordd) 2021
The Official Controls (Extension of Transitional Periods and Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) Regulations 20212021 No. 1480 (W. 382)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021
The A5 Trunk Road (Antelope Roundabout, Bangor, Gwynedd to the Junction of Lon Refail, Llanfairpwll, Anglesey) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20212021 No. 1479 (W. 381)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cylchfan yr Antelope, Bangor, Gwynedd i Gyffordd Lôn Refail, Llanfair Pwllgwyngyll, Ynys Môn) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2021
The Morlais Demonstration Zone Order 20212021 No. 1478 (W. 380)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Parth Arddangos Morlais 2021
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) (No. 24) Regulations 20212021 No. 1477 (W. 379)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 24) 2021
The Education (School Day and School Year) (Wales) (Amendment) (Coronavirus) Regulations 20212021 No. 1476 (W. 378)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2021

Yn ôl i’r brig