Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig o 2019 wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1948 - 1986
Complete
Set ddata gyflawn 1987 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

194019501960197019801990200020102020
Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
The Local Government Finance Act 1988 (Non-Domestic Rating Multipliers) (England) Order 20192019 No. 1520Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Diocese of Carlisle (Educational Endowments) (Allithwaite Church of England School) Order 20192019 No. 1519Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A55 Trunk Road (Conwy Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20192019 No. 1518 (W. 280)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Conwy, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2019
The Official Controls (Plant Health and Genetically Modified Organisms) (England) Regulations 20192019 No. 1517Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Designation of Rural Primary Schools (England) Order 20192019 No. 1516Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Public Interest Merger Reference (Mettis Aerospace Ltd.) (Pre-emptive Action) Order 20192019 No. 1515Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Marriage (Same-sex Couples) and Civil Partnership (Opposite-sex Couples) (Northern Ireland) Regulations 20192019 No. 1514Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The M42 Motorway (Junction 7a to Junction 9) and M6 Toll Motorway (M6 Junction 3a to M6 Toll Junction T2) (Warwickshire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20192019 No. 1513Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Turkey (Asset-Freezing) Regulations 20192019 No. 1512Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations 20192019 No. 1511Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Excise Goods (Holding, Movement and Duty Point) (Amendment) Regulations 20192019 No. 1510Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Value Added Tax (Amendment) (No. 2) Regulations 20192019 No. 1509Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20192019 No. 1508 (W. 279)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2019
The Value Added Tax (Place of Supply of Goods) (Amendment) Order 20192019 No. 1507Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Government of Wales Act 2006 (Amendment) Order 20192019 No. 1506Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Education (Inspectors of Education and Training in Wales) Order 20192019 No. 1505Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Fire and Rescue Services (Appointment of Inspector) (Wales) Order 20192019 No. 1504Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Air Navigation (Restriction of Flying) (State Opening of Parliament) (No. 2) Regulations 20192019 No. 1503Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A487 & A40 Trunk Roads (Fishguard, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20192019 No. 1502 (W. 278)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a’r A40 (Abergwaun, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2019
The Revised Code of Practice on the exercise of social services functions in relation to Part 10 (Advocacy) of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Appointed Day) (Wales) Order 20192019 No. 1501 (W. 277)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn y Cod Ymarfer Diwygiedig ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 10 (Eirioli) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2019

Yn ôl i’r brig