Chwilio Deddfwriaeth

Pori

Mae legislation.gov.uk yn cynnwys y rhan fwyaf o fathau o Ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig. Mae’r rhestr isod yn rhoi manylion llawn y mathau o ddeddfwriaeth sydd ar y safle hwn. O’r dudalen hon gallwch ddewis unrhyw fath o ddeddfwriaeth a pharhau i bori neu gallwch hofran dros y map i weld pa fathau o ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i’r ardal ddaearyddol y mae gennych chi ddiddordeb ynddi.

Ceisiwch hofran dros y map i amlygu mathau o ddeddfwriaeth neu cliciwch i weld deddfwriaeth ar gyfer yr ardal y gwnaethoch ei dewis.

Map help
Close

Pori cymorth map

Mae gan senedd y Deyrnas Unedig y grym i greu deddfwriaeth ar gyfer y Deyrnas Unedig i gyd. Fodd bynnag, mae gan seneddau a chynulliadau'r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon oll rymoedd i wneud mathau penodol o ddeddfwriaeth yn benodol i’w hardaloedd daearyddol. Mae’r map rhyngweithiol a rhestr deddfwriaeth hwn yn ceisio dangos y gwahanol fathau o ddeddfwriaeth allai fod yn berthnasol i wahanol ardaloedd.

Close

Cymorth Deddfwriaeth Drafft

Mae deddfwriaeth drafft yn ddeddfwriaeth sy’n aros am gymeradwyaeth. Yn gyffredinol, mae naill yn dod yn gyfraith neu mewn rhai achosion yn cael ei dynnu yn ôl. Hefyd, weithiau bydd deddfwriaeth drafft yn cael ei amnewid gan ddrafft arall. Am y rhesymau hyn, nid yw’r mathau hyn o ddeddfwriaeth drafft wedi eu hadlewyrchu gan y map rhyngweithiol uchod.

Close

Cymorth Asesiad Effaith

Mae Asesiadau Effaith yn asesiadau o gost, manteision ac effeithiau tebygol unrhyw ddeddfwriaeth.