Chwilio Deddfwriaeth

Chwiliad Uwch - Chwiliad cyffredinol

Search Form

(neu eiriau allweddol yn y teitl)
 Help about Title searching
(bydd defnyddio dyfynodau dwbl o gwmpas ymadrodd yn rhoi canlyniadau cyflymach)
Language of legislation text
 Help about language searching
 Help about Year Range searching
 Help about Number and Series searching
Math:
 Help about Legislation Type searching
Close

Teitl

Rhowch deitl llawn neu ran o deitl i chwilio am ganlyniadau yn seiliedig ar y teitl. Bydd y chwiliad yn dangos canlyniadau sy’n cyd-fynd ag unrhyw ran o’r teitl. Er enghraifft, bydd ‘Data’ yn cyd-fynd â ‘Deddf Diogelu Data’ a ‘Y Rheoliadau Dargadw Data’. I eithrio term, defnyddiwch y gweithredwr minws cyn y term yr hoffech ei eithrio. Er enghraifft, byddai chwilio am ‘Data -diogelu’ yn dychwelyd ‘Y Rheoliadau Dargadw Data’ ond nid y ‘Ddeddf Diogelu Data’. Defnyddiwch ddyfynodau dwbl i gael cyfatebiad union ar frawddeg e.e. byddai “Diogelu Data” yn dychwelyd ‘Y Ddeddf Diogelu Data’ ond nid ‘Y Rheoliadau Diogelu Grwpiau Bregus (Trin Data)’. Neu, gallech ei adael yn wag os nad ydych eisiau chwilio gan ddefnyddio teitl.

Close

Language of legislation text

This will focus your search in either English or Welsh language text of legislation.

Searching the Welsh language text of Welsh legislation may produce more appropriate results if you are using a Welsh language search term.

Close

Blwyddyn

Dewiswch a hoffech chwilio ar draws deddfwriaeth ar gyfer blwyddyn benodol neu ddetholiad o flynyddoedd. Nid yw hyn yn faes gofynnol a gellir ei adael yn wag os nad ydych eisiau cyfyngu eich chwiliad yn ôl blwyddyn.

Close

Rhif

Os ydych yn gwybod beth yw rhif yr eitem deddfwriaeth yr ydych yn chwilio amdano, rhowch hynny yma. Mae sawl ffordd o chwilio yn ôl rhif gan y neilltuir nifer o rifau i rai eitemau o ddeddfwriaeth, pob un o systemau rhifo gwahanol. Ble defnyddiwyd systemau rhifo lluosog, gallwch ddewis yn ôl pa un yr hoffech chwilio o’r blwch cwymp. Os nad ydych yn siŵr, rydym yn argymell eich bod yn cadw'r detholiad ‘prif gyfres’.

Close

Math

Mae’n bosibl cyfyngu ar eich chwiliad ar draws math penodol o ddeddfwriaeth neu gyfres o fathau o ddeddfwriaeth trwy ddefnyddio blychau ticio. Mae’r golofn gyntaf yn dangos yr holl fathau posibl o ddeddfwriaeth sylfaenol, a’r ail golofn y mathau o ddeddfwriaeth eilaidd. Dewiswch ‘Holl Ddeddfwriaeth’ os nad ydych eisiau cyfyngu eich chwiliad i fathau penodol o ddeddfwriaeth. Gweler yr adran Cymorth am gyngor ar ddeall y gwahanol fathau o ddeddfwriaeth.