Chwilio Deddfwriaeth

Hygyrchedd

Mae’r ‘National Archives’ yn ymroddedig i wneud ei wefannau mor hygyrch ag sy’n bosibl i ddefnyddwyr gyda nam ar eu golwg, clyw, gallu i symud neu wybyddol. Mae’r wefan yn dilyn Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.0

Mae legislation.gov.uk yn cynnig ffyrdd gwahanol o weld deddfwriaeth:

Mae’r nodweddion uwch yn cynnwys:

Mae rhai o’r gweddau yma yn cadw yn nes at ganllawiau WCAG nag eraill. Gellir gweld y wedd fwyaf hygyrch trwy’r dewis ‘Gwedd blaen’. e.e. http://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/1996/40/section/1?view=plain

Mae mwyafrif llethol y ddeddfwriaeth a welir gan ddefnyddio’r ‘Wedd blaen’ yn cydymffurfio â lefel AA WCAG 2.0. Gall rhai tudalennau fod heb ychydig o wybodaeth ychwanegol, fel testun gwahanol i rai delweddau. Mae mân broblemau hefyd gyda rhai tablau cymhleth.

Defnyddir y dechnoleg ganlynol ar www.legislation.gov.uk:

  • XHTML + RDFa
  • CSS
  • JavaScript

Gellir defnyddio’r safle gyda JavaScript neu CSS wedi eu galluogi.

Yn ychwanegol mae gwasanaethau sy’n defnyddio’r technolegau canlynol yn cael eu darparu gan www.legislation.gov.uk:

  • PDF
  • Porthiant Atom

Gall deddfwriaeth hefyd fod ar gael mewn Braille, os gofynnir amdano. Gellir cael copïau Braille gan customer.services@tso.co.uk neu ffoniwch +44 (0)8706005522.

Maint y testun

Os byddwch yn gweld bod testun y safle hwn yn rhy fach neu fawr, gallwch ei newid trwy ddefnyddio gosodiadau eich porwr. Y maint diofyn i’r rhan fwyaf o borwyr yw “100%”. Isod mae dolenni at gyfarwyddiadau ar gyfer newid maint y testun ar gyfer rhai porwyr cyffredin:

Byddem yn hoffi clywed gennych os byddwch wedi cael trafferth gyda maint y testun ar y wefan hon. Dywedwch wrthym pa system weithredu sydd gennych, er enghraifft “Windows XP”; eich porwr, er enghraifft “Internet Explorer 5.5” a’ch Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd, er enghraifft “AOL” neu “BT”. Byddem hefyd yn hoffi cael gwybod pa faint ydych chi wedi ei ddewis fel maint testun eich porwr, er enghraifft “canolig”.

Dogfennau PDF

Mae’r safle hwn yn defnyddio dogfennau Fformat Dogfennau Cludadwy (PDF) Adobe. Gallwch drosi dogfennau PDF yn destun trwy ddefnyddio gwasanaeth trosi PDF Adobe ar y we.

Javascript

Mae’r safle hwn yn defnyddio javascript ar gyfer rhai swyddogaethau, fel arddangos awgrymiadau ochr yn ochr â’r eicon ‘?’ ac i arddangos negeseuon rhybudd yng nghanol y sgrin ar ôl clicio ar ddolen i dudalen fawr o ran cynnwys. Os yw JavaScript wedi ei analluogi ar eich porwr, rydym wedi darparu fersiwn ‘dim-Javascript’ o’r dudalen sydd yn dal i’ch galluogi i weld y cynnwys.

Nid oes raid cael JavaScript i weld a chael mynediad at unrhyw ddeddfwriaeth ar y safle hwn

Dyddiad yr honiad cydymffurfio: 30 Mehefin 2011