Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig o 2020 wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1948 - 1986
Complete
Set ddata gyflawn 1987 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

194019501960197019801990200020102020
Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
The Organic Production (Organic Indications) (Amendment) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1669Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Commission Regulation (EC) No 865/2006) (Amendment) Regulations 20202020 No. 1668Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Meat Preparations (Amendment and Transitory Modification) (England) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1666Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1665Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Conflict Minerals (Compliance) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1664Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Network Rail (Suffolk Level Crossing Reduction) Order 20202020 No. 1663Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The European Union (Future Relationship) Act 2020 (Commencement No. 1) Regulations 20202020 No. 1662 (C. 54)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Agricultural Products, Food and Drink (Amendment) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1661Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Protecting against the Effects of the Extraterritorial Application of Third Country Legislation (Amendment) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1660Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (EU Exit) (No. 2) Regulations 20202020 No. 1659Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Drivers’ Hours and Tachographs (Amendment) Regulations 20202020 No. 1658Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Customs Tariff (Preferential Trade Arrangements and Tariff Quotas) (Amendment) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1657Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Hornsea Three Offshore Wind Farm Order 20202020 No. 1656Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20202020 No. 1655 (W. 348)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2020
The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (All Tiers) (England) (Amendment) (No. 4) Regulations 20202020 No. 1654Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Extradition (Provisional Arrest) Act 2020 (Commencement No. 1) Regulations 20202020 No. 1652 (C. 53)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway from Junction 18 (Llandudno Junction) to Junction 20 (Brompton Avenue), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20202020 No. 1651 (W. 347)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Dwyrain o Gyffordd 18 (Cyffordd Llandudno) i Gyffordd 20 (Brompton Avenue), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2020
The Agriculture Act 2020 (Commencement No. 1) Regulations 20202020 No. 1650 (C. 52)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The International Tax Enforcement (Disclosable Arrangements) (Amendment) (No. 2) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1649Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Agriculture Act 2020 (Commencement No. 1) (Wales) Regulations 20202020 No. 1648 (C. 51) (W. 346)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Deddf Amaethyddiaeth 2020 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2020

Yn ôl i’r brig