Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am English language Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig o 2020 wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1948 - 1986
Complete
Set ddata gyflawn 1987 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

194019501960197019801990200020102020
Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
House of Commons Members’ Fund Resolution 20202020 No. 1671Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Northampton Gateway Rail Freight Interchange (Correction) Order 20202020 No. 1670Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Organic Production (Organic Indications) (Amendment) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1669Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Commission Regulation (EC) No 865/2006) (Amendment) Regulations 20202020 No. 1668Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Meat Preparations (Amendment and Transitory Modification) (England) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1666Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1665Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Conflict Minerals (Compliance) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1664Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Network Rail (Suffolk Level Crossing Reduction) Order 20202020 No. 1663Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The European Union (Future Relationship) Act 2020 (Commencement No. 1) Regulations 20202020 No. 1662 (C. 54)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Agricultural Products, Food and Drink (Amendment) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1661Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Protecting against the Effects of the Extraterritorial Application of Third Country Legislation (Amendment) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1660Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (EU Exit) (No. 2) Regulations 20202020 No. 1659Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Drivers’ Hours and Tachographs (Amendment) Regulations 20202020 No. 1658Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Customs Tariff (Preferential Trade Arrangements and Tariff Quotas) (Amendment) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1657Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Hornsea Three Offshore Wind Farm Order 20202020 No. 1656Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20202020 No. 1655 (W. 348)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2020
The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (All Tiers) (England) (Amendment) (No. 4) Regulations 20202020 No. 1654Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Extradition (Provisional Arrest) Act 2020 (Commencement No. 1) Regulations 20202020 No. 1652 (C. 53)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway from Junction 18 (Llandudno Junction) to Junction 20 (Brompton Avenue), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20202020 No. 1651 (W. 347)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Dwyrain o Gyffordd 18 (Cyffordd Llandudno) i Gyffordd 20 (Brompton Avenue), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2020
The Agriculture Act 2020 (Commencement No. 1) Regulations 20202020 No. 1650 (C. 52)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig

Yn ôl i’r brig