Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol Cymru o 2017 wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 1999 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

 • Amser of results
 • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

1990200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Deddfwriaeth yn ôl Pennawd Pwnc

1. Dewiswch Lythyr Cyntaf Pennawd

2. Adfer Canlyniadau

  Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
  The A55 Trunk Road (Westbound Carriageway between Junction 24 (Faenol Interchange) and Junction 23 (Llanddulas), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20172017 No. 1334 (W. 305)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Gorllewin rhwng Cyffordd 24 (Cyfnewidfa’r Faenol) a Chyffordd 23 (Llanddulas), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2017
  The A5 Trunk Road (Llangollen, Denbighshire to Pentrefoelas, Conwy County Borough) (Temporary 40 MPH Speed Restriction and No Overtaking) Order 20172017 No. 1333 (W. 304)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Llangollen, Sir Ddinbych i Bentrefoelas, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiad Cyflymder 40 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Junction 23 (Llanddulas) and Junction 24 (Faenol Interchange), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20172017 No. 1332 (W. 303)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Dwyrain rhwng Cyffordd 23 (Llanddulas) a Chyffordd 24 (Cyfnewidfa’r Faenol), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2017
  The A483 Trunk Road (Rhosmaen Street, Llandeilo, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 1331 (W. 302)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Stryd Rhosmaen, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
  The A494 Trunk Road (Tŷ Nant, near Cefnddwysarn, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20172017 No. 1330 (W. 301)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Tŷ Nant, ger Cefnddwysarn, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2017
  The A487 & A40 Trunk Roads (Fishguard, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 1327 (W. 300)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a’r A40 (Abergwaun, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
  The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Commencement No. 5, Savings, Transitory and Transitional Provisions) Order 20172017 No. 1326 (C. 121) (W. 299)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 5, Arbedion, Darpariaethau Darfodol a Throsiannol) 2017
  The Regulated Services (Penalty Notices) (Wales) Regulations 20172017 No. 1292 (W. 298)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2017
  The Water Act 2014 (Commencement No. 10) Order 20172017 No. 1288 (C. 120) (W. 297)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Deddf Dŵr 2014 (Cychwyn Rhif 10) 2017
  The Building (Amendment) (Wales) Regulations 20172017 No. 1274 (W. 296)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2017
  The Regulated Services (Service Providers and Responsible Individuals) (Wales) Regulations 20172017 No. 1264 (W. 295)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2017
  The A487 Trunk Road (Caernarfon Flyover, Caernarfon, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 1253 (W. 294)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Trosffordd Caernarfon, Caernarfon, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) Order 20172017 No. 1229 (W. 293)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2017
  The A40 Trunk Road (Llandeilo to Broad Oak, Carmarthenshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20172017 No. 1225 (W. 292)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llandeilo i Dderwen-fawr, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20172017 No. 1218 (W. 291)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2017
  The Clocaenog Forest Wind Farm (Amendment) Order 20172017 No. 1197 (W. 290)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Fferm Wynt Coedwig Clocaenog (Diwygio) 2017
  The Tax Collection and Management (Permitted Disclosures) (Wales) Regulations 20172017 No. 1163 (W. 289)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017
  The A487 Trunk Road (Y Felinheli Bypass, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20172017 No. 1161 (W. 288)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Osgoi’r Felinheli, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2017
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20172017 No. 1159 (W. 287)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2017
  The A4076 Trunk Road (Hamilton Terrace, Milford Haven, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 1158 (W. 286)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Hamilton Terrace, Aberdaugleddau, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017

  Yn ôl i’r brig