Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol Cymru o 2002 wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 1999 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

 • Amser of results
 • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

1990200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Deddfwriaeth yn ôl Pennawd Pwnc

1. Dewiswch Lythyr Cyntaf Pennawd

2. Adfer Canlyniadau

  Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
  The County Borough of Torfaen (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3279 (W. 317)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Tor-faen (Newidiadau Etholiadol) 2002
  The County of Ceredigion (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3278 (W. 316)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Sir Ceredigion (Newidiadau Etholiadol) 2002
  The County Borough of The Vale of Glamorgan (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3277 (W. 315)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg (Newidiadau Etholiadol) 2002
  The County Borough of Newport (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3276 (W. 314)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Casnewydd (Newidiadau Etholiadol) 2002
  The County of Monmouthshire (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3275 (W. 313)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Sir Fynwy (Newidiadau Etholiadaol) 2002
  The County of Gwynedd (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3274 (W. 312)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Sir Gwynedd (Newidiadau Etholiadol) 2002
  The Cardiff and Vale of Glamorgan (Michaelston and Grangetown) Order 20022002 No. 3273 (W. 311)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Caerdydd a Bro Morgannwg (Llanfihangel-ynys-Afan a Grangetown) 2002
  The Ceredigion and Pembrokeshire (St Dogmaels) Order 20022002 No. 3272 (W. 310)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Ceredigion a Sir Benfro (Llandudoch) 2002
  The Newport (Caerleon and Malpas) Order 20022002 No. 3271 (W. 309)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Casnewydd (Caerllion a Malpas) 2002
  The Carmarthenshire and Pembrokeshire (Clynderwen, Cilymaenllwyd and Henllanfallteg) Order 20022002 No. 3270 (W. 308)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro (Clynderwen, Cilymaenllwyd a Henllanfallteg) 2002
  The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20022002 No. 3230 (W. 307)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Deillio o Anifeiliaid (Mewnforion Trydydd Gwledydd) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2002
  The Potatoes Originating in Egypt (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20022002 No. 3226 (W. 306)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Tatws sy'n Deillio o'r Aifft (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2002
  The National Health Service (Pharmaceutical Services) and (General Medical Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 3189 (W. 305)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) a (Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2002
  The Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) (Wales) Regulations 20022002 No. 3188 (W. 304)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Organeddau A Addaswyd Yn Enetig (Eu Gollwng Yn Fwriadol) (Cymru) 2002
  The Leasehold Reform (Notices) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 3187 (W. 303)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Diwygio'r Drefn Brydlesol (Hysbysiadau) (Diwygio) (Cymru) 2002
  The Rating Lists (Valuation Date) (Wales) Order 20022002 No. 3186 (W. 302)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn y Rhestrau Ardrethu (Dyddiad Prisio) (Cymru) 2002
  The Education Act 2002 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20022002 No. 3185 (C. 107) (W. 301)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2002
  The Education Act 2002 (Transitional Provisions) (Wales) Regulations 20022002 No. 3184 (W. 300)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Deddf Addysg 2002 (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2002
  The Air Quality Limit Values (Wales) Regulations 20022002 No. 3183 (W. 299)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Gwerthoedd Terfyn Ansawdd Aer (Cymru) 2002
  The Air Quality (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 3182 (W. 298)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio) (Cymru) 2002

  Yn ôl i’r brig