Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015

 • Explanatory Notes Table of contents

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015. For other versions of these Explanatory Notes, see More Resources.

 1. Rhagarweiniad

 2. Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

  1. Adran 1 – Trosolwg

  2. Adran 2 – Prif ddiffiniadau

  3. Adrannau 3 i 10 – Awdurdodau lleol sy’n uno’n wirfoddol

  4. Adran 3 – Cynigion ar gyfer uno

  5. Adran 4 – Ymgynghori cyn gwneud cais i uno

  6. Adran 5 – Canllawiau ynghylch ceisiadau i uno

  7. Adran 6 – Pŵer i wneud rheoliadau uno

  8. Adran 7 – Awdurdodau cysgodol

  9. Adran 8 – Etholiadau a chynghorwyr

  10. Adran 9 – Awdurdodau â model gweithrediaeth maer a chabinet

  11. Adran 10 – Darpariaethau canlyniadol etc. eraill

  12. Adrannau 11 i 15 – Pwyllgorau pontio

  13. Adran 11 – Pwyllgorau pontio

  14. Adran 12 – Cyfansoddiad pwyllgorau pontio

  15. Adran 13 – Swyddogaethau pwyllgorau pontio

  16. Adran 14 – Is-bwyllgor i bwyllgorau pontio

  17. Adran 15 – Darparu cyllid, cyfleusterau a gwybodaeth i bwyllgorau pontio

  18. Adrannau 16 i 24 – Trefniadau etholiadol etc. ar gyfer y prif ardaloedd newydd

  19. Adran 17 – Cyfarwyddydau a chanllawiau i’r Comisiwn

  20. Adran 18 – Cynnal adolygiad cychwynnol

  21. Adran 19 – Y weithdrefn ragadolygu

  22. Adran 20 – Ymgynghori ac ymchwilio

  23. Adran 21 – Adrodd ar adolygiad cychwynnol

  24. Adran 22 – Gweithredu gan Weinidogion Cymru

  25. Adran 23 – Rheoliadau etholiadol os na wneir unrhyw argymhellion

  26. Adran 24 – Cyfnodau adolygu yn y dyfodol

  27. Adrannau 25 i 28 – Trefniadau cydnabyddiaeth ariannol etc. ar gyfer prif awdurdodau lleol newydd

  28. Adran 25 - Cyfarwyddydau i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol i gyflawni swyddogaethau perthnasol

  29. Adran 26 – Adroddiadau’r Panel

  30. Adran 27 - Cyfarwyddydau a chanllawiau i’r Panel

  31. Adran 28 – Datganiadau polisi tâl

  32. Adrannau 29 i 36 – Cyfyngu ar drafodion a recriwtio etc. gan awdurdodau sy’n uno

  33. Adran 29(1) – Cyfarwyddydau mewn perthynas â gweithgareddau cyfyngedig

  34. Adran 29(3) – Cyfarwyddydau mewn perthynas â phenodi/dynodi i swyddi cyfyngedig

  35. Adran 36 – Canllawiau

  36. Adrannau 37 a 38 – Gofynion gwybodaeth

  37. Adran 39 – Ymestyn dros dro swyddogaethau Panel sy’n ymwneud â phenaethiaid gwasanaethau i brif swyddogion

  38. Adran 40 - Newidiadau i’r ddyletswydd i roi sylw i argymhellion y Panel ynghylch cyflogau

  39. Adran 41 – Aelodaeth y Panel

  40. Adran 42 – Arolwg o gynghorwyr ac ymgeiswyr na fu iddynt lwyddo i gael eu hethol yn gynghorwyr

  41. Adran 43 – Cynigion a gyflwynwyd cyn i Ran 3 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 gychwyn

  42. Adran 44 –Rheoliadau

  43. Adran 46 - Cychwyn

 3. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Explanatory Notes Table of contents

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources