Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 with a subject starting with N has returned more than 200 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

National Health Service, Wales

The National Health Service (General Medical Services) Amendment (Wales) Regulations 20012001 No. 833 (W. 38)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diwygio Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Cymru) 2001
The National Health Service (General Medical Services) and (Pharmaceutical Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 139 (W. 11)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) a (Gwasanaethau Fferyllol) (Diwygio) (Cymru) 2003
The National Health Service (General Ophthalmic Services Supplementary List) and (General Ophthalmic Services) (Amendment and Consequential Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 181 (W. 32)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Rhestr Atodol Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio a Diwygiad Canlyniadol) (Cymru) 2006
The National Health Service (General Ophthalmic Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 837 (W. 106)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2003
The National Health Service (General Ophthalmic Services) and (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 2552 (W. 222)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) a (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2008
The National Health Service (Miscellaneous Amendments Concerning Independent Nurse Prescribers, Supplementary Prescribers, Nurse Independent Prescribers and Pharmacist Independent Prescribers) (Wales) Regulations 20072007 No. 205 (W. 19)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau Amrywiol Ynghylch Nyrsys Sy'n Rhagnodi'n Annibynnol, Rhagnodwyr Atodol, Nyrsys-ragnodwyr Annibynnol a Fferyllwyr-ragnodwyr Annibynnol) (Cymru) 2007
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (No. 2) (Wales) Regulations 20022002 No. 1506 (W. 151)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2002
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20072007 No. 1048 (W. 106)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2007
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 186 (W. 25)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2002
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 301 (W. 43)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2003
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1659 (W. 171)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2004
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 1749 (W. 181)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2006
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 1039 (W. 99)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2007
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 660 (W. 70)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2008
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20092009 No. 311 (W. 33)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2009
The National Health Service (Optical Charges and Payments) Amendment (No.2) (Wales) Regulations 20002000 No. 3119 (W. 198)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) Diwygio (Rhif 2) (Cymru) 2000
The National Health Service (Optical Charges and Payments) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 978 (W. 48)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) Diwygio (Cymru) 2000
The National Health Service (Optical Charges and Payments) and (General Ophthalmic Services) (Amendment) (No.3) (Wales) Regulations 20012001 No. 3323 (W. 276)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2001
The National Health Service (Optical Charges and Payments) and (General Ophthalmic Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1630 (W. 124)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2005
The National Health Service (Optical Charges and Payments) and (General Ophthalmic Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 577 (W. 56)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2008

Back to top