Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 with a subject starting with N has returned more than 200 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

National Health Service, Wales

National Health Service (Pharmaceutical Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 2985 (W. 275)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Diwygio) (Cymru 2006
National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 1397 (W. 92)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2001
The Abertawe Bro Morgannwg University National Health Service Trust (Establishment) Order 20082008 No. 716 (W. 75)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaeth Brifysgol Gwasanaeth Iechyd Gwladol Abertawe Bro Morgannwg (Sefydlu) 2008
The Abertawe Bro Morgannwg University National Health Service Trust (Transfer of Property, Rights and Liabilities) Order 20082008 No. 2438 (W. 211)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (Trosglwyddo Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2008
The Bro Morgannwg National Health Service Trust (Establishment) Amendment Order 20002000 No. 1076 (W. 70)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Diwygio Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Bro Morgannwg (Sefydlu) 2000
The Commission for Health Improvement (Functions) (Wales) Regulations 20002000 No. 1015 (W. 57)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Comisiwn Gwella Iechyd (Swyddogaethau) (Cymru) 2000
The Community Health Council (Establishment of Carmarthenshire Community Health Council, Transfer of Functions and Abolition of Llanelli/Dinefwr and Carmarthen/Dinefwr Community Health Councils) Order 20062006 No. 942 (W. 91)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyngor Iechyd Cymuned (Sefydlu Cyngor Iechyd Cymuned Sir Gaerfyrddin, Trosglwyddo Swyddogaethau a Diddymu Cynghorau Iechyd Cymuned Llanelli/Dinefwr a Chaerfyrddin/Dinefwr) 2006
The Community Health Councils Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 479 (W. 20)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned Diwygio (Cymru)2000
The Cwm Taf National Health Service Trust (Establishment) Order 20082008 No. 717 (W. 76)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cwm Taf (Sefydlu) 2008
The Dyfed Powys Health Authority and Gwent Health Authority (Transfer of Trust Property) Order 20042004 No. 1607 (W. 166)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdod Iechyd Dyfed Powys ac Awdurdod Iechyd Gwent (Trosglwyddo Eiddo Ymddiriedolaeth) 2004
The General Medical Services (Transitional Measure Relating to Non-Clinical Partners) (Wales) Order 20042004 No. 1825 (W. 201)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (Mesur Trosiannol sy'n Ymwneud â Phartneriaid Anghlinigol) (Cymru) 2004
The General Medical Services Transitional and Consequential Provisions (Wales) (Amendment) Order 20062006 No. 360 (W. 47)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (Cymru) (Diwygio) 2006
The Health (Wales) Act 2003 (Commencement No. 1) Order 20032003 No. 2660 (C. 102) (W. 256)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd (Cymru) 2003 (Cychwyn Rhif 1) 2003
The Health Act 1999 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20002000 No. 1026 (W. 62) (C. 26)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd 1999 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2000
The Functions of Local Health Boards (Dental Public Health) (Wales) Regulations 20062006 No. 487 (W. 56)Wales Statutory Instruments
The Functions of Local Health Boards and the NHS Business Services Authority (Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG) (Primary Dental Services) (Wales) Regulations 20062006 No. 941 (W. 90)Wales Statutory Instruments
The General Dental Services and Personal Dental Services Transitional Provisions (Wales) Order 20062006 No. 488 (W. 57)Wales Statutory Instruments
The General Dental Services and Personal Dental Services Transitional and Consequential Provisions (Wales) Order 20062006 No. 946 (W. 95)Wales Statutory Instruments
The General Medical Services Transitional and Consequential Provisions (Wales) (No. 2) Order 20042004 No. 1016 (W. 113)Wales Statutory Instruments
The General Medical Services Transitional and Consequential Provisions (Wales) Order 20042004 No. 477 (W. 47)Wales Statutory Instruments

Back to top