Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 with a subject starting with C has returned 162 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Children and Young Persons

The Arrangements for Placement of Children (General) and the Review of Children’s Cases (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 3013 (W. 285)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Trefniadau ar gyfer Lleoli Plant (Cyffredinol) ac Adolygu Achosion Plant (Diwygio) (Cymru) 2002

Children and Young Persons, England and Wales

The Children Act 2004 (Commencement No. 2) Order 20052005 No. 700 (C. 30) (W. 59)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Plant 2004 (Cychwyn Rhif 2) 2005

Children and Young Persons, Wales

Children and Adoption Act 2006 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20072007 No. 733 (C. 31) (W. 65)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Plant a Mabwysiadu 2006 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007
Local Authorities (Prescribed Fees) (Adoptions with a Foreign Element) (Wales) Regulations 20052005 No. 3114 (W. 234)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Ffioedd Rhagnodedig) (Mabwysiadu gydag Elfen Dramor) (Cymru) 2005
The Access to Information (Post-Commencement Adoptions) (Wales) Regulations 20052005 No. 2689 (W. 189)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Mynediad i Wybodaeth (Mabwysiadu Ôl-gychwyn) (Cymru) 2005
The Adoption Agencies (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 3223 (W. 306)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Diwygio) (Cymru) 2003
The Adoption Agencies (Wales) Regulations 20052005 No. 1313 (W. 95)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005
The Adoption Support Agencies (Wales) Regulations 20052005 No. 1514 (W. 118)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Asiantaethau Cymorth Mabwysiadu (Cymru) 2005
The Adoption Support Services (Local Authorities) (Wales) Regulations 20042004 No. 1011 (W. 108)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2004
The Adoption Support Services (Local Authorities) (Wales) Regulations 20052005 No. 1512 (W. 116)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2005
The Adoption and Children Act 2002 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20032003 No. 181 (C. 9) (W. 39)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2003
The Adoption and Children Act 2002 (Commencement No. 11)(Wales) Order 20052005 No. 3112 (C. 134) (W. 232)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Cychwyn Rhif 11)(Cymru) 2005
The Adoption and Children Act 2002 (Commencement No. 5) (Wales) Order 20042004 No. 252 (C. 9) (W. 27)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Cychwyn Rhif 5) (Cymru) 2004
The Adoption and Children Act 2002 (Commencement No. 8) (Wales) Order 20052005 No. 1206 (C. 54) (W. 78)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Cychwyn Rhif 8) (Cymru) 2005
The Adoption of Children from Overseas (Wales) Regulations 20012001 No. 1272 (W. 71)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Mabwysiadu Plant o Wledydd Tramor (Cymru) 2001
The Adoption of Children from Overseas (Wales)(Amendment) Regulations 20032003 No. 1634 (W. 176)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Mabwysiadu Plant o Wledydd Tramor (Cymru) (Diwygio) 2003
The Advocacy Services and Representations Procedure (Children) (Wales) Regulations 20042004 No. 1448 (W. 148)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli a Gweithdrefn Sylwadau (Plant) (Cymru) 2004
The Care Homes (Wales) Regulations 20022002 No. 324 (W. 37)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002
The Care Standards Act 2000 (Commencement No. 10) and Transitional Provisions (Wales) Order 20032003 No. 152 (C. 8) (W. 22)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 10) a Darpariaethau Trosiannol (Cymru) 2003
The Care Standards Act 2000 (Commencement No. 4) (Wales) Order 20012001 No. 2354 (C. 80) (W. 192)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2001

Back to top