Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 with a subject starting with H has returned 128 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Health Care and Associated Professions, Wales

The Health Professions Wales (Establishment, Membership, Constitution and Functions) Order 20042004 No. 551 (W. 55)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Proffesiynau Iechyd Cymru (Sefydlu, Aelodaeth, Cyfansoddiad a Swyddogaethau) 2004
The Health Professions Wales (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) Order 20042004 No. 550 (W. 54)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Proffesiynau Iechyd Cymru (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2004
The Health Professions Wales Abolition Order 20062006 No. 978 (W. 101)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Diddymu Proffesiynau Iechyd Cymru 2006

Health Service, Wales

The References to Health Authorities Order 20072007 No. 961 (W. 85)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyfeiriadau at Awdurdodau Iechyd 2007

Highways, Wales

Street Works (Records) (Wales) Regulations 20052005 No. 1812 (W. 142)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Cofnodion) (Cymru) 2005
THE LONDON TO FISHGUARD TRUNK ROAD (A40) (IMPROVEMENT AT THE KELL, TREFFGARNE) ORDER 20092009 No. 3192 (W. 277)Wales Statutory Instruments
GORCHYMYN CEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (YR A40) (GWELLIANT WRTH THE KELL, TREFGARN) 2009
The Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Blaenau Ffestiniog to Cancoed Improvement) Order 20052005 No. 2291 (W. 170)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd i Lan Conwy (A470) (Gwelliant Blaenau Ffestiniog i Gancoed) 2005
The Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Cwm-bach to Newbridge-on-Wye) Order 20092009 No. 3375 (W. 297)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd i Lanconwy (yr A470) (Cwm-bach i'r Bontnewydd ar Wy) 2009
The Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Penloyn to Tan Lan Improvement) Order 20082008 No. 2701 (W. 241)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd i Lan Conwy (yr A470) (Gwelliant Penloyn i Dan Lan) 2008
The Civil Enforcement of Parking Contraventions (City and County of Swansea) Designation Order 20082008 No. 1896 (W. 180)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Dinas a Sir Abertawe) 2008
The Countryside and Rights of Way Act 2000 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20012001 No. 203 (C. 10) (W. 9)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2001
The Dolgellau to South of Birkenhead Trunk Road (A494) (Improvement at Tafarn y Gelyn) Order 20002000 No. 1283 (W. 98)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Dolgellau-Man i'r de o Birkenhead (A494) (Gwelliant yn Nhafarn y Gelyn) 2000
The Fishguard to Bangor Trunk Road (A487) (Porthmadog, Minffordd and Tremadog Bypass and De-trunking) Order 20092009 No. 1505 (W. 146)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Abergwaun i Fangor (Yr A487) (Ffordd Osgoi Porthmadog, Minffordd a Thremadog a Thynnu Statws Cefnffordd) 2009
The Highways (Schools) (Special Extinguishment and Special Diversion Orders) (Wales) Regulations 20052005 No. 1809 (W. 140)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Priffyrdd (Ysgolion) (Gorchmynion Dileu Arbennig a Gwyro Arbennig) (Cymru) 2005
The London To Fishguard Trunk Road (A40) (Penblewin To Slebech Park Improvement) Order 20082008 No. 3138 (W. 277)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Llundain I Abergwaun (YR A40) (Gwelliant Penblewin I Barc Slebets) 2008
The London — Fishguard Trunk Road (A40) (Combined Footpath/Cycleway, Windyhall, Fishguard) Order 20052005 No. 3034 (W. 222)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Llundain — Abergwaun (A40) (Troetffordd/Ffordd Feiciau Gyfun, Windyhall, Abergwaun) 2005
The London — Fishguard Trunk Road (A40) (Heol Draw Improvement) Order 20042004 No. 79 (W. 9)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Llundain — Abergwaun (A40) (Gwelliant Heol Draw) 2004
The M4 Motorway (Junction 30 (Pentwyn) Slip Roads) (Trunking) Scheme 20062006 No. 3383 (W. 309)Wales Statutory Instruments
Cynllun Traffordd yr M4 (Slipffyrdd Cyffordd 30 (Pen-twyn)) (Peri bod Ffordd yn dod yn Gefnffordd) 2006
The M4 Motorway Slip Road (Junction 44, Lon-Las) Scheme 20032003 No. 406 (W. 57)Wales Statutory Instruments
Cynllun Fordd Ymuno Traffordd yr M4 (Cyffordd 44, Lô n-Las) 2003
The Public Rights of Way (Registers) (Wales) Regulations 20062006 No. 42 (W. 8)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hawliau Tramwy Cyhoeddus (Cofrestrau) (Cymru) 2006

Back to top