Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000 with a subject starting with N has returned 19 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

National Assistance Services, Wales

The National Assistance (Sums for Personal Requirements) (Wales) Regulations 20002000 No. 1145 (W. 81)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Cymru) 2000

National Health Service, Wales

The Bro Morgannwg National Health Service Trust (Establishment) Amendment Order 20002000 No. 1076 (W. 70)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Diwygio Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Bro Morgannwg (Sefydlu) 2000
The Commission for Health Improvement (Functions) (Wales) Regulations 20002000 No. 1015 (W. 57)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Comisiwn Gwella Iechyd (Swyddogaethau) (Cymru) 2000
The Community Health Councils Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 479 (W. 20)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned Diwygio (Cymru)2000
The Health Act 1999 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20002000 No. 1026 (W. 62) (C. 26)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd 1999 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2000
The Health Act 1999 (Commencement No.3) (Wales) Order 20002000 No. 2991 (W. 191) (C. 92)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd 1999(Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2000
The Health Act 1999 (Fund-holding Practices) (Transfer of Assets, Savings, Rights and Liabilities and Transitional Provisions) (Wales) Order 20002000 No. 999 (W. 56)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd 1999 (Practisiau Deiliad-cronfa) (Trosglwyddo Asedau, Arbedion, Hawliau a Rhwymedigaethau a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2000.
The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 1422 (W. 102)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau ac Offer) Diwygio (Cymru) 2000
The National Health Service (Choice of Medical Practitioner) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 1708 (W. 115)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Dewis Ymarferydd Meddygol) Diwygio (Cymru) 2000
The National Health Service (Dental Charges) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 977 (W. 47)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) Diwygio (Cymru) 2000
The National Health Service (Functions of Health Authorities and Administration Arrangements)(Wales) Amendment Regulations 20002000 No. 1035 (W. 66)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diwygio Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Swyddogaethau Awdurdodau Iechyd a Threfniadau Gweinyddu) (Cymru) 2000
The National Health Service (General Dental Services) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 3118 (W. 197)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) Diwygio (Cymru) 2000
The National Health Service (General Medical Services) Amendment (No.2) (Wales) Regulations 20002000 No. 1992 (W. 144)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diwygio (Rhif 2) y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Cymru) 2000
The National Health Service (General Medical Services) Amendment (No.3) (Wales) Regulations 20002000 No. 1887 (W. 133)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diwygio (Rhif 3) y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Cymru) 2000
The National Health Service (General Medical Services) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 1707 (W. 114)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) Diwygio (Cymru) 2000
The National Health Service (Optical Charges and Payments) Amendment (No.2) (Wales) Regulations 20002000 No. 3119 (W. 198)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) Diwygio (Rhif 2) (Cymru) 2000
The National Health Service (Optical Charges and Payments) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 978 (W. 48)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) Diwygio (Cymru) 2000
The National Health Service Bodies and Local Authorities Partnership Arrangements (Wales) Regulations 20002000 No. 2993 (W. 193)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth Cyrff Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Awdurdodau Lleol (Cymru) 2000
The National Health Service Trusts (Originating Capital) (Wales) Order 20002000 No. 1142 (W. 80)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cyfalaf Cychwynnol) (Cymru) 2000

Back to top