Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 with a subject starting with S has returned 137 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Sea Fisheries, Wales

The Crab Claws (Prohibition of Landing) (Revocation) (Wales) Order 20012001 No. 2018 (W. 139)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Crafangau Crancod (Gwahardd eu Glanio) (Diddymu) (Cymru) 2001
The European Fisheries Fund (Grants) (Wales) Regulations 20092009 No. 360 (W. 35)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cronfa Pysgodfeydd Ewrop (Grantiau) (Cymru) 2009
The Fisheries and Aquaculture Structures (Grants) (Wales) Regulations 20022002 No. 675 (W. 72)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Strwythurau Pysgodfeydd a Dyframaethu (Grantiau) (Cymru) 2002
The Fishing Boats (Satellite-Tracking Devices) (Wales) Scheme 20062006 No. 2799 (W. 238)Wales Statutory Instruments
Cynllun Cychod Pysgota (Dyfeisiau Olrhain Drwy Loeren) (Cymru) 2006
The Lobsters and Crawfish (Prohibition of Fishing and Landing) (Wales) Order 20022002 No. 676 (W. 73)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cimychiaid a Chimychiaid Cochion (Gwahardd eu Pysgota a'u Glanio) (Cymru) 2002
The Prohibition of Fishing for Scallops (Wales) Order 20092009 No. 2721 (W. 232)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Gwahardd Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) 2009
The Prohibition of Fishing with Multiple Trawls (Wales) Order 20032003 No. 1855 (W. 205)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Gwahardd Pysgota â Threillrwydi Lluosog (Cymru) 2003
The Registration of Fish Buyers and Sellers and Designation of Fish Auction Sites (Wales) Regulations 20062006 No. 1495 (W. 145)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cofrestru Prynwyr a Gwerthwyr Pysgod a Dynodi Safleoedd Arwerthu Pysgod (Cymru) 2006
The Scallop Fishing (Wales) Order 20052005 No. 1717 (W. 132)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) 2005
The Sea Fishing (Enforcement of Community Conservation Measures) (Wales) Order 20002000 No. 2230 (W. 148)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota Môr (Gorfodi Mesurau Cadwraeth y Gymuned) (Cymru) 2000
The Sea Fishing (Enforcement of Community Control Measures) (Wales) (Amendment) Order 20032003 No. 559 (W. 79)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota Môr (Gorfodi Mesurau Rheoli'r Gymuned) (Cymru) (Diwygio) 2003
The Sea Fishing (Enforcement of Community Control Measures) (Wales) Order 20002000 No. 1075 (W. 69)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota Môr (Gorfodi Mesurau Rheoli'r Gymuned) (Cymru) 2000
The Sea Fishing (Enforcement of Community Quota and Third Country Fishing Measures) (Wales) Order 20002000 No. 1096 (W. 74)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota Môr (Gorfodi Mesurau Cymunedol ynghylch Cwotâu a Physgota gan Drydydd Gwledydd) (Cymru) 2000
The Sea Fishing (Enforcement of Community Satellite Monitoring Measures) (Wales) Order 20002000 No. 1078 (W. 71)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota Môr (Gorfodi Mesurau Cymunedol ar gyfer Monitro â Lloeren) (Cymru) 2000
The Sea Fishing (Enforcement of Community Satellite Monitoring Measures) (Wales) Order 2000 Amendment Regulations 20022002 No. 677 (W. 74)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diwygio Gorchymyn Pysgota Môr (Gorfodi Mesurau Cymunedol ar gyfer Monitro â Lloeren) (Cymru) 2000 2002
The Sea Fishing (Enforcement of Community Satellite Monitoring Measures) (Wales) Order 20062006 No. 2798 (W. 237)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota Môr (Gorfodi Mesurau Cymunedol ar gyfer Monitro drwy Loeren) (Cymru) 2006
The Sea Fishing (Enforcement of Measures for the Recovery of the Stock of Cod)(Irish Sea) (Wales) Order 20002000 No. 976 (W. 46)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota Môr (Gorfodi Mesurau ar gyfer Adfer y Stoc Penfreision) (Môr Iwerddon) (Cymru) 2000
The Sea Fishing (Northern Hake Stock) (Wales) Order 20062006 No. 1796 (W. 191)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota Môr (Stoc o Gegdduon Gogleddol) (Cymru) 2006
The Shellfish (Specification of Crustaceans) (Wales) Regulations 20022002 No. 1885 (W. 194)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Pysgod Cregyn (Dynodi Cramenogion) (Cymru) 2002
The Shellfish (Specified Sea Area) (Prohibition of Fishing Methods) (Wales) Order 20032003 No. 607 (W. 81)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgod Cregyn (Ardal Fôr Benodedig) (Gwahardd Dulliau Pysgota) (Cymru) 2003

Back to top