Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2009 with a subject starting with N has returned 30 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

National Assistance Services, Wales

The National Assistance (Assessment of Resources and Sums for Personal Requirements) (Amendment) (Wales) Regulations 20092009 No. 632 (W. 58)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau a Symiau at Anghenion Personol) (Diwygio) (Cymru) 2009

National Health Serice, Wales

The National Health Service Trusts (Originating Capital) (Wales) (Amendment) Order 20092009 No. 1382 (W. 138)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cyfalaf Cychwynnol) (Cymru) (Diwygio) 2009
The National Health Service Trusts (Originating Capital) (Wales) Order 20092009 No. 1035 (W. 90)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cyfalaf Cychwynnol) (Cymru) 2009

National Health Service, Wales

The Local Health Boards (Constitution, Membership and Procedures) (Wales) Regulations 20092009 No. 779 (W. 67)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) 2009
The Local Health Boards (Directed Functions) (Wales) Regulations 20092009 No. 1511 (W. 147)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Byrddau Iechyd Lleol (Swyddogaethau a Gyfarwyddir) (Cymru) 2009
The Local Health Boards (Establishment and Dissolution) (Wales) Order 20092009 No. 778 (W. 66)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Sefydlu a Diddymu) (Cymru) 2009
The Local Health Boards (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) (Wales) Order 20092009 No. 1559 (W. 154)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Byrddau Iechyd Lleol (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) (Cymru) 2009
The National Health Service (Amendments relating to Optical Charges and Payments) (Wales) Regulations 20092009 No. 589 (W. 56)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau sy'n ymwneud â Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Cymru) 2009
The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (No.2) (Wales) Regulations 20092009 No. 3005 (W. 264)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2009
The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (Wales) Regulations 20092009 No. 1512 (W. 148)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2009
The National Health Service (Charges) (Amendments Relating to Pandemic Influenza) (Wales) Regulations 20092009 No. 1175 (W. 102)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd) (Diwygiadau Ynghylch Ffliw Pandemig) (Cymru) 2009
The National Health Service (Free Prescriptions and Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2607 (W. 210)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Presgripsiynau am Ddim a Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) 2009
The National Health Service (General Medical Services Contracts) (Prescription of Drugs Etc.) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20092009 No. 1977 (W. 176)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhagnodi Cyffuriau Etc.) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2009
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20092009 No. 311 (W. 33)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2009
The National Health Service (Pharmaceutical Services) (Amendment) (Wales) Regulation 20092009 No. 1491 (W. 144)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Diwygio) (Cymru) 2009
The National Health Service (Restructuring of National Health Service Bodies: Consequential Amendments) (Wales) Order 20092009 No. 1824 (W. 165)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ailstrwythuro Cyrff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol: Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2009
The National Health Service (Transfer of Residual Estate) (Wales) Order 20092009 No. 2617 (W. 213)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Trosglwyddo Ystad Weddilliol) (Cymru) 2009
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20092009 No. 709 (W. 61)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2009
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Wales) (Amendment) (No.3) Regulations 20092009 No. 2365 (W. 193)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2009
The National Health Service (General Medical Services Contracts) (Prescription of Drugs Etc) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 1838 (W. 166)Wales Statutory Instruments

Back to top