Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 with a subject starting with P has returned 79 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Pensions, Wales

The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Amendment) Order 20062006 No. 1672 (W. 160)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn Dynion Tân (Cymru) (Diwygio) 2006
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) Order 20072007 No. 1072 (W. 110)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2007
The Firefighters' Compensation Scheme (Wales) Order 20072007 No. 1073 (W. 111)Wales Statutory Instruments
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Amendment) Order 20072007 No. 1074 (W. 112)Wales Statutory Instruments

Plant Breeders' Rights, Wales

The Plant Breeders' Rights (Discontinuation of Prior Use Exemption) (Wales) Order 20062006 No. 1261 (W. 118)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Hawliau Bridwyr Planhigion (Dirwyn i Ben Esemptiad o Ddefnydd Blaenorol) (Cymru) 2006

Plant Health, Wales

The Marketing of Fruit Plant Material (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1155 (W. 72)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Marchnata Deunyddiau Planhigion Ffrwythau (Diwygio) (Cymru) 2005
The Marketing of Vegetable Plant Material (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 2190 (W. 174)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Marchnata Deunyddiau Planhigion Llysieuol (Cymru) (Diwygio) 2007
The Plant Health (Amendment) (Wales) (No.2) Order 20012001 No. 3761 (W. 310)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2001
The Plant Health (Amendment) (Wales) Order 20012001 No. 2500 (W. 203)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) 2001
The Plant Health (Amendment) (Wales) Order 20022002 No. 1805 (W. 175)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) 2002
The Plant Health (Amendment) (Wales) Order 20032003 No. 1851 (W. 201)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) 2003
The Plant Health (Amendment) (Wales) Order 20052005 No. 70 (W. 8)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) 2005
The Plant Health (Export Certification) (Wales) Order 20062006 No. 1701 (W. 163)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) 2006
The Plant Health (Import Inspection Fees) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20072007 No. 3306 (W. 293)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Arolygu Mewnforio) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2007
The Plant Health (Import Inspection Fees) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20092009 No. 3140 (W. 273)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Arolygu Mewnforio) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2009
The Plant Health (Import Inspection Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 1763 (W. 153)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Arolygu Mewnforio) (Cymru) (Diwygio) 2007
The Plant Health (Import Inspection Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 398 (W. 43)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Arolygu Mewnforio) (Cymru) (Diwygio) 2009
The Plant Health (Import Inspection Fees) (Wales) (No. 2) Regulations 20062006 No. 2832 (W. 253)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Arolygu Mewnforio) (Cymru) (Rhif 2) 2006
The Plant Health (Import Inspection Fees) (Wales) Regulations 20062006 No. 171 (W. 22)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Arolygu Mewnforio) (Cymru) 2006
The Plant Health ("Phytophthora ramorum") (Wales) (No. 2) Order 20022002 No. 2762 (W. 263)Wales Statutory Instruments

Back to top