Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 with a subject starting with L has returned 199 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Land Drainage, Wales

The Welsh Regional Flood Defence Committee (Composition) Order 20062006 No. 980 (W. 103)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pwyllgor Rhanbarthol Amddiffyn Rhag Llifogydd Cymru (Cyfansoddiad) 2006

Land, Wales

The Anti-social Behaviour Act 2003 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20042004 No. 3238 (C. 144) (W. 281)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2004
The High Hedges (Appeals) (Wales) Regulations 20042004 No. 3240 (W. 282)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwrychoedd neu Berthi Uchel (Apelau) (Cymru) 2004
The High Hedges (Fees) (Wales) Regulations 20042004 No. 3241 (W. 283)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwrychoedd neu Berthi Uchel (Ffioedd) (Cymru) 2004

Landlord and Tenant

The Leasehold Reform (Collective Enfranchisement and Lease Renewal) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 670 (W. 63)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhyddfreinio ar y Cyd ac Adnewyddu Lesddaliad) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Leasehold Reform (Enfranchisement and Extension) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 699 (W. 74)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diwygio Lesddaliad (Rhyddfreinio ac Estyn) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Long Residential Tenancies (Principal Forms) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 233 (W. 33)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tenantiaethau Preswyl Hir (Prif Ffurflenni) (Diwygio) (Cymru) 2003

Landlord and Tenant, Wales

The Administration Charges (Summary of Rights and Obligations) (Wales) Regulations 20072007 No. 3162 (W. 273)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Taliadau Gweinyddol (Crynodeb o Hawliau a Rhwymedigaethau) (Cymru) 2007
The Administration of the Rent Officer Service (Wales) Order 20032003 No. 973 (W. 132)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Gweinyddu Gwasanaeth y Swyddogion Rhenti (Cymru) 2003
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) (No.2) Order 20012001 No. 2983 (W. 250)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 2) 2001
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) (No.2) Order 20082008 No. 3200 (W. 285)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 2) 2008
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20012001 No. 2982 (W. 249)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2001
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20032003 No. 4 (W. 2)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2003
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20042004 No. 1218 (W. 133)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2004
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20062006 No. 2796 (W. 235)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2006
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20072007 No. 2398 (W. 199)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2007
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20082008 No. 253 (W. 29)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2008
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20092009 No. 3232 (W. 280)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2009
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales)(No.3) Order 20012001 No. 3064 (W. 253)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 3) 2001
The Assured Tenancies and Agricultural Occupancies (Forms) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 307 (W. 46)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tenantiaethau Sicr a Meddianaethau Amaethyddol Sicr (Ffurflenni) (Diwygio) (Cymru) 2003

Back to top