Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2001 with a subject starting with N has returned 22 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

National Assistance Services, Wales

The Health and Social Care Act 2001 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20012001 No. 3807 (C. 124) (W. 315)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2001 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2001
The National Assistance (Assessment of Resources) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20012001 No. 1409 (W. 95)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2001
The National Assistance (Assessment of Resources) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 276 (W. 12)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio) (Cymru) 2001
The National Assistance (Sums for Personal Requirements) (Wales) Regulations 20012001 No. 1408 (W. 94)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Cymru) 2001

National Health Service, Wales

National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) Regulations 20012001 No. 1358 (W. 86)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) 2001
National Health Service (Optical Charges and Payments) and (General Ophthalmic Services) (Amendment) (No.2) (Wales) Regulations 20012001 No. 1423 (W. 98)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2001
National Health Service (Optical Charges and Payments) and (General Ophthalmic Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 1362 (W. 90)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2001
National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 1397 (W. 92)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2001
The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 2359 (W. 196)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Diwygio) (Cymru) 2001
The National Health Service (General Dental Services) (Amendment) (No.2) (Wales) Regulations 20012001 No. 2706 (W. 226)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2001
The National Health Service (General Dental Services) (Amendment) (No.3) (Wales) Regulations 20012001 No. 4000 (W. 328)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2001
The National Health Service (General Dental Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 2133 (W. 148)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2001
The National Health Service (General Dental Services) and (Dental Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 1359 (W. 87)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) a (Ffioedd Deintyddol) (Diwygio) (Cymru) 2001
The National Health Service (General Medical Services) Amendment (No.2) (Wales) Regulations 20012001 No. 1788 (W. 129)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diwygio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhif 2) 2001
The National Health Service (General Medical Services) Amendment (Wales) Regulations 20012001 No. 833 (W. 38)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diwygio Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Cymru) 2001
The National Health Service (Optical Charges and Payments) and (General Ophthalmic Services) (Amendment) (No.3) (Wales) Regulations 20012001 No. 3323 (W. 276)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2001
The National Health Service (Payments by Local Authorities to Health Authorities) (Prescribed Functions) (Wales) Regulations 20012001 No. 1543 (W. 108)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Taliadau gan Awdurdodau Lleol i Awdurdodau Iechyd (Swyddogaethau Rhagnodedig) (Cymru) 2001
The National Health Service (Penalty Charge) (Wales) Regulations 20012001 No. 1300 (W. 77)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Tâl Cosb) (Cymru) 2001
The National Health Service (Pharmaceutical Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 1396 (W. 91)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Diwygio) (Cymru) 2001
The National Health Service (Professions Supplementary to Medicine) Amendment (Wales) Regulations 20012001 No. 1075 (W. 51)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diwygio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Proffesiynau sy'n Atodol i Feddygaeth) (Cymru) 2001

Back to top