Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2004 with a subject starting with N has returned 26 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

National Assistance Services, Wales

The Health and Social Care Act 2001 (Commencement No. 6) (Wales) Order 20042004 No. 103 (W. 10) (C. 6)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2001 (Cychwyn Rhif 6) (Cymru) 2004
The National Assistance (Assessment of Resources) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20042004 No. 2879 (W. 249)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2004
The National Assistance (Assessment of Resources) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1023 (W. 120)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio) (Cymru) 2004
The National Assistance (Sums for Personal Requirements)(Wales) Regulations 20042004 No. 1024 (W. 121)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Cymru) 2004

National Health Service, Wales

Community Health Councils Regulations 20042004 No. 905 (W. 89)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned 2004
The Dyfed Powys Health Authority and Gwent Health Authority (Transfer of Trust Property) Order 20042004 No. 1607 (W. 166)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdod Iechyd Dyfed Powys ac Awdurdod Iechyd Gwent (Trosglwyddo Eiddo Ymddiriedolaeth) 2004
The General Medical Services (Transitional Measure Relating to Non-Clinical Partners) (Wales) Order 20042004 No. 1825 (W. 201)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (Mesur Trosiannol sy'n Ymwneud â Phartneriaid Anghlinigol) (Cymru) 2004
The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (No. 2) (Wales) Order 20042004 No. 873 (C. 37) (W. 88)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 Cychwyn (Rhif 2) (Cymru) 2004
The Health and Social Care Act 2001 (Commencement No. 6) (Wales) Order 20042004 No. 103 (W. 10) (C. 6)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2001 (Cychwyn Rhif 6) (Cymru) 2004
The Health and Social Care Act 2001 (Commencement No. 7) (Wales) Order 20042004 No. 1754 (W. 187) (C. 70)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2001 (Cychwyn Rhif 7) (Cymru) 2004
The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 1605 (W. 164)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) 2004
The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1433 (W. 146)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2004
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1659 (W. 171)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2004
The General Medical Services Transitional and Consequential Provisions (Wales) (No. 2) Order 20042004 No. 1016 (W. 113)Wales Statutory Instruments
The General Medical Services Transitional and Consequential Provisions (Wales) Order 20042004 No. 477 (W. 47)Wales Statutory Instruments
The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 (Commencement No. 1) (Wales) (Amendment) Order 20042004 No. 1019 (W. 116) (C. 46)Wales Statutory Instruments
The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20042004 No. 480 (W. 49) (C. 19)Wales Statutory Instruments
The National Health Service (General Medical Services Contracts) (Prescription of Drugs Etc.) (Wales) Regulations 20042004 No. 1022 (W. 119)Wales Statutory Instruments
The National Health Service (General Medical Services Contracts) (Wales) Regulations 20042004 No. 478 (W. 48)Wales Statutory Instruments
The National Health Service (Performers Lists) (Wales) Regulations 20042004 No. 1020 (W. 117)Wales Statutory Instruments

Back to top