Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 with a subject starting with N has returned more than 200 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

National Health Service, Wales

The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (No. 2) Regulations 20062006 No. 2791 (W. 232)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Rhif 2) 2006
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (No.2) (Wales) Regulations 20012001 No. 3322 (W. 275)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2001
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (No.2) (Wales) Regulations 20032003 No. 2561 (W. 250)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2003
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 975 (W. 134)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2003
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 871 (W. 86)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2004
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1723 (W. 135)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2005
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 1389 (W. 139)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2006
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20092009 No. 709 (W. 61)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2009
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Wales) (Amendment) (No.3) Regulations 20092009 No. 2365 (W. 193)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2009
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 1480 (W. 153)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) (Diwygio) 2008
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 54 (W. 18)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) (Diwygio) 2009
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Wales) (Amendment)(No.2) Regulations 20082008 No. 2568 (W. 226)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2008
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Wales) Regulations 20072007 No. 1104 (W. 116)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) 2007
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) and (Optical Charges and Payments) and (General Ophthalmic Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1042 (W. 124)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) a (Ffioedd a Thaliadau Optegol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2004
The National Health Service Bodies and Local Authorities Partnership Arrangements (Wales) Regulations 20002000 No. 2993 (W. 193)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth Cyrff Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Awdurdodau Lleol (Cymru) 2000
The National Health Service Bodies and Local Authority Partnership Arrangements (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 1390 (W. 140)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth Cyrff Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2004
The National Health Service Reform and Health Care Professions Act 2002 (Commencement) (Wales) Order 20022002 No. 2532 (C. 81) (W. 248)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Diwygio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Phroffesiynau Gofal Iechyd 2002 (Cychwyn) (Cymru) 2002
The National Health Service Trusts (Cardiff and Vale National Health Service Trust) (Originating Capital) (Wales) Order 20012001 No. 1153 (W. 60)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Caerdydd a'r Fro) (Cyfalaf Cychwynnol) (Cymru) 2001
The National Health Service Trusts (Originating Capital) (Wales) Order 20002000 No. 1142 (W. 80)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cyfalaf Cychwynnol) (Cymru) 2000
The National Health Service Trusts (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) (Wales) Order 20092009 No. 1558 (W. 153)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaethau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) (Cymru) 2009

Back to top