Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3499)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A55 Trunk Road (Slip Roads at Junction 20, Brompton Avenue and Junction 21, Victoria Avenue, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 45Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno wrth Gyffordd 20, Brompton Avenue a Chyffordd 21, Victoria Avenue, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
  The Council Tax Reduction Schemes (Prescribed Requirements and Default Scheme) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 44 (W. 3)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The A487 Trunk Road (Bangor Road, Caernarfon, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 3513Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Bangor, Caernarfon, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A487 Trunk Road (Mill Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 3427Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Dan Dre, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Llanfoist, Monmouthshire to Brynmawr, Blaenau Gwent) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 3420Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Llan-ffwyst, Sir Fynwy i Fryn-nmawr, Blaenau Gwent) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A40 Trunk Road (Pensarn Roundabout to Traveller’s Rest, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 3416Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Pensarn i Traveller’s Rest, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Westbound On-Slip Roads at Junction 23a, Dundonald Avenue and Junction 24, Faenol, Abergele, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 3414Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno tua’r Gorllewin wrth Gyffordd 23a, Dundonald Avenue a Chyffordd 24, y Faenol, Abergele, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Tredegar Roundabout, Blaenau Gwent to Rhymney Interchange, Caerphilly) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 3395Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Tredegar, Blaenau Gwent i Gyfnewidfa Rhymni, Caerffili) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A458 Trunk Road (Welshpool, Powys to the Powys/Gwynedd Border) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 3393Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Y Trallwng, Powys hyd at Ffin Powys/Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The A483 Trunk Road (Newtown to Llanymynech, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 3391Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Y Drenewydd i Lanymynech, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The A489 Trunk Road (Newtown to Caersws, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 3389Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A489 (Y Drenewydd i Gaersws, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The A458 Trunk Road (Buttington Roundabout, Powys to the Powys/Shropshire Border) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 3378Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Cylchfan Tal-y-bont, Powys hyd at Ffin Powys/Swydd Amwythig) (Cyfyngiadau Cyflymder a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough)(Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) (No.2) Order 20142014 No. 3377Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2014
  The A487 Trunk Road (Powys-Ceredigion Border to Dyfi Bridge, North of Machynlleth, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 3376Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffin Powys/Ceredigion i Bont ar Ddyfi, ir Gogledd o Fachynlleth, Powys) (Cyfyngiadau Traffig a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The A483 Trunk Road (Powys/Carmarthenshire Border to Newtown, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 3374Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffin Powys/Sir Gaerfyrddin ir Drenewydd, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The Accounts and Audit (Wales) Regulations 20142014 No. 3362 (W. 337)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014
  The Keeping and Introduction of Fish (Wales) Regulations 20142014 No. 3303 (W. 336)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cadw a Chyflwyno Pysgod (Cymru) 2014
  The Secure Tenancies (Absolute Ground for Possession for Anti-social Behaviour) (Review Procedure) (Wales) Regulations 20142014 No. 3278 (W. 335)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tenantiaethau Diogel (Sail Absoliwt ar gyfer Meddiannu am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol) (Y Weithdrefn Adolygu) (Cymru) 2014
  The Education (Wales) Measure 2009 (Pilot) (Revocation) Regulations 20142014 No. 3267 (W. 334)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Mesur Addysg (Cymru) 2009 (Treialu) (Dirymu) 2014
  The Animal Welfare (Breeding of Dogs) (Wales) Regulations 20142014 No. 3266 (W. 333)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014

  Back to top