Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3554)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A55 Trunk Road (Junction 23, Llanddulas to Junction 22, Old Colwyn, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 849Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 23, Llanddulas i Gyffordd 22, Hen Golwyn, Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The M4 Motorway (Junction 42, Earlswood, Neath Port Talbot to West of Junction 44, Lonlas, Swansea) (Temporary 50 MPH Speed Limit, Prohibitions and Trafficking of Hard Shoulder) Order 20152015 No. 753Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 42, Earlswood, Castellnedd Port Talbot i Bwynt i’r Gorllewin o Gyffordd 44, Lôn-las, Abertawe) (Cyfyngiad Cyflymder 50 mya, Gwaharddiadau a Chaniatáu Traffig ar y Llain Galed Dros Dro) 2015
  The Housing (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) Regulations 20152015 No. 752 (W. 59)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Tai (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2015
  The National Assistance (Sums for Personal Requirements) and Social Care Charges (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20152015 No. 720 (W. 58)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) a Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2015
  The Cycle Racing on Highways (Amendment) (Wales) Regulations 20152015 No. 706 (W. 57)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rasio Beiciau ar Briffyrdd (Diwygio) (Cymru) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction 1, Kingsland Roundabout, Holyhead, Isle of Anglesey to east of Junction 11, Llys y Gwynt Interchange, Bangor, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 MPH Speed Limit) Order 20152015 No. 691Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 1, Cylchfan Kingsland, Caergybi, Ynys Môn i Fan i’r Dwyrain o Gyffordd 11, Cyfnewidfa Llys y Gwynt, Bangor, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder o 40 mya Dros Dro) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction 22 (Old Colwyn) to Junction 23 (Llanddulas), Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20152015 No. 690Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 22 (Hen Golwyn) i Gyffordd 23 (Llanddulas), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction 19 (Llandudno Junction) to Junction 22 (Old Colwyn), Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20152015 No. 689Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 19 (Cyffordd Llandudno) i Gyffordd 22 (Hen Golwyn), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction 17 (Conwy Morfa) to Junction 19 (Glan Conwy), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20152015 No. 688Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 17 (Morfa Conwy) i Gyffordd 19 (Llansanffraid Glan Conwy), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder o 40 mya Dros Dro) 2015
  The Non-Domestic Rating (Demand Notices) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 655 (W. 52)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Fire and Rescue Authorities (Performance Indicators) (Wales) Order 20152015 No. 604 (W. 49)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Tân ac Achub (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) 2015
  The A4042 Trunk Road (Cwmbran Roundabout to Pontypool Roundabout, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 540Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Cwmbrân i Gylchfan Pont-y-p􀇒l, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
  The Non-Domestic Rating (Waterways) (Wales) Regulations 20152015 No. 539 (W. 46)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Dyfrffyrdd) (Cymru) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction (Caerwys) to Junction 32 (Dolphin Junction), Flintshire) (Temporary 40 mph Speed Limit & Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 517Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 31 (Caerwys) i Gyffordd 32 (Cyffordd Dolphin), Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The National Health Service (Dental Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 512 (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Community Health Councils (Constitution, Membership and Procedures) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 509 (W. 43)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Community Health Councils (Establishment, Transfer of Functions and Abolition) (Wales) (Amendment) Order 20152015 No. 507 (W. 42)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynghorau Iechyd Cymuned (Sefydlu, Trosglwyddo Swyddogaethau a Diddymu) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Education (Induction Arrangements for School Teachers) (Wales) Regulations 20152015 No. 484 (W. 41)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) 2015
  The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 2) Order 20152015 No. 380 (W. 39) (C. 21)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 2) 2015
  The A494 Trunk Road (Drome Corner Interchange, Flintshire to the Wales/England Border) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 311Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Drome Corner, Sir y Fflint i’r Ffin rhwng Cymru a Lloegr) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015

  Back to top