Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3759)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Care and Support (Deferred Payment) (Wales) Regulations 20152015 No. 1841 (W. 269)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal a Chymorth (Taliadau Gohiriedig) (Cymru) 2015
  The Consumer Rights Act 2015 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20152015 No. 1831 (W. 267) (C. 115)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2015
  The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 4) Order 20152015 No. 1826 (C. 114) (W. 266)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 4) 2015
  The Residential Property Tribunal Procedures and Fees (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1821 (W. 263)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Care Leavers (Wales) Regulations 20152015 No. 1820 (W. 262)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ymadawyr Gofal (Cymru) 2015
  The Care Planning, Placement and Case Review (Wales) Regulations 20152015 No. 1818 (W. 261)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015
  The Adoption Information and Intermediary Services (Pre-Commencement Adoptions) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1802 (W. 257)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol (Mabwysiadau Cyn-gychwyn) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Housing (Right to Buy) (Prescribed Forms) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1795 (W. 255)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tai (Hawl i Brynu) (Ffurflenni Rhagnodedig) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Town and Country Planning (Power to Override Easements and Applications by Statutory Undertakers) (Wales) Order 20152015 No. 1794 (W. 254)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Pŵer i Drechu Hawddfreintiau a Cheisiadau gan Ymgymerwyr Statudol) (Cymru) 2015
  The Education (Pupil Referral Units) (Application of Enactments) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1793 (W. 253)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymhwyso Deddfiadau) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The A40 and A487 Trunk Roads (Fishguard, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20152015 No. 1789Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A40 a’r A487 (Abergwaun, Sir Benfro) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
  The A487 Trunk Road (Newport, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1788Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Trefdraeth, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A487 Trunk Road (Temple Bar, Pembrokeshire to Pembrokeshire / Ceredigion Boundary) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 20152015 No. 1787Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Temple Bar, Sir Benfro i’r Ffin Rhwng Sir Benfro a Cheredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The Water Act 2014 (Commencement No. 1 and Transitional Provision) (Wales) Order 20152015 No. 1786 (C. 110) (W. 249)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Dŵr 2014 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Drosiannol) (Cymru) 2015
  The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 (Commencement) Order 20152015 No. 1785 (C. 109) (W. 248)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Cychwyn) 2015
  The Human Transplantation (Excluded Relevant Material) (Wales) Regulations 20152015 No. 1775 (W. 247)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Trawsblannu Dynol (Deunydd Perthnasol a Eithrir) (Cymru) 2015
  The Human Transplantation (Persons who Lack Capacity to Consent) (Wales) Regulations 20152015 No. 1774 (W. 246)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Trawsblannu Dynol (Personau nad yw’r Galluedd ganddynt i Gydsynio) (Cymru) 2015
  The Tuberculosis (Wales) (Amendment) Order 20152015 No. 1773 (W. 245)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Human Transplantation (Appointed Representatives) (Wales) Regulations 20152015 No. 1760 (W. 244)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Trawsblannu Dynol (Cynrychiolwyr Penodedig) (Cymru) 2015
  The Non-Domestic Rating (Miscellaneous Provisions) (Amendment) (Wales) Regulations 20152015 No. 1759 (W. 243)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Cymru) 2015

  Back to top