Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

1990200020102020

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (5085)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) (Amendment) (No. 7) Regulations 20202020 No. 686 (W. 153)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020
  The A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff to Abercynon Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20202020 No. 675 (W. 152)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd i Gylchfan Abercynon, Rhondda Cynon Taf) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2020
  The A470 Trunk Road (Llanrwst, Conwy) (Temporary Prohibition of Waiting) Order 20202020 No. 668 (W. 151)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanrwst, Conwy) (Gwahardd Aros Dros Dro) 2020
  The Local Authorities (Coronavirus) (Meetings) (Wales) (Amendment) Regulations 20202020 No. 653 (W. 150)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) (Diwygio) 2020
  The A487 Trunk Road (Parc Menai Roundabout to Antelope Roundabout, Bangor, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20202020 No. 649 (W. 149)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Cylchfan Parc Menai i Gylchfan yr Antelope, Bangor, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2020
  The A5 Trunk Road (Antelope Roundabout, Bangor, Gwynedd to the Junction of Lon Refail, Llanfairpwll, Anglesey) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20202020 No. 648 (W. 148)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cylchfan yr Antelope, Bangor, Gwynedd i Gyffordd Lôn Refail, Llanfair Pwllgwyngyll, Ynys Môn) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2020
  The Maintained Schools (Amendment of paragraph 7 of Schedule 17 to the Coronavirus Act 2020) (Wales) Regulations 20202020 No. 640 (W. 147)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Diwygio paragraff 7 o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020
  The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20202020 No. 638 (W. 146)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2020
  The A55 Trunk Road (Junction 1 (Kingsland Roundabout), Holyhead, Isle of Anglesey to east of Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20202020 No. 636 (W. 145)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 1 (Cylchfan Kingsland), Caergybi, Ynys Môn i fan i’r dwyrain o Gyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2020
  The Curriculum Requirements (Amendment of paragraph 7(5) of Schedule 17 to the Coronavirus Act 2020) (Wales) Regulations 20202020 No. 624 (W. 144)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7(5) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020
  The Education (Induction Arrangements for School Teachers) (Wales) (Amendment) (Coronavirus) Regulations 20202020 No. 623 (W. 143)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020
  The Education (Notification of School Term Dates) (Wales) (Amendment) (Coronavirus) Regulations 20202020 No. 622 (W. 142)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Hysbysu am Ddyddiadau Tymhorau Ysgol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020
  The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) (Amendment) (No. 6) Regulations 20202020 No. 619 (W. 141)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020
  The Business Tenancies (Extension of Protection from Forfeiture etc.) (Wales) (Coronavirus) Regulations 20202020 No. 606 (W. 140)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) 2020
  The A470 Trunk Road (Northbound Entry Slip Road at Taffs Well, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Traffic Restriction & Prohibition) Order 20202020 No. 605 (W. 139)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffordd Ymuno Tua’r Gogledd yn Ffynnon Taf, Rhondda Cynon Taf) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2020
  The Vegetable Plant Material and Seed (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20202020 No. 601 (W. 138)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deunyddiau Planhigion Llysieuol a Hadau (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020
  The A55 Trunk Road (Junction 7 (Cefn Du Interchange) to Junction 8A (Carreg Bran), Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20202020 No. 598 (W. 137)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 7 (Cyfnewidfa Cefn Du) i Gyffordd 8A (Carreg Brân), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2020
  The Health Protection (Coronavirus, Public Health Information for Persons Travelling to Wales etc.) Regulations 20202020 No. 595 (W. 136)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020
  The Waste (Prescribed Enactments) (Wales) Regulations 20202020 No. 594 (W. 135)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwastraff (Deddfiadau Rhagnodedig) (Cymru) 2020
  The Single Use Carrier Bags Charge (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20202020 No. 593 (W. 134)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

  Back to top