Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4153)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Junction 33 (Northop) & Junction 33b (Ewloe), Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20172017 No. 167Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cerbytffordd tua’r Dwyrain rhwng Cyffordd 33 (Llaneurgain) a Chyffordd 33B (Ewloe), Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2017
  The A487 Trunk Road (Llanarth, Ceredigion) (Temporary 40 mph, 30 mph & Part-time 20 mph Speed Limits) Order 20172017 No. 166Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Llannarth, Ceredigion) (Terfynau Cyflymder 40 mya a 30 mya Dros Dro ac 20 mya Rhan-amser) 2017
  The Education Workforce Council (Accreditation of Initial Teacher Training) (Wales) Regulations 20172017 No. 165 (W. 46)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Cymru) 2017
  The Education Workforce Council (Accreditation of Initial Teacher Training) (Additional Functions) (Wales) Order 20172017 No. 154 (W. 45)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2017
  The Environment (Wales) Act 2016 (Commencement No. 1) Order 20172017 No. 152 (C. 16) (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 1) 2017
  The Social Care Wales (Proceedings before Panels) (Amendment) Regulations 20172017 No. 140 (W. 43)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Achosion gerbron Paneli) (Diwygio) 2017
  The A470 & A479 Trunk Roads (Llyswen, Powys) (Temporary 30 mph Speed Limit) Order 20172017 No. 124Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A470 a'r A479 (Llys-wen, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 mya Dros Dro) 2017
  The A470 Trunk Road (North of Betws y Coed, Conwy County Borough) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20172017 No. 123Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Man i’r Gogledd o Fetws-y-coed, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The A477 Trunk Road (Old Amroth Road Junction, Pembrokeshire to East of Llanteg, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20172017 No. 122Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Cyffordd Old Amroth Road, Sir Benfro i Fan i’r Dwyrain o Lan-teg, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The Non-Domestic Rating (Demand Notices) (Wales) Regulations 20172017 No. 113 (W. 39)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) 2017
  The A5 Trunk Road (Pont Rhydlanfair to east of Padog, Conwy County Borough) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20172017 No. 97Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Pont Rhydlanfair i fan i’r dwyrain o Badog, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The M4 Motorway (Slip Roads at Junction 28 (Tredegar Park), Newport) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 20172017 No. 96Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Y Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyffordd 28 (Parc Tredegar), Casnewydd) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2017
  The A494 Trunk Road (Llanferres, Denbighshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20172017 No. 94Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Llanferres, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The A5 Trunk Road (Pentrefoelas, Conwy County Borough) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20172017 No. 93Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Pentrefoelas, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The Education Workforce Council (Registration Fees) Regulations 20172017 No. 92 (W. 34)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) 2017
  The Welsh Language Standards (No. 6) Regulations 20172017 No. 90 (W. 33)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017
  The Water Act 2003 (Commencement No. 4) (Wales) Order 20172017 No. 88 (C. 9) (W. 32)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Dŵr 2003 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2017
  The A487 & A40 Trunk Roads (Fishguard, Pembrokeshire) (20 mph Speed Limit) Order 20172017 No. 86Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a’r A40 (Abergwaun, Sir Benfro) (Terfyn Cyflymder 20 mya) 2017
  The Noise from Audible Intruder Alarms (Wales) (Revocation) and Control of Noise (Codes of Practice for Construction and Open Sites) (Wales) Order 20172017 No. 81 (W. 30)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sŵn o Larymau Tresmaswyr Clywadwy (Cymru) (Dirymu) a Rheoli Sŵn (Codau Ymarfer ar gyfer Safleoedd Adeiladu a Safleoedd Agored) (Cymru) 2017
  The A5 Trunk Road (Dinmael, Conwy County Borough) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 20172017 No. 73Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Dinmael, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017

  Back to top