Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3534)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A494 Trunk Road (Drome Corner Interchange, Flintshire to the Wales/England Border) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 311Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Drome Corner, Sir y Fflint i’r Ffin rhwng Cymru a Lloegr) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A48 and A40 Trunk Roads (St Clears to Cross Hands, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20152015 No. 309Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A48 a'r A40 (Sanclêr i Cross Hands, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A5 Trunk Road (Tregarth, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20152015 No. 308Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Tre-garth, Gwynedd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The A483 Trunk Road (Junction 5 (Mold Road Interchange) to Junction 6 (Gresford Interchange), Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 306Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 5 (Cyfnewidfa Ffordd yr Wyddgrug) i Gyffordd 6 (Cyfnewidfa Gresffordd), Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction 8, Pant Lodge Interchange, Isle of Anglesey to Junction 9, Treborth Interchange, Gwynedd) (50 MPH Speed Limit) Order 20152015 No. 304Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 8, Cyfnewidfa Pant Lodge, Ynys Môn i Gyffordd 9, Cyfnewidfa Treborth, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2015
  The A5 Trunk Road (North of Penmachno, Conwy County Borough) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 299Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Man i’r Gogledd o Benmachno, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau Cyflymder a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2015
  The A494 Trunk Road (Llanbedr Dyffryn Clwyd, Denbighshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 298Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Llanbedr Dyffryn Clwyd, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau Cyflymder a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction 11, Llys y Gwynt, Llandygai, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 297Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11, Llys y Gwynt, Llandygái, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
  The A479 Trunk Road (Tretower to Cwmdu and Cwmdu to Lower Genffordd, Powys) (Temporary 50 MPH Speed Limit) Order 20152015 No. 296Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Tret􀇒r i Gwmdu a Chwmdu i Lower Genffordd, Powys) (Terfyn Cyflymder 50 MYA Dros Dro) 2015
  The A5 and A470 Trunk Roads (Waterloo Bridge, Near Betws-y-Coed, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20152015 No. 294Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A5 a’r A470 (Pont Waterloo, ger Betws-ycoed, Conwy) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The A55 Trunk Road (Westbound Slip Roads at Junction 17 (Conwy Morfa), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 292Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael tua’r Gorllewin wrth Gyffordd 17 (Morfa Conwy), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction 14, Madryn Interchange, Gwynedd to Junction 15, Llanfairfechan Roundabout, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 291Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 14, Cyfnewidfa Madryn, Gwynedd i Gyffordd 15, Cylchfan Llanfairfechan, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
  The A5 Trunk Road (Llangollen, Denbighshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 290Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Llangollen, Sir Ddinbych) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A477 Trunk Road (West of Milton, Pembrokeshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 285Wales Statutory Instruments
  The A477 Trunk Road (West of Milton, Pembrokeshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2015
  The A483 Trunk Road (Ammanford, Carmarthenshire) (Temporary 10 MPH Speed Limit and No Overtaking) Order 20152015 No. 284Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Rhydaman, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder o 10 MYA Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The M4 Motorway (Junction 32 (Coryton), Cardiff) and The A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff to Abercynon Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles and Speed Restrictions) Order 20152015 No. 283Wales Statutory Instruments
  The M4 Motorway (Junction 32 (Coryton), Cardiff) and The A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff to Abercynon Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles and Speed Restrictions) Order 2015
  The A5 Trunk Road (Coed y Gloddfa, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20152015 No. 282Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Coed y Gloddfa, Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction 27, Talardy Interchange, Denbighshire, Eastbound On Slip Road) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 281Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27, Cyfnewidfa Talardy, Sir Ddinbych, Slipffordd Ymuno Tua’r Dwyrain) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
  The A55 Trunk Road (Eastbound Slip Roads at Junction 17 (Conwy Morfa), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 280Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael tua’r Dwyrain wrth Gyffordd 17 (Morfa Conwy), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A458 Trunk Road (Pont Nant-yr-ehedydd, East of Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 278Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Pont Nant yr Ehedydd, Man i’r Dwyrain o Fallwyd, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015

  Back to top