Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3736)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A470 Trunk Road (Tal-y-Cafn, Conwy County Borough) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 1746Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Tal-y-Cafn, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The A487 Trunk Road (North Parade, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1738Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Rhodfa’r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A494 Trunk Road (Bala, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1737Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Y Bala, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The Planning (Wales) Act 2015 (Commencement No. 1) Order 20152015 No. 1736 (C. 106) (W. 237)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 1) 2015
  The Apprenticeships (Designation of Welsh Certifying Authority) (Amendment) Order 20152015 No. 1733 (W. 236)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Prentisiaethau (Dynodi Awdurdod Ardystio Cymru) (Diwygio) 2015
  The A5 Trunk Road (Ty’n y Maes, South of Bethesda, Gwynedd) (Temporary 30 MPH Speed Limit) Order 20152015 No. 1720Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ty’n-y-maes, Man i’r De o Fethesda, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 30 MYA Dros Dro) 2015
  The A55 Trunk Road (West of Penmaenbach Tunnel to Junction 15a, Red Gables, Penmaenmawr, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 1719Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Man i’r Gorllewin o Dwnnel Penmaen-bach i Gyffordd 15a, Red Gables, Penmaen-mawr, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A483 Trunk Road (North of Llanbadarn Fynydd, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1718Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Man i’r Gogledd o Lanbadarn Fynydd, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A55 Trunk Road (Slip Roads at Junction 6 (Nant Turnpike Interchange), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1717Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyffordd 6 (Cyfnewidfa Tyrpeg Nant), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A4232 Trunk Road (Culverhouse Cross, Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1716Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4232 (Croes Cwrlwys, Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A5 Trunk Road (Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1715Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ffordd Caergybi, Betws-y-coed, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A40 Trunk Road (Nantarwenlliw to Pontargothi, Carmarthenshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 1714Wales Statutory Instruments
  Overtaking) Order 2015 (Nantarwenlliw i Bontargothi, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The A55 Trunk Road (Juntion 8, Pant Lodge Interchange, Isle of Anglesey to Junction 9, Treborth Interchange, Gwynedd) (Britannia Bridge High Winds) (Temporary Prohibition of Vehicles and Cyclists) Order 20152015 No. 1713Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 8, Cyfnewidfa Pant Lodge, Ynys Môn i Gyffordd 9, Cyfnewidfa Treborth, Gwynedd) (Gwyntoedd Cryfion ar Bont Britannia) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction 32 (Dolphin Junction) to Junction 34 (Ewloe Interchange), Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20152015 No. 1712Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 32 (Cyffordd Dolphin) i Gyffordd 34 (Cyfnewidfa Ewloe), Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
  The Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 (Commencement No. 1) (Wales) Regulations 20152015 No. 1710 (C. 103) (W. 225)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth 2015 (Cychwyn) (Cymru) 2015
  The Trunk Road (A40) (Monmouth Road, Abergavenny, Gwent) (40 MPH Speed Limit) Order 1991 (Revocation) Order 20152015 No. 1708Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn (Dirymu) Gorchymyn Cefnffordd (yr A40) (Ffordd Trefynwy, y Fenni, Gwent) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 1991 2015
  The A48 Trunk Road (Cross Hands Roundabout to South-East of Pensarn Roundabout) and the A40 Trunk Road (Pensarn Roundabout to St Clears Roundabout, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20152015 No. 1707Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A48 (Cylchfan Cross Hands i Fan i’r De-ddwyrain o Gylchfan Pen-sarn) a Chefnffordd yr A40 (Cylchfan Pen-sarn i Gylchfan Sanclêr, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A48 Trunk Road (Cross Hands Roundabout to Pont Abraham Roundabout, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20152015 No. 1706Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A48 (Cylchfan Cross Hands i Gylchfan Pont Abraham, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A465 Trunk Road (Slip Roads at Neath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1705Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael yng Nghyfnewidfa Castell-nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The Education (Wales) Act 2014 (Commencement No. 4) Order 20152015 No. 1688 (C. 99) (W. 220)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 4) 2015

  Back to top