Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4467)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A40/A449 Trunk Roads (West of Glangrwyney, Powys to Raglan, Monmouthshire & Raglan to the Wales/England Border, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20182018 No. 392Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A40/A449 (Man i'r gorllewin o Langrwyne, Powys i Raglan, Sir Fynwy a Rhaglan hyd at y ffin rhwng Cymru a Lloegr, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2018
  The Children (Secure Accommodation) (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 391 (W. 68)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) (Diwygio) 2018
  The A487 Trunk Road (Caernarfon Flyover Southbound Exit Slip Road, Caernarfon, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 380Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Ymadael tua’r De Trosffordd Caernarfon, Caernarfon, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The A4042 Trunk Road (Crown Roundabout, Llantarnam to Edlogan Way Roundabout, Croesyceiliog, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 351Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Crown, Llantarnam i Gylchfan Edlogan Way, Croesyceiliog, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The A465 Trunk Road (Dowlais Top Roundabout, Merthyr Tydfil to Aberdulais Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20182018 No. 350Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Dowlais Top, Merthyr Tudful i Gyfnewidfa Aberdulais, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2018
  The A55 Trunk Road (Junction 36 to Junction 36a in Broughton, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists, Pedestrians & 40 mph Speed Limit) Order 20182018 No. 348Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 36 i Gyffordd 36a ym Mrychdyn, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 mya) 2018
  The A4042 Trunk Road (Grove Park Roundabout, Newport to Cwmbran Roundabout, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 347Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Grove Park, Casnewydd i Gylchfan Cwmbrân, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The Digital Economy Act 2017 (Commencement No. 1) (England and Wales) Regulations 20182018 No. 342 (C. 29) (W. 62)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf yr Economi Ddigidol 2017 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru a Lloegr) 2018
  The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 325 (W. 61)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2018
  The Home Energy Efficiency Schemes (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 319 (W. 60)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) (Diwygio) 2018
  The A5 Trunk Road (Tŷ Hyll Bridge, Capel Curig, Conwy County Borough) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20182018 No. 305Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Pont Tŷ Hyll, Capel Curig, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2018
  The A483 Trunk Road (Llanwrtyd Wells, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 304Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Llanwrtyd, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt) to Junction 12 (Tal-y-bont), Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20182018 No. 302Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Llys y Gwynt) i Gyffordd 12 (Tal-y-bont), Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2018
  The A5 Trunk Road (London Road, Corwen, Denbighshire) (40 mph Speed Limit) Order 20182018 No. 301Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Heol Llundain, Corwen, Sir Ddinbych) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2018
  The National Health Service (Dental Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 297 (W. 55)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2018
  The Tax Collection and Management (Wales) Act 2016 (Consequential and Supplemental Provisions) Regulations 20182018 No. 285 (W. 54)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Canlyniadol ac Atodol) 2018
  The Education (Postgraduate Master’s Degree Loans) (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 277 (W. 53)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig) (Cymru) (Diwygio) 2018
  The Tax Collection and Management (Landfill Disposals Tax Records) (Wales) Regulations 20182018 No. 276 (W. 52)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Cofnodion Treth Gwarediadau Tirlenwi) (Cymru) 2018
  The Condensed Milk and Dried Milk (Wales) Regulations 20182018 No. 275 (W. 51)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Llaeth Cyddwys a Llaeth Sych (Cymru) 2018
  The Jam and Similar Products (Wales) Regulations 20182018 No. 274 (W. 50)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion Jam a Chynhyrchion Tebyg (Cymru) 2018

  Back to top