Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3333)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The M4 Motorway & A48 Trunk Road (Earlswood Junction to Briton Ferry Roundabout, Neath Port Talbot) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1914Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 a Chefnffordd yr A48 (Cyffordd Earlswood i Gylchfan Llansawel, Castell-nedd Port Talbot) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Junction 42, Earlswood Interchange to Junction 43, Llandarcy Interchange) and the A48 Trunk Road (Earlswood Interchange to Sunnycroft Roundabout), Neath Port Talbot (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1839Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 42, Cyfnewidfa Earlswood i Gyffordd 43, Cyfnewidfa Llandarcy) a Chefnffordd yr A48 (Cyfnewidfa Earlswood i Gylchfan Sunnycroft), Castell-nedd Port Talbot (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Diocese of Bangor (Educational Endowments) (Llangristiolus Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 1836 (W. 190)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Bangor (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangristiolus) (Cymru) 2014
  The Social Services Complaints Procedure (Wales) Regulations 20142014 No. 1794 (W. 187)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014
  The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (Wales) (No. 6) Order 20142014 No. 1793 (W. 186) (C. 78)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cychwyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (Cymru) (Rhif 6) 2014
  The Plant Health (Fees) (Wales) Regulations 20142014 No. 1792 (W. 185)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) 2014
  The Town and Country Planning (Non-Material Changes and Correction of Errors) (Wales) Order 20142014 No. 1770 (W. 182)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Newidiadau Ansylweddol a Chywiro Gwallau) (Cymru) 2014
  The Planning Act 2008 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20142014 No. 1769 (W. 181) (C. 76)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio 2008 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2014
  The A494 Trunk Road (Pont Rhydsarn to Pont Fronwydd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 1767Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Pont Rhyd-sarn i Bont Fronwydd, Gwynedd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Mobile Homes (Written Statement) (Wales) Regulations 20142014 No. 1762 (W. 177)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cartrefi Symudol (Datganiad Ysgrifenedig) (Cymru) 2014
  The Mobile Homes (Pitch Fees) (Prescribed Form) (Wales) Regulations 20142014 No. 1760 (W. 175)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cartrefi Symudol (Ffioedd am Leiniau) (Ffurf Ragnodedig) (Cymru) 2014
  The Plant Health (Export Certification) (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 1759 (W. 174)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Local Government (Wales) Measure 2009 (Amendment) Order 20142014 No. 1713 (W. 173)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Diwygio) 2014
  The Education (Student Support) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1712 (W. 172)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Further and Higher Education (Governance and Information) (Wales) Act 2014 (Commencement) Order 20142014 No. 1706 (W. 171) (C. 72)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014 (Cychwyn) 2014
  The A487 Trunk Road (Llanllyfni Bypass, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1677Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Osgoi Llanllyfni, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A458 Trunk Road (East of Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1676Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Man i’r Dwyrain o Fallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A470 Trunk Road (Ganllwyd, Gwynedd) (Restricted Road & 40 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1650Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Y Ganllwyd, Gwynedd) (Ffordd Gyfyngedig a Therfyn Cyflymder o 40 mya) 2014
  The A494 Trunk Road (Mold Bypass, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) (No.2) Order 20142014 No. 1649Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffordd Osgoi’r Wyddgrug, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) (Rhif 2) 2014
  The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 1622 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2014

  Back to top