Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4024)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A55 Trunk Road (Junction 36 (The Warren) to Junction 35 (Dobshill), Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20162016 No. 861Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 36 (The Warren) i Gyffordd 35 (Dobshill), Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2016
  The A494 Trunk Road (Bala, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 860Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Y Bala, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A40 Trunk Road (Junction of Cross Street and Monk Street, Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20162016 No. 849Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cyffordd Cross Street a Monk Street, y Fenni, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2016
  The Food Hygiene (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 845 (W. 214)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2016
  The Water Quality and Supply (Fees) (Undertakers Wholly or Mainly in Wales) Order 20162016 No. 843 (W. 213)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ansawdd a Chyflenwad Dŵr (Ffioedd) (Ymgymerwyr sy’n Gyfan Gwbl neu’n Bennaf yng Nghymru) 2016
  The A465 Trunk Road (Clydach, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Left and Right Hand Turns) Order 20162016 No. 842Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Clydach, Sir Fynwy) (Gwahardd Troi i'r Chwith ac i'r Dde Dros Dro) 2016
  The National Curriculum (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20162016 No. 837 (W. 211)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016
  The National Curriculum (Desirable Outcomes, Educational Programmes and Baseline and End of Phase Assessment Arrangements for the Foundation Phase) (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 836 (W. 210)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Deilliannau Dymunol, Rhaglenni Addysg a Threfniadau Asesu Sylfaenol a Diwedd Cyfnod ar gyfer y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) (Diwygio) 2016
  The A465 Trunk Road (Westbound Off-Slip Road, Llanfoist Interchange, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 832Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Ffordd Ymadael Tua’r Gorllewin, Cyfnewidfa Llan-ffwyst, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The Nurse Staffing Levels (Wales) Act 2016 (Commencement) Order 20162016 No. 829 (C. 59) (W. 208)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 (Cychwyn) 2016
  The M4 Motorway (Junction 33 (Capel Llanilltern Interchange)) & The A4232 Trunk Road (Capel Llanilltern to Culverhouse Cross, Cardiff) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20162016 No. 826Wales Statutory Instruments
  The Renting Homes (Wales) Act 2016 (Commencement No. 1) Order 20162016 No. 813 (C. 57) (W. 203)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 1) 2016
  The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) Regulations 20162016 No. 812 (W. 202)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2016
  The Smoke Control Areas (Exempted Classes of Fireplace) (Wales) Order 20162016 No. 811 (W. 201)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Dosbarthau Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2016
  The A465 Trunk Road (Hereford Road, near Llangua, Monmouthshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 809Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Hereford Road ger Llangiwa, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A5 Trunk Road (Various Streets, Llangollen,Denbighshire) (Prohibition of Waiting)Order 20162016 No. 801Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Amryw o Strydoedd, Llangollen, Sir Ddinbych) (Gwahardd Aros)2016
  The A470 Trunk Road (Abercynon Roundabout, Rhondda Cynon Taf to Cefn Coed Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 799Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cylchfan Abercynon, Rhondda Cynon Taf i Gylchfan Cefncoedycymer, Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A483 Trunk Road (Pont Abraham Roundabout to West of Tycroes, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20162016 No. 778Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cylchfan Pont Abraham i Fan i’r Gorllewin o Dŷ-croes, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2016
  The A4042 Trunk Road (Grove Park Roundabout, Newport to Cwmbran Roundabout, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 773Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Grove Park, Casnewydd i Gylchfan Cwmbrân, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The M4 Motorway (Junction 23a (Magor), Monmouthshire to Junction 34 (Miskin), Rhondda Cynon Taff) and the A48(M) Motorway (Junction 29 (Castleton) to Junction 29A (St Mellons), Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 760Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23a (Magwyr), Sir Fynwy i Gyffordd 34 (Meisgyn), Rhondda Cynon Taf) a Thraffordd yr A48(M) (Cyffordd 29 (Cas-bach) i Gyffordd 29A (Llaneirwg), Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016

  Back to top