Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4565)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Regulation of Registered Social Landlords (Wales) Act 2018 (Consequential Amendments) Regulations 20182018 No. 870 (W. 171)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2018
  The A487 Trunk Road (Castle Street and Eryri Terrace, Penrhyndeudraeth, Gwynedd) (Prohibition of Waiting) Order 20182018 No. 868Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Stryd y Castell a Heol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd) (Gwahardd Aros) 2018
  The Education Workforce Council (Membership and Appointment) (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 862 (W. 169)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi) (Cymru) (Diwygio) 2018
  The M4 Motorway (Eastbound Carriageway between Junction 23 (Rogiet) and the Wales/England Border, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 842Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Y Gerbytffordd tua’r Dwyrain rhwng Cyffordd 23 (Rogiet) a Ffin Cymru/Lloegr, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The A55 Trunk Road (Junction 22 (Old Colwyn) to Junction 23 (Llanddulas), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20182018 No. 828Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 22 (Hen Golwyn) i Gyffordd 23 (Llanddulas), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2018
  The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20182018 No. 818 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2018
  The Education (Student Finance) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20182018 No. 814 (W. 165)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018
  The Education (Student Support) (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 813 (W. 164)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2018
  The Education (National Curriculum) (Assessment Arrangements for Reading and Numeracy) (Wales) (Amendment) Order 20182018 No. 811 (W. 163)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Trefniadau Asesu ar gyfer Darllen a Rhifedd) (Cymru) (Diwygio) 2018
  The Food and Feed (Miscellaneous Amendments and Revocations) (Wales) Regulations 20182018 No. 806 (W. 162)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2018
  The A494 Trunk Road (Bala, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 791Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Y Bala, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The A55 Trunk Road (Conwy Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20182018 No. 790Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Conwy, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2018
  The Regulation of Registered Social Landlords (Wales) Act 2018 (Commencement and Transitional Provision) Order 20182018 No. 777 (C. 60) (W. 158)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018 (Cychwyn a Darpariaeth Drosiannol) 2018
  The Special Guardianship Code (Appointed Day) (Wales) Order 20182018 No. 775 (W. 157)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Gwarcheidiaeth Arbennig (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2018
  The Plant Health (Export Certification) (Wales) (Amendment) Order 20182018 No. 772 (W. 156)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2018
  The Tax Collection and Management (Wales) Act 2016 (Supplemental Provision) Regulations 20182018 No. 768 (W. 155)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaeth Atodol) 2018
  The Proceeds of Crime Act 2002 (References to Welsh Revenue Authority Financial Investigators) (Amendment) Order 20182018 No. 767 (W. 154)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) (Diwygio) 2018
  The Education (Amendments Relating to Teacher Assessment Information) (Wales) Regulations 20182018 No. 766 (W. 153)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Gwybodaeth Asesiadau Athrawon) (Cymru) 2018
  The Fishguard To Bangor Trunk Road (A487) (Caernarfon And Bontnewydd Bypass And De-Trunking) Order 20182018 No. 762Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd Abergwaun I Fangor (A487) (Ffordd Osgoi Caernarfon A Bontnewydd A Thynnu Statws Cefnffordd) 2018
  The Environmental Protection (Microbeads) (Wales) Regulations 20182018 No. 760 (W. 151)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diogelu’r Amgylchedd (Microbelenni) (Cymru) 2018

  Back to top