Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4512)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Public Health (Wales) Act 2017 (Commencement No. 3) Order 20182018 No. 605 (C. 48) (W. 116)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 3) 2018
  The A40 Trunk Road (Llanspyddid, Powys) (50 mph Speed Limit) Order 20182018 No. 601Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llansbyddyd, Powys) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2018
  The A470 Trunk Road (Nant Ddu, Powys) (50 mph Speed Limit) Order 20182018 No. 600Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Nant Ddu, Powys) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2018
  The A465 Trunk Road (Ebbw Vale West Junction, Blaenau Gwent to Hardwick Roundabout, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20182018 No. 596Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Gorllewin Glynebwy, Blaenau Gwent i Gylchfan Hardwick, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2018
  The A470 Trunk Road (Church Street, High Street and Manod Road, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 20182018 No. 595Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Heol yr Eglwys, Stryd Fawr a Ffordd Manod, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd) (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros) 2018
  The A55 Trunk Road (Westbound Carriageway between Junction 27 (Talardy Interchange), Denbighshire & Junction 24 (Faenol Interchange), Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20182018 No. 594Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Gorllewin rhwng Cyffordd 27 (Cyfnewidfa Talardy), Sir Ddinbych a Chyffordd 24 (Cyfnewidfa’r Faenol), Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2018
  The A458 Trunk Road (Trewern, Buttington, Powys) (Part-time 20 mph Speed Limit) Order 20182018 No. 585Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Trewern, Tal-y-bont, Powys) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2018
  The A458 Trunk Road (Salop Road, Welshpool, Powys) (Part-time 20 mph Speed Limit) Order 20182018 No. 584Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Salop Road, y Trallwng, Powys) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2018
  The A55 Trunk Road (Slip Roads at Junction 6 (Nant Turnpike), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 583Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyffordd 6 (Tyrpeg Nant), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The A483 Trunk Road (Crossgates, Powys) (Part-time 20 mph Speed Limit) Order 20182018 No. 582Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Y Groes, Powys) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2018
  The A48 and A466 Trunk Roads (Highbeech Roundabout, Chepstow, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 581Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A48 a’r A466 (Cylchfan Highbeech, Cas-gwent, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The Firefighters’ Pension Schemes and Compensation Scheme (Wales) (Amendment) Order 20182018 No. 577 (W. 104)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynlluniau Pensiwn a Chynllun Digolledu’r Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2018
  The Firefighters’ Pension Scheme (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 576 (W. 103)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2018
  The Special Guardianship (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 573 (W. 102)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) (Diwygio) 2018
  The A483 Trunk Road (West Street, Builth Wells, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 564Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Stryd y Gorllewin, Llanfair-ym-Muallt, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The A483 Trunk Road (Llandovery to Sugar Loaf, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20182018 No. 563Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Llanymddyfri i Ddinas-y-bwlch, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2018
  The M4 Motorway (Slip Roads at Junction 27 (Highcross), Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 562Wales Statutory Instruments
  The A487 Trunk Road (Heol Pentrerhedyn, Machynlleth, Powys) (Part-time 20 mph Speed Limit) Order 20182018 No. 561Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Heol Pentrerhedyn, Machynlleth, Powys) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2018
  The Building Regulations &c. (Amendment) (Excepted Energy Buildings) (Wales) Regulations 20182018 No. 558 (W. 97)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheoliadau Adeiladu etc. (Diwygio) (Adeiladau Ynni a Eithrir) (Cymru) 2018
  The Flood and Water Management Act 2010 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20182018 No. 557 (C. 45) (W. 96)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2018

  Back to top