Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4633)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Sustainable Drainage (Enforcement) (Wales) Order 20182018 No. 1182 (W. 241)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 2018
  The Sustainable Drainage (Appeals) (Wales) Regulations 20182018 No. 1181 (W. 240)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Apelau) (Cymru) 2018
  The Government of Wales Act 2006 (Budget Motions and Designated Bodies) Order 20182018 No. 1173 (W. 237)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018
  The A55 Trunk Road (Junction 3 (Pen Caledog Interchange) to Junction 8 (Ael y Bowl Interchange), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20182018 No. 1163 (W. 236)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 3 (Cyfnewidfa Pen Caledog) i Gyffordd 8 (Cyfnewidfa Ael y Bowl), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2018
  The A483 Trunk Road (Towy Terrace, Ffairfach, Carmarthenshire) (Prohibition of Waiting) Order 20182018 No. 1154 (W. 235)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Teras Tywi, Ffair-fach, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Aros) 2018
  The Zootechnical Standards (Wales) Regulations 20182018 No. 1152 (W. 234)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Safonau Sootechnegol (Cymru) 2018
  The A470 Trunk Road (Caersws to Clatter, Powys) (50 mph Speed Limit) Order 20182018 No. 1139 (W. 233)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Caersŵs i Glatter, Powys) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2018
  The School Organisation Code (Appointed Day) (Wales) Order 20182018 No. 1118 (W. 232)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Trefniadaeth Ysgolion (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2018
  The Home Loss Payments (Prescribed Amounts) (Wales) Regulations 20182018 No. 1113 (W. 231)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2018
  The Town and Village Greens (Landowner Statements) (Wales) (No. 2) Regulations 20182018 No. 1100 (W. 230)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Meysydd Tref a Phentref (Datganiadau Perchnogion Tir) (Cymru) (Rhif 2) 2018
  The A44 Trunk Road (West of Llangurig, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 1096 (W. 229)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Man i’r Gorllewin o Langurig, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The Sea Fishing (Miscellaneous Amendments) (Wales) Order 20182018 No. 1095 (W. 228)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018
  The Ecclesiastical Exemption (Listed Buildings and Conservation Areas) (Wales) Order 20182018 No. 1087 (W. 227)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esemptiad Eglwysig (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2018
  The Sustainable Drainage (Approval and Adoption Procedure) (Wales) Regulations 20182018 No. 1077 (W. 226)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Gweithdrefn Cymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) 2018
  The Sustainable Drainage (Application for Approval Fees) (Wales) Regulations 20182018 No. 1075 (W. 225)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Cais am Ffioedd Cymeradwyo) (Cymru) 2018
  The Sustainable Drainage (Approval and Adoption) (Wales) Order 20182018 No. 1074 (W. 224)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Cymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) 2018
  The Plant Health (Wales) Order 20182018 No. 1064 (W. 223)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 2018
  The M4 Motorway (Junction 35 (Pencoed) to Junction 37 (Pyle), Bridgend) (Temporary 50 MPH Speed Limit) Order 20182018 No. 1058 (W. 222)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 35 (Pencoed) i Gyffordd 37 (Y Pîl), Pen-y-bont ar Ogwr) (Terfyn Cyflymder 50 MYA Dros Dro) 2018
  The Landfill Disposals Tax (Wales) Act 2017 (Site Restoration Relief) (Amendment) Regulations 20182018 No. 1057 (W. 221)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhad Adfer Safle) (Diwygio) 2018
  The A483 Trunk Road (Wind Street, Ammanford, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20182018 No. 1050 (W. 220)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Stryd y Gwynt, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2018

  Back to top