Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3344)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A55, A494 and A550 Trunk Roads (Northop Interchange to the Wales/England Border, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 2018Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A55, yr A494 a’r A550 (Cyfnewidfa Northop i Ffin Cymru/Lloegr, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff) (Temporary Prohibition of Left and Right Hand Turns and 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 2000Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd) (Gwahardd Dros Dro Droi i’r Chwith a Throi i’r Dde a Therfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Westbound Entry Slip Road, Junction 41 (Pentyla), Neath Port Talbot) Experimental Traffic Order 20142014 No. 1995Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffig Arbrofol Traffordd yr M4 (Ffordd Ymuno Tua’r Gorllewin, Cyffordd 41 (Pentyla), Castell-nedd Port Talbot) 2014
  The A465 Trunk Road (Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf to Glynneath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1944Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan y Rhigos, Rhondda (Cylchfan y Rhigos, Rhondda Cynon Taf i Gyfnewidfa Glyn-nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway & A48 Trunk Road (Earlswood Junction to Briton Ferry Roundabout, Neath Port Talbot) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1914Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 a Chefnffordd yr A48 (Cyffordd Earlswood i Gylchfan Llansawel, Castell-nedd Port Talbot) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2014
  The Education (European Institutions) and Student Support (Wales) (Revocation) Regulations 20142014 No. 1895 (W. 194)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Sefydliadau Ewropeaidd) a Chymorth i Fyfyrwyr (Cymru) (Dirymu) 2014
  The Food Hygiene (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1858 (W. 192)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2014
  The M4 Motorway (Junction 42, Earlswood Interchange to Junction 43, Llandarcy Interchange) and the A48 Trunk Road (Earlswood Interchange to Sunnycroft Roundabout), Neath Port Talbot (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1839Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 42, Cyfnewidfa Earlswood i Gyffordd 43, Cyfnewidfa Llandarcy) a Chefnffordd yr A48 (Cyfnewidfa Earlswood i Gylchfan Sunnycroft), Castell-nedd Port Talbot (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Diocese of Bangor (Educational Endowments) (Llangristiolus Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 1836 (W. 190)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Bangor (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangristiolus) (Cymru) 2014
  The Common Agricultural Policy Basic Payment Scheme (Provisional Payment Region Classification) (Wales) Regulations 20142014 No. 1835 (W. 189)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Dosbarthiad Rhanbarthau Talu Dros Dro) (Cymru) 2014
  The Representations Procedure (Wales) Regulations 20142014 No. 1795 (W. 188)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithdrefn Sylwadau (Cymru) 2014
  The Social Services Complaints Procedure (Wales) Regulations 20142014 No. 1794 (W. 187)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014
  The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (Wales) (No. 6) Order 20142014 No. 1793 (W. 186) (C. 78)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cychwyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (Cymru) (Rhif 6) 2014
  The Plant Health (Fees) (Wales) Regulations 20142014 No. 1792 (W. 185)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) 2014
  The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 1772 (W. 183)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Town and Country Planning (Non-Material Changes and Correction of Errors) (Wales) Order 20142014 No. 1770 (W. 182)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Newidiadau Ansylweddol a Chywiro Gwallau) (Cymru) 2014
  The Planning Act 2008 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20142014 No. 1769 (W. 181) (C. 76)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio 2008 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2014
  The A494 Trunk Road (Pont Rhydsarn to Pont Fronwydd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 1767Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Pont Rhyd-sarn i Bont Fronwydd, Gwynedd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Mobile Homes (Selling and Gifting) (Wales) Regulations 20142014 No. 1763 (W. 178)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cartrefi Symudol (Gwerthu a Rhoi yn Anrheg) (Cymru) 2014
  The Mobile Homes (Written Statement) (Wales) Regulations 20142014 No. 1762 (W. 177)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cartrefi Symudol (Datganiad Ysgrifenedig) (Cymru) 2014

  Back to top