Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4006)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The M4 Motorway (Junction 23a (Magor), Monmouthshire to Junction 34 (Miskin), Rhondda Cynon Taff) and the A48(M) Motorway (Junction 29 (Castleton) to Junction 29A (St Mellons), Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 760Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23a (Magwyr), Sir Fynwy i Gyffordd 34 (Meisgyn), Rhondda Cynon Taf) a Thraffordd yr A48(M) (Cyffordd 29 (Cas-bach) i Gyffordd 29A (Llaneirwg), Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A487 Trunk Road (North & South of Plas Menai Roundabout, Y Felinheli and North & South of Faenol Roundabout, Bangor, Gwynedd) (Derestriction) Order 20162016 No. 731Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Man i’r Gogledd a Man i’r De o Gylchfan Plas Menai, Y Felinheli a Man i’r Gogledd a Man i’r De o Gylchfan y Faenol, Bangor, Gwynedd) (Dileu Cyfyngiadau) 2016
  The A487 Trunk Road (North & South of Plas Menai Roundabout, Y Felinheli and North & South of Faenol Roundabout, Bangor, Gwynedd) (Derestriction) Order 20162016 No. 722Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Man i’r Gogledd a Man i’r De o Gylchfan Plas Menai, Y Felinheli a Man i’r Gogledd a Man i’r De o Gylchfan y Faenol, Bangor, Gwynedd) (Dileu Cyfyngiadau) 2016
  The A487 & A489 Trunk Roads (Machynlleth, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 720Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a’r A489 (Machynlleth, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Commencement No. 2) Order 20162016 No. 713 (C. 51) (W. 191)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 2) 2016
  The A494 Trunk Road (Queensferry, Flintshire) (Prohibition of Pedestrians) Order 20162016 No. 701Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Queensferry, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerddwyr) 2016
  The Waste (Meaning of Recovery) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20162016 No. 691 (W. 189)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwastraff (Ystyr Adfer) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016
  The Marine Licensing (Exempted Activities) (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 690 (W. 188)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Cymru) (Diwygio) 2016
  The A487 Trunk Road (Y Felinheli Bypass, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20162016 No. 689Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Osgoi’r Felinheli, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2016
  The M4 Motorway (Junction 37 (Pyle), Bridgend to Junction 47 (Penllergaer), Swansea) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 677Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 37 (Y Pîl), Pen-y-bont ar Ogwr i Gyffordd 47 (Penlle’r-gaer), Abertawe) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A470 Trunk Road (Bwlch yr Oerddrws to Dinas Mawddwy, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 676Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Bwlch yr Oerddrws i Ddinas Mawddwy, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A40 Trunk Road (Llandeilo to Broad Oak, Carmarthenshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 667Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llandeilo i Dderwen-fawr, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A494 Trunk Road (New Brighton Roundabout to Wylfa Roundabout, Mold, Flintshire) (Temporary 40 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20162016 No. 666Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cylchfan New Brighton i Gylchfan Wylfa, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The European Maritime and Fisheries Fund (Grants) (Wales) Regulations 20162016 No. 665 (W. 182)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop (Grantiau) (Cymru) 2016
  The Food Information (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 664 (W. 181)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2016
  The Higher Education (Fee and Access Plans) (Notices and Directions) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 661 (W. 180)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau a Chyfarwyddydau) (Cymru) (Diwygio) 2016
  The A477 Trunk Road (Carew Roundabout to East Williamston, Pembrokeshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 656Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Cylchfan Caeriw i East Williamston, Sir Benfro) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A470 Trunk Road (Tal-y-Cafn, Conwy County Borough) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 652Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Tal-y-cafn, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A40 Trunk Road (East of St Clears Roundabout, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 651Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Man i’r Dwyrain o Gylchfan Sanclêr, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A483 and A458 Trunk Roads (Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition and Restriction of Vehicles and Pedestrians) Order 20162016 No. 648Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A483 a’r A458 (y Trallwng, Powys) (Gwahardd a Chyfyngu ar Gerbydau a Cherddwyr Dros Dro) 2016

  Back to top