Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3380)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A449 Trunk Road (Northbound Carriageway between Coldra Interchange, Newport and Usk Interchange, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2474Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A449 (Y Gerbytffordd tua’r Gogledd rhwng Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd a Chyfnewidfa Brynbuga, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A487 Trunk Road (Ty’n y Maes to Rhiw Staerdywyll, Corris, Gwynedd) (Temporary 30 MPH Speed Limit and No Overtaking) Order 20142014 No. 2468Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ty’n-y-maes i Riw Staerdywyll, Corris, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder o 30 MYA Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 19 (Glan Conwy) to Junction 17 (Conwy Morfa), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 2467Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 19 (Llansanffraid Glan Conwy) i Gyffordd 17 (Morfa Conwy), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder o 40 mya Dros Dro) 2014
  The A40 and A449 Trunk Roads (East of Glangrwyney, Powys to Raglan, Monmouthshire and Raglan to South of Ganarew, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20142014 No. 2466Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A40 a'r A449 (Man i'r Dwyrain o Langrwyne, Powys i Raglan, Sir Fynwy a Rhaglan i Fan i'r De o Ganarew, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A487 Trunk Road (Bridge Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No.2) Order 20142014 No. 2465Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Stryd y Bont, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 2) 2014
  The A483 Trunk Road (Broad Street & High Street, Builth Wells, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2464Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Stryd Lydan a Stryd Fawr, Llanfair-ym-Muallt, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Slip Roads at Llanfoist Interchange, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2463Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyfnewidfa Llan-ffwyst, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Junction 25a (Grove Park) to Junction 26 (Malpas), Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2308Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 25a (Grove Park) i Gyffordd 26 (Malpas), Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A494 Trunk Road (Bala Triathlon, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2281Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Triathlon y Bala, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A487 Trunk Road (Aberarth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2249Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aber-arth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A4076 Trunk Road (South of Johnston, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 2247Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Man i’r De o Johnston, Sir Benfro) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A479 Trunk Road (Glanusk Park to Llyswen, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 2240Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Parc Glan-wysg i Lys-wen, Powys) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A470 Trunk Road (Builth Wells to Llangurig, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 2239Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanfair-ym-Muallt i Langurig, Powys) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Diocese of St Davids (Educational Endowments) (Abernant Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 2238Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Tyddewi (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Aber-nant) (Cymru) 2014
  The Diocese of St Davids (Educational Endowments) (Llangynllo Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 2237Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Tyddewi (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangynllo) (Cymru) 2014
  The Diocese of St Davids (Educational Endowments) (Spittal Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 2236Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Tyddewi (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Spittal) (Cymru) 2014
  The Diocese of St Davids (Educational Endowments) (Llangennech Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 2235Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Tyddewi (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangennech) (Cymru) 2014
  The A483 Trunk Road (Junction 7, Rossett Interchange to the Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles and 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 2233Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 7, Cyfnewidfa’r Orsedd i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder o 40 mya Dros Dro) 2014
  The A48 and A40 Trunk Road (Pont Abraham, Carmarthenshire to Penblewin, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2232Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A48 ar A40 (Pont Abraham, Sir Gaerfyrddin i Benblewin, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Government of Maintained Schools (Training Requirements for Governors) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 2225 (W. 214)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) (Diwygio) 2014

  Back to top