Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

1990200020102020

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (6160)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Prohibition on Disposal of Food Waste to Sewer (Civil Sanctions) (Wales) Order 20232023 No. 1296 (W. 231)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gwahardd Gwaredu Gwastraff Bwyd i Garthffos (Sancsiynau Sifil) (Cymru) 2023
  The Recognition of Professional Qualifications and Implementation of International Recognition Agreements (Wales) (Amendment etc.) Regulations 20232023 No. 1294 (W. 230)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cydnabod Cymwysterau Proffesiynol a Gweithredu Cytundebau Cydnabod Rhyngwladol (Cymru) (Diwygio etc.) 2023
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20232023 No. 1292 (W. 229)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2023
  The Waste Separation Requirements (Wales) Regulations 20232023 No. 1290 (W. 228)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofynion Gwahanu Gwastraff (Cymru) 2023
  The Prohibition on the Incineration, or the Deposit in Landfill, of Specified Waste (Wales) Regulations 20232023 No. 1289 (W. 227)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwahardd Llosgi Gwastraff Penodedig, neu ei Ddodi ar Safle Tirlenwi (Cymru) 2023
  The Environmental Protection (Single-use Plastic Products) (Civil Sanctions) (Wales) Regulations 20232023 No. 1288 (W. 226)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Sancsiynau Sifil) (Cymru) 2023
  The Renting Homes (Wales) Act 2016 and Homelessness (Suitability of Accommodation) (Wales) Order 2015 (Amendment) Regulations 20232023 No. 1277 (W. 225)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 a Gorchymyn Digartrefedd (Addasrwydd Llety) (Cymru) 2015 (Diwygio) 2023
  The Feed Additives (Authorisations) (Wales) Regulations 20232023 No. 1276 (W. 224)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ychwanegion Bwyd Anifeiliaid (Awdurdodiadau) (Cymru) 2023
  The A40 Trunk Road (Haverfordwest Eastern Bypass, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20232023 No. 1275 (W. 223)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Ffordd Osgoi Ddwyreiniol Hwlffordd, Sir Benfro) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2023
  The A40, A487, A4076, A477, A48, A483, A465, A470, A4060, A4232, A4042, A449 and A466 Trunk Roads & the A48(M), M4 and M48 Motorways (Various Locations in South and West Wales) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20232023 No. 1274 (W. 222)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A40, yr A487, yr A4076, yr A477, yr A48, yr A483, yr A465, yr A470, yr A4060, yr A4232, yr A4042, yr A449 a’r A466 a Thraffyrdd yr A48(M), yr M4 a’r M48 (Lleoliadau Amrywiol yn Ne a Gorllewin Cymru) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2023
  The Water Resources (Control of Agricultural Pollution) (Wales) (Amendment) (No. 3) Regulations 20232023 No. 1266 (W. 221)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2023
  The A465 Trunk Road (Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibition & Restriction) Order 20232023 No. 1260 (W. 220)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Hereford Road, y Fenni, Sir Fynwy) (Gwaharddiad a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2023
  The A4076 Trunk Road (Hamilton Terrace, Milford Haven, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No. 2) Order 20232023 No. 1259 (W. 219)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Hamilton Terrace, Aberdaugleddau, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 2) 2023
  The Apprenticeships (Specification of Apprenticeship Standards for Wales) (Modification) Order 20232023 No. 1232 (W. 218)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Prentisiaethau (Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru) (Addasu) 2023
  The Valuation for Rating (Plant and Machinery) (Wales) (Amendment) Regulations 20232023 No. 1229 (W. 217)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Prisio ar gyfer Ardrethu (Peiriannau a Pheirianwaith) (Cymru) (Diwygio) 2023
  The A48 Trunk Road (Eastbound Exit Slip Road at Cwmgwilli, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20232023 No. 1224 (W. 216)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A48 (Ffordd Ymadael Tua’r Dwyrain yng Nghwmgwili, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2023
  The A487 Trunk Road (Bridge Street, Great Darkgate Street & Owain Glyndwr Square, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20232023 No. 1223 (W. 215)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Stryd y Bont, Y Stryd Fawr a Sgwâr Owain Glyndŵr, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2023
  The Allocation of Housing and Homelessness (Eligibility) (Wales) (Amendment) (No. 3) Regulations 20232023 No. 1211 (W. 214)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2023
  The Building Safety (Description of Higher-Risk Building) (Design and Construction Phase) (Wales) Regulations 20232023 No. 1210 (W. 213)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diogelwch Adeiladau (Disgrifiad o Adeilad Risg Uwch) (Cyfnod Dylunio ac Adeiladu) (Cymru) 2023
  The A458 Trunk Road (Broad Street & High Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No. 5) Order 20232023 No. 1209 (W. 212)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Broad Street a High Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 5) 2023

  Back to top