Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

1990200020102020

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (5914)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A487 Trunk Road (Dyfi Bridge, between Machynlleth and Dolgellau in the Counties of Powys and Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions) Order 20222022 No. 1282 (W. 260)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Pont ar Ddyfi, rhwng Machynlleth a Dolgellau yn Siroedd Powys a Gwynedd) (Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2022
  The A458 Trunk Road (Broad Street & High Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No. 5) Order 20222022 No. 1268 (W. 258)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Broad Street a High Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 5) 2022
  The Marine, Fisheries and Aquaculture (Financial Assistance) Scheme (Wales) Regulations 20222022 No. 1259 (W. 257)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 2022
  The Renting Homes (Wales) Act 2016 (Amendment of Schedule 12 and Consequential Amendment) Regulations 20222022 No. 1258 (W. 256)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12 a Diwygiad Canlyniadol) 2022
  The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 20222022 No. 1254 (W. 255)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2022
  The A5 Trunk Road (Menai Suspension Bridge, Anglesey and Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles and Cyclists) Order 20222022 No. 1245 (W. 254)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Pont Menai, Ynys Môn a Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2022
  The A4076 Trunk Road (Hamilton Terrace, Milford Haven, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20222022 No. 1233 (W. 253)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Hamilton Terrace, Aberdaugleddau, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2022
  The Common Organisation of the Markets in Agricultural Products (Amendment) (Wales) Regulations 20222022 No. 1215 (W. 252)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyd-drefniadaeth y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygio) (Cymru) 2022
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20222022 No. 1214 (W. 251)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2022
  The A458 Trunk Road (Broad Street & High Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No. 4) Order 20222022 No. 1211 (W. 250)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Broad Street a High Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 4) 2022
  The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (No. 4) (Wales) Regulations 20222022 No. 1207 (W. 249)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Rhif 4) (Cymru) 2022
  The Agriculture Act 2020 (Commencement No. 2) (Wales) Regulations 20222022 No. 1204 (W. 248) (C. 94)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Amaethyddiaeth 2020 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2022
  The Health and Care Act 2022 (Commencement No. 1) (Wales) Regulations 20222022 No. 1202 (W. 247) (C. 93)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Iechyd a Gofal 2022 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2022
  The Health Service Medical Supplies (Costs) Act 2017 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20222022 No. 1201 (C. 92) (W. 246)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cyflenwadau Meddygol Gwasanaethau Iechyd (Costau) 2017 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2022
  The A487 Trunk Road (Great Darkgate Street & Owain Glyndwr Square, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20222022 No. 1199 (W. 245)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Y Stryd Fawr a Sgwâr Owain Glyndŵr, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2022
  The Child Minding and Day Care (Disqualification) (No. 2) (Wales) Regulations 20222022 No. 1188 (W. 244)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Anghymhwyso) (Rhif 2) (Cymru) 2022
  The School Teachers’ Pay and Conditions (Wales) Order 20222022 No. 1184 (W. 243)Wales Statutory Instruments
  The Renting Homes (Wales) Act 2016 (Saving and Transitional Provisions) Regulations 20222022 No. 1172 (W. 242)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Arbed a Darpariaethau Trosiannol) 2022
  The Renting Homes (Wales) Act 2016 (Consequential Amendments) Regulations 20222022 No. 1166 (W. 241)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022
  The A4076 Trunk Road (Hamilton Terrace and Great North Road, Milford Haven, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20222022 No. 1159 (W. 240)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Hamilton Terrace a Great North Road, Aberdaugleddau, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2022

  Back to top