Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2009 has returned 191 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

1990200020102020

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Food (Jelly Mini-Cups) (Emergency Control) (Wales) Regulations 2009 (revoked)2009 No. 3379 (W. 301)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd (Jeli Cwpan Fach) (Rheolaeth Frys) (Cymru) 2009
  The Food Additives (Wales) Regulations 2009 (revoked)2009 No. 3378 (W. 300)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ychwanegion Bwyd (Cymru) 2009
  The Food Enzymes (Wales) Regulations 2009 (revoked)2009 No. 3377 (W. 299)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ensymau Bwyd (Cymru) 2009
  The Official Feed and Food Controls (Wales) Regulations 20092009 No. 3376 (W. 298)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009
  The Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Cwm-bach to Newbridge-on-Wye) Order 20092009 No. 3375 (W. 297)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd i Lanconwy (yr A470) (Cwm-bach i'r Bontnewydd ar Wy) 2009
  The Sheep and Goats (Records, Identification and Movement) (Wales) Order 20092009 No. 3364 (W. 296)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2009
  The Assembly Learning Grants (European University Institute) (Wales) Regulations 20092009 No. 3359 (W. 295)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Dysgu'r Cynulliad (Athrofa Brifysol Ewropeaidd) (Cymru) 2009
  The Education (Information About Children in Alternative Provision) (Wales) Regulations 20092009 No. 3355 (W. 294)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Blant sy'n cael eu Haddysg drwy Ddarpariaeth Amgen) (Cymru) 2009
  The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Undetermined Reviews of Old Mineral Permissions) (Wales) Regulations 20092009 No. 3342 (W. 293)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Adolygiadau Amhenderfynedig o Hen Ganiatadau Mwynau) (Cymru) 2009
  The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (Commencement No.1) (Wales) Order 20092009 No. 3341 (C. 152) (W. 292)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2009
  The Local Transport Act 2008 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20092009 No. 3294 (C. 146) (W. 291)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Trafnidiaeth Leol 2008 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2009
  The Quality Partnership Schemes (Wales) Regulations 20092009 No. 3293 (W. 290)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Partneriaethau Ansawdd (Cymru) 2009
  The Local Government (Wales) Measure 2009 (Commencement No. 2, Transitional Provisions and Savings) Order 20092009 No. 3272 (C. 145) (W. 288)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) 2009
  The Rural Development Programmes (Wales) (Amendment) Regulations 2009 (revoked)2009 No. 3270 (W. 287)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rhaglenni Datblygu Gwledig (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Children Act 1989 (Amendment of Miscellaneous Regulations) (No. 2) (Wales) Regulations 20092009 No. 3265 (W. 286)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Plant 1989 (Diwygio Rheoliadau Amrywiol) (Rhif 2) (Cymru) 2009
  The Private and Voluntary Health Care (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 3258 (W. 285)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Iechyd Preifat a Gwirfoddol (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Education (Local Curriculum for Pupils in Key Stage 4) (Wales) Regulations 20092009 No. 3256 (W. 284)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cwricwlwm Lleol ar gyfer Disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4) (Cymru) 2009
  The Food for Particular Nutritional Uses (Addition of Substances for Specific Nutritional Purposes) (Wales) Regulations 20092009 No. 3254 (W. 283)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd at Ddefnydd Maethol Neilltuol (Ychwanegu Sylweddau at Ddibenion Maethol Penodol) (Cymru) 2009
  The Food Supplements (Wales) and Addition of Vitamins, Minerals and Other Substances (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 3252 (W. 282)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd (Cymru) ac Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Specified Animal Pathogens (Wales) (Amendment) Order 20092009 No. 3234 (W. 281)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pathogenau Anifeiliaid Penodedig (Cymru) (Diwygio) 2009

  Back to top