Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2005 has returned 191 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

1990200020102020

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 3395 (W. 271)Wales Statutory Instruments
  The Avian Influenza (Preventive Measures in Zoos) (Wales) (No. 2) Regulations 20052005 No. 3385 (W. 269)Wales Statutory Instruments
  The Avian Influenza (Preventive Measures) (Wales) (No. 2) Regulations 20052005 No. 3384 (W. 268)Wales Statutory Instruments
  The Meat (Official Controls) (Charges) (Wales) Regulations 20052005 No. 3370 (W. 267)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cig (Rheolaethau Swyddogol) (Ffioedd) (Cymru) 2005
  The Feed (Hygiene and Enforcement) (Wales) Regulations 20052005 No. 3368 (W. 265)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid a Gorfodi) (Cymru) 2005
  The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Cross Compliance) (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 3367 (W. 264)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) (Diwygio) 2005
  The Social Services Complaints Procedure (Wales) Regulations 20052005 No. 3366 (W. 263)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2005
  The Representations Procedure (Children) (Wales) Regulations 20052005 No. 3365 (W. 262)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithdrefn Sylwadau (Plant) (Cymru) 2005
  The Valuation Tribunals (Wales) Regulations 20052005 No. 3364 (W. 261)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio (Cymru) 2005
  The Children Act 2004 (Commencement No. 5) (Wales) Order 20052005 No. 3363 (C. 260) (W. 143)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Plant 2004 (Cychwyn Rhif 5) (Cymru) 2005
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 3345 (W. 259)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2005
  The Civil Partnership Act 2004 (Consequential Amendments to Subordinate Legislation) (Wales) Order 20052005 No. 3302 (W. 256)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Partneriaeth Sifil 2004 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) (Cymru) 2005
  The Fishery Products (Official Controls Charges) (Wales) Regulations 20052005 No. 3297 (W. 255)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion Pysgodfeydd (Taliadau Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2005
  The Bovine Products (Restriction on Placing on the Market) (Wales) (No.2) Regulations 20052005 No. 3296 (W. 254)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion Buchol (Cyfyngu ar eu Rhoi ar y Farchnad) (Cymru) (Rhif 2) 2005
  The Adoption Information and Intermediary Services (Pre-Commencement Adoptions) (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 3293 (W. 253)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol (Mabwysiadu Cyn-gychwyn) (Cymru) (Diwygio) 2005
  The Food Hygiene (Wales) Regulations 20052005 No. 3292 (W. 252)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2005
  The National Assistance (Assessment of Resources) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20052005 No. 3288 (W. 251)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2005
  The Education (Recognised Bodies) (Wales) Order 20052005 No. 3287 (W. 250)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Cydnabod)(Cymru) 2005
  The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (Wales) (No. 3) Order 20052005 No. 3285 (C. 140) (W. 249)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cychwyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (Rhif 3) (Cymru) 2005
  The Official Feed and Food Controls (Wales) Regulations 20052005 No. 3254 (W. 247)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2005

  Back to top