Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2011 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

1990200020102020

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The A465 Trunk Road (In the Vicinity of Cefn Coed Roundabout, Merthyr Tydfil County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20112011 No. 3101 (W. 323)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Yng Nghyffiniau Cylchfan Cefncoedycymer, Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2011
  The Public Health Wales National Health Service Trust (Originating Capital) (Wales) Order 20112011 No. 3047 (W. 322)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru (Cyfalaf Cychwynnol) (Cymru) 2011
  The Mental Health (Wales) Measure 2010 (Commencement No.1 and Transitional Provision) Order 20112011 No. 3046 (C. 116) (W. 321)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Drosiannol) 2011
  The Landfill Allowances Scheme (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 2011(Revoked 15.1.2012)2011 No. 3042 (W. 320)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2011
  The Red Meat Industry (Wales) Measure 2010 (Amendment) Order 20112011 No. 2946 (W. 319)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Diwydiant Cig Coch (Cymru) 2010 (Diwygio) 2011
  The Mental Health (Care Co-ordination and Care and Treatment Planning) (Wales) Regulations 20112011 No. 2942 (W. 318)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Meddwl (Cydgysylltu Gofal a Chynllunio Gofal a Thriniaeth) (Cymru) 2011
  The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Cross Compliance) (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 2941 (W. 317)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) (Diwygio ) 2011
  The School Teacher Appraisal (Wales) Regulations 20112011 No. 2940 (W. 316)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwerthuso Athrawon Ysgol (Cymru) 2011
  The Carers Strategies (Wales) Regulations 20112011 No. 2939 (W. 315)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2011
  The Swansea (Communities) Order 20112011 No. 2932 (W. 314)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Abertawe (Cymunedau) 2011
  The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 2909 (W. 313)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2011
  The General Teaching Council for Wales (Disciplinary Functions) (Amendment) Regulations 20112011 No. 2908 (W. 312)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Disgyblu) (Diwygio) 2011
  The National Health Service (Pharmaceutical Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20112011 No. 2907 (W. 311)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Diwygio) (Cymru) 2011
  The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (Wales) Regulations 20112011 No. 2906 (W. 310)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2011
  The A470 Trunk Road (Junction 32, Coryton Interchange, Cardiff) (40 mph Speed Limit) Order 20112011 No. 2887 (W. 309)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyffordd 32, Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2011
  The Flood Risk (Amendment) (Wales) Regulations 20112011 No. 2880 (W. 308)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Perygl Llifogydd (Diwygio) (Cymru) 2011
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County Borough of Merthyr Tydfil) Designation Order 20112011 No. 2868 (W. 307)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful) 2011
  The Carers Strategies (Wales) Measure 2010 (Commencement) Order 20112011 No. 2842 (C. 100) (W. 306)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 (Cychwyn) 2011
  The A470 Trunk Road (Carno, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20112011 No. 2839 (W. 305)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn yr A470 (Carno, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20112011 No. 2831 (W. 304)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2011

  Back to top