Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2006 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

1990200020102020

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Animals and Animal Products (Import and Export) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20062006 No. 3452 (W. 313)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Mewnforio ac Allforio) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2006
  The Non-Domestic Rating (Demand Notices and Discretionary Relief) (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 3392 (W. 311)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu a Rhyddhad yn ôl Disgresiwn) (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Town and Country Planning (General Development Procedure) (Amendment) (Wales) Order 20062006 No. 3390 (W. 310)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Datblygu Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2006
  The M4 Motorway (Junction 30 (Pentwyn) Slip Roads) (Trunking) Scheme 20062006 No. 3383 (W. 309)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Traffordd yr M4 (Slipffyrdd Cyffordd 30 (Pen-twyn)) (Peri bod Ffordd yn dod yn Gefnffordd) 2006
  The National Health Service (Dental Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 3366 (W. 308)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 3347 (W. 307)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) Order 20062006 No. 3345 (W. 306)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2006
  The Fishery Products (Official Controls Charges) (Wales) Regulations 20062006 No. 3344 (W. 305)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion Pysgodfeydd (Taliadau Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2006
  The Rural Development Programmes (Wales) Regulations 20062006 No. 3343 (W. 304)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rhaglenni Datblygu Gwledig (Cymru) 2006
  The Agricultural Subsidies and Grants Schemes (Appeals) (Wales) Regulations 20062006 No. 3342 (W. 303)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Cymorthdaliadau a Grantiau Amaethyddol (Apelau) (Cymru) 2006
  The Local Government Act 2003 (Commencement No. 1 and Savings) (Wales) Order 20062006 No. 3339 (C. 120) (W. 302)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol 2003 (Cychwyn Rhif 1 ac Arbedion) (Cymru) 2006
  The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 3316 (W. 301)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Diwygio) (Cymru) 2006
  The Avian Influenza (H5N1 in Wild Birds) (Wales) Order 20062006 No. 3310 (W. 300)Wales Statutory Instruments
  The Avian Influenza (H5N1 in Poultry) (Wales) Order 2006 (revoked)2006 No. 3309 (W. 299)Wales Statutory Instruments
  The National Assembly for Wales (Returning Officers' Charges) Order 20062006 No. 3268 (W. 298)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau Swyddogion Canlyniadau) 2006
  The Countryside and Rights of Way Act 2000 (Commencement No.9 and Saving) (Wales) Order 20062006 No. 3257 (W. 297) (C. 117)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Cychwyn Rhif 9 ac Arbediad) (Cymru) 2006
  The Feed (Specified Undesirable Substances) (Wales) Regulations 20062006 No. 3256 (W. 296)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Sylweddau Annymunol Penodol) (Cymru) 2006
  The Care Standards Act 2000 and the Children Act 1989 (Regulatory Reform and Complaints) (Wales) Regulations 20062006 No. 3251 (W. 295)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Safonau Gofal 2000 a Deddf Plant 1989 (Diwygio Rheoleiddiol a Chwynion) (Cymru) 2006
  The Cereal Seed (Wales) and Fodder Plant Seed (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 3250 (W. 294)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hadau Yd (Cymru) a Hadau Planhigion Porthiant (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Meat (Official Controls Charges) (Wales) Regulations 20062006 No. 3245 (W. 293)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2006

  Back to top