Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol Cymru wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 1999 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

 • Amser of results
 • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

1990200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

 • Offerynnau Statudol Cymru (5239)

Deddfwriaeth yn ôl Pennawd Pwnc

1. Dewiswch Lythyr Cyntaf Pennawd

2. Adfer Canlyniadau

  Sort ascending by TeitlSort descending by Blynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
  The Health Protection (Coronavirus Restrictions and Functions of Local Authorities) (Amendment) (Wales) Regulations 20202020 No. 1409 (W. 311)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws a Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2020
  The Local Government (Coronavirus) (Postponement of Elections) (Wales) (No. 2) Regulations 20202020 No. 1399 (W. 310)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) (Rhif 2) 2020
  The National Health Service (General Medical Services Contracts) (Prescription of Drugs etc.) (Wales) (Amendment) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1396 (W. 309)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhagnodi Cyffuriau etc.) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020
  The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) (Amendment) (Wales) Regulations 20202020 No. 1390 (W. 308)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) (Diwygio) (Cymru) 2020
  The Animal Feed (Particular Nutritional Purposes and Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20202020 No. 1381 (W. 307)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Dibenion Maethol Penodol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020
  The A487 and A40 Trunk Roads (Fishguard, Pembrokeshire) (One Way Traffic) Order 20202020 No. 1380 (W. 306)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a’r A40 (Abergwaun, Sir Benfro) (Traffig Unffordd) 2020
  The Rating Lists (Valuation Date) (Wales) Order 20202020 No. 1378 (W. 305)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn y Rhestrau Ardrethu (Dyddiad Prisio) (Cymru) 2020
  The A487 and A40 Trunk Roads (Fishguard, Pembrokeshire) (Prohibition of Waiting, Loading and Unloading) Order 20202020 No. 1377 (W. 304)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a’r A40 (Abergwaun, Sir Benfro) (Gwahardd Aros, Llwytho a Dadlwytho) 2020
  The Additional Learning Needs (List of Independent Special Post-16 Institutions) (Wales) Regulations 20202020 No. 1367 (W. 303)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (Rhestr o Sefydliadau Ôl-16 Arbennig Annibynnol) (Cymru) 2020
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20202020 No. 1366 (W. 302)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2020
  The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 21) Regulations 20202020 No. 1362 (W. 301)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 21) 2020
  The Legislation (Wales) Act 2019 (Amendment of Schedule 1) Regulations 20202020 No. 1356 (W. 300)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (Diwygio Atodlen 1) 2020
  The Additional Learning Needs Co-ordinator (Wales) Regulations 20202020 No. 1351 (W. 299)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2020
  The A494 Trunk Road (Rhydymain, Gwynedd) (Part-time 40 mph Speed Limit) Order 20202020 No. 1344 (W. 298)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Rhyd-y-main, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 40 mya Rhan-amser) 2020
  The Welshpool Church in Wales Primary School (Change to School Session Times) Order 20202020 No. 1340 (W. 297)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng (Newid Amserau Sesiynau Ysgolion) 2020
  The Waste (Wales) (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1339 (W. 296)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020
  The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 20) Regulations 20202020 No. 1329 (W. 295)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 20) 2020
  The Federation of Maintained Schools (Wales) (Amendment) Regulations 20202020 No. 1328 (W. 294)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2020
  The Government of Maintained Schools (Wales) (Amendment) Regulations 20202020 No. 1327 (W. 293)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2020
  The Environmental Assessments and Town and Country Planning (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) Regulations 20202020 No. 1324 (W. 292)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol a Chynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020

  Yn ôl i’r brig