Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol Cymru wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 1999 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

 • Amser of results
 • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

1990200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

 • Offerynnau Statudol Cymru (5982)

Deddfwriaeth yn ôl Pennawd Pwnc

1. Dewiswch Lythyr Cyntaf Pennawd

2. Adfer Canlyniadau

  Sort ascending by TeitlSort descending by Blynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
  The Food Additives, Food Flavourings, and Novel Foods (Authorisations) and Food and Feed (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20232023 No. 343 (W. 50)Offerynnau Statudol Cymru
  The A458 Trunk Road (Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles and Cyclists) Order 20232023 No. 342 (W. 49)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2023
  The A5 Trunk Road (Llyn Ogwen, Conwy County Borough) (Prohibition of Waiting) Order 20232023 No. 337 (W. 48)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Llyn Ogwen, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Aros) 2023
  The A458 Trunk Road (Broad Street & High Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20232023 No. 324 (W. 47)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Broad Street a High Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2023
  The A470 & A458 Trunk Roads (Moat Lane Level Crossing, Caersws and Buttington Level Crossing, Buttington, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20232023 No. 322 (W. 46)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A470 a’r A458 (Croesfan Reilffordd Moat Lane, Caersŵs a Chroesfan Reilffordd Tal-y-bont, Tal-y-bont, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2023
  The A470 Trunk Road (Llanelwedd, Powys) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20232023 No. 317 (W. 45)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanelwedd, Powys) (Gwahardd Traffig Dros Dro) 2023
  The Health and Social Care (Quality and Engagement) (Wales) Act 2020 (Consequential, Supplementary and Incidental Amendments and Revocations) (Secondary Legislation) Regulations 20232023 No. 299 (W. 44)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 (Diwygiadau a Dirymiadau Canlyniadol, Atodol a Deilliadol) (Is-ddeddfwriaeth) 2023
  The Care and Support (Population Assessments) (Wales) (Amendment) Regulations 20232023 No. 292 (W. 43)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiadau Poblogaeth) (Cymru) (Diwygio) 2023
  The National Health Service (Concerns, Complaints and Redress Arrangements) (Wales) (Amendment) Regulations 20232023 No. 281 (W. 42)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Trefniadau Pryderon, Cwynion ac Iawn) (Cymru) (Diwygio) 2023
  The Duty of Candour Procedure (Wales) Regulations 20232023 No. 274 (W. 41)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau’r Weithdrefn Dyletswydd Gonestrwydd (Cymru) 2023
  The A48 Trunk Road (Cross Hands Roundabout to South-East of Pensarn Roundabout) and the A40 Trunk Road (Pensarn Roundabout to St Clears Roundabout, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20232023 No. 267 (W. 40)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A48 (Cylchfan Cross Hands i Fan i’r De-ddwyrain o Gylchfan Pensarn) a Chefnffordd yr A40 (Cylchfan Pensarn i Gylchfan Sanclêr, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2023
  The A40 Trunk Road (Westbound Slip Roads at Johnstown and St Clears, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20232023 No. 263 (W. 39)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael tua’r Gorllewin yn Nhre Ioan a Sanclêr, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2023
  The Welfare of Animals (Transport) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20232023 No. 261 (W. 38)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Cludo) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2023
  The Agricultural Wages (Wales) Order 20232023 No. 260 (W. 37)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2023
  The Health and Social Care (Quality and Engagement) (Wales) Act 2020 (Commencement No. 3) Order 20232023 No. 259 (C. 13) (W. 36)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 (Cychwyn Rhif 3) 2023
  The Town and Country Planning (North Wales Border Control Post) (EU Exit) Special Development Order 20232023 No. 256 (W. 35)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Datblygu Arbennig Cynllunio Gwlad a Thref (Safle Rheoli ar y Ffin Gogledd Cymru) (Ymadael â’r UE) 2023
  The Valuation for Rating (Prescribed Assumptions) (Wales) Regulations 20232023 No. 255 (W. 34)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Prisio ar gyfer Ardrethu (Rhagdybiaethau Rhagnodedig) (Cymru) 2023
  The Council Tax (Exceptions to Higher Amounts) (Wales) (Amendment) Regulations 20232023 No. 253 (W. 33)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Eithriadau rhag Symiau Uwch) (Cymru) (Diwygio) 2023
  The A494 Trunk Road (Ewloe Green, Flintshire to Dolgellau, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20232023 No. 224 (W. 32)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ewloe Green, Sir y Fflint i Ddolgellau, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2023
  The A487 Trunk Road (Great Darkgate Street and Owain Glyndwr Square, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Traffic Prohibitions) Order 20232023 No. 215 (W. 31)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Y Stryd Fawr a Sgwâr Owain Glyndŵr, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2023

  Yn ôl i’r brig