Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am English language Offerynnau Statudol Cymru wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 1999 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

 • Amser of results
 • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

1990200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

 • Offerynnau Statudol Cymru (6295)

Deddfwriaeth yn ôl Pennawd Pwnc

1. Dewiswch Lythyr Cyntaf Pennawd

2. Adfer Canlyniadau

  Sort ascending by TeitlSort descending by Blynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
  The Education (Student Information) (Wales) (Amendment) Regulations 20242024 No. 758 (W. 109)Offerynnau Statudol Cymru
  The Central Rating List (Wales) (Amendment) Regulations 20242024 No. 757 (W. 108)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Rhestr Ardrethu Ganolog (Cymru) (Diwygio) 2024
  The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) Regulations 20242024 No. 754 (W. 106)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) 2024
  The Bovine Viral Diarrhoea (Wales) Order 20242024 No. 753 (W. 105)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Dolur Rhydd Feirysol Buchol (Cymru) 2024
  The A483 Trunk Road (Rhosmaen Street, Llandeilo, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20242024 No. 746 (W. 104)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Stryd Rhosmaen, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2024
  The Building (Amendment) (Wales) Regulations 20242024 No. 742 (W. 103)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2024
  The Food Additives and Novel Foods (Authorisations and Miscellaneous Amendments) and Food Flavourings (Removal of Authorisations) (Wales) Regulations 20242024 No. 741 (W. 102)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Ychwanegion Bwyd a Bwydydd Newydd (Awdurdodiadau a Diwygiadau Amrywiol) a Chyflasynnau Bwyd (Dileu Awdurdodiadau) (Cymru) 2024
  The A55 Trunk Road (Junction 9 (Treborth Interchange) to Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20242024 No. 739 (W. 101)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 9 (Cyfnewidfa Treborth) i Gyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2024
  The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (Wales) Regulations 20242024 No. 738 (W. 100)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2024
  The A40 Trunk Road (Nantyffin to Brynich Roundabout, Brecon, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20242024 No. 736 (W. 99)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Nant-y-ffin i Gylchfan Brynich, Aberhonddu, Powys) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2024
  The A487 Trunk Road (Aberarth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20242024 No. 703 (W. 98)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aber-arth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2024
  The A479 Trunk Road (Glanusk Park to Bronllys, Powys) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20242024 No. 699 (W. 97)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Parc Glan-wysg i Fronllys, Powys) (Gwahardd Traffig Dros Dro) 2024
  The Education (Co-ordination of School Admission Arrangements and Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20242024 No. 698 (W. 96)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Addysg (Cydlynu Trefniadau Derbyn Ysgolion a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2024
  The Animal Welfare (Livestock Exports) Act 2024 (Commencement) (Wales) Regulations 20242024 No. 689 (W. 95) (C. 45)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Deddf Lles Anifeiliaid (Allforion Da Byw) 2024 (Cychwyn) (Cymru) 2024
  The Mandatory Use of Closed Circuit Television in Slaughterhouses (Wales) Regulations 20242024 No. 682 (W. 94)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Defnydd Mandadol o Deledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai (Cymru) 2024
  The A465 Trunk Road (Westbound Carriageway from Merthyr Road Overbridge, Tredegar, Blaenau Gwent to Rhymney Interchange Overbridge, Rhymney, Caerphilly County Borough) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20242024 No. 681 (W. 93)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Y Gerbytffordd tua’r Gorllewin o Drosbont Merthyr Road, Tredegar, Blaenau Gwent i Drosbont Cyfnewidfa Rhymni, Rhymni, Bwrdeistref Sirol Caerffili) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2024
  The A470 Trunk Road (Dinas Mawddwy, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20242024 No. 673 (W. 92)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Dinas Mawddwy, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2024
  The A40 Trunk Road (Haverfordwest, Pembrokeshire) (40 mph Speed Limit) Order 20242024 No. 649 (W. 91)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Hwlffordd, Sir Benfro) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2024
  The A5 Trunk Road (High Street, Bethesda, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20242024 No. 648 (W. 90)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Stryd Fawr, Bethesda, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2024
  The Plant Health etc. (Miscellaneous Fees) (Amendment) (Wales) Regulations 20242024 No. 617 (W. 89)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Diwygio) (Cymru) 2024

  Yn ôl i’r brig