Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol Cymru wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 1999 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

 • Amser of results
 • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

1990200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

 • Offerynnau Statudol Cymru (5611)

Deddfwriaeth yn ôl Pennawd Pwnc

1. Dewiswch Lythyr Cyntaf Pennawd

2. Adfer Canlyniadau

  Sort ascending by TeitlSort descending by Blynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
  The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 15) Regulations 20212021 No. 1330 (W. 343)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 2021
  The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 14) Regulations 20212021 No. 1329 (W. 342)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2021
  The A487 Trunk Road (Great Darkgate Street & Owain Glyndwr Square, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20212021 No. 1328 (W. 341)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Y Stryd Fawr a Sgwâr Owain Glyndŵr, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2021
  The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 13) Regulations 20212021 No. 1327 (W. 340)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021
  The A40 Trunk Road (Llandovery, Carmarthenshire to Trecastle, Powys) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20212021 No. 1326 (W. 339)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin i Drecastell, Powys) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2021
  The A470 Trunk Road (Talerddig, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20212021 No. 1325 (W. 338)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Talerddig, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2021
  The A470 Trunk Road (Llanrwst Road, Llansanffraid Glan Conwy, Conwy) (40 mph Speed Limit) Order 20212021 No. 1324 (W. 337)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffordd Llanrwst, Llansanffraid Glan Conwy, Conwy) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2021
  The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 12) Regulations 20212021 No. 1321 (W. 336)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 2021
  The Valuation for Rating (Wales) (Coronavirus) (Revocation) Regulations 20212021 No. 1306 (W. 335)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Prisio ar gyfer Ardrethu (Cymru) (Coronafeirws) (Dirymu) 2021
  The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) (No. 20) Regulations 20212021 No. 1304 (W. 334)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 20) 2021
  The A40 Trunk Road (Robeston Wathen Roundabout to Pengawse Hill Junction, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20212021 No. 1303 (W. 333)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Robeston Wathen i Gyffordd Pengawse Hill, Sir Benfro) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2021
  The A470 Trunk Road (Cemmaes and Cwm Llinau, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20212021 No. 1299 (W. 332)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cemaes a Chwm Llinau, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2021
  The A470 Trunk Road (Caersws, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20212021 No. 1298 (W. 331)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Caersŵs, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2021
  The Development Procedure (Consultees) (Wales) (Miscellaneous Amendments) (Amendment) Order 20212021 No. 1297 (W. 330)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Gweithdrefn Ddatblygu (Ymgyngoreion) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Diwygio) 2021
  The A470 Trunk Road (Bridge Street, Llanrwst, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20212021 No. 1296 (W. 329)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Stryd y Bont, Llanrwst, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2021
  The Education (European University Institute) (Wales) (Amendment) (EU Exit) Regulations 20212021 No. 1294 (W. 328)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Addysg (Athrofa Brifysgol Ewropeaidd) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â r UE) 2021
  The Avian Influenza (H5N1 in Wild Birds) (Wales) (Amendment) Order 20212021 No. 1292 (W. 327)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Ffliw Adar (H5N1 mewn Adar Gwyllt) (Cymru) (Diwygio) 2021
  The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Restrictions) (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20212021 No. 1291 (W. 326)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2021
  The A458 Trunk Road (Broad Street & High Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20212021 No. 1287 (W. 325)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Broad Street a High Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2021
  The Representation of the People (Variation of Limits of Candidates’ Election Expenses) (Wales) Order 20212021 No. 1285 (W. 324)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cynrychiolaeth y Bobl (Amrywio Terfynau Treuliau Etholiad Ymgeiswyr) (Cymru) 2021

  Yn ôl i’r brig