Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000 has returned 122 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

1990200020102020

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Fresh Meat (Beef Controls) (No.2) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 3388 (W. 225)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cig Ffres (Dulliau Rheoli Cig Eidion) (Rhif 2) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Specified Risk Material (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20002000 No. 3387 (W. 224)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deunydd Risg Penodedig (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2000
  The Individual Learning Accounts (Wales) Regulations 20002000 No. 3384 (W. 222)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfrifon Dysgu Unigol (Cymru) 2000
  The Non-Domestic Rating (Telecommunications Apparatus) (Wales) Regulations 20002000 No. 3383 (W. 221)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Offer Telathrebu) (Cymru) 2000
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20002000 No. 3382 (W. 220)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2000
  The Food Safety (General Food Hygiene) (Butchers' Shops) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 3341 (W. 219)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diogelwch Bwyd (Hylendid Bwyd yn Gyffredinol) (Siopau Cigyddion) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Mink Keeping (Wales) Order 20002000 No. 3340 (W. 218)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cadw Mincod (Cymru) 2000
  The Cattle (Identification of Older Animals) (Wales) Regulations 20002000 No. 3339 (W. 217)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwartheg (Adnabod Anifeiliaid Hŷn) (Cymru) 2000
  The Common Agricultural Policy Support Schemes (Modulation) (Wales) Regulations 20002000 No. 3294 (W. 216)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Modwleiddio) (Cymru) 2000
  The Learning and Skills Act 2000 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20002000 No. 3230 (W. 213) (C. 103)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Dysgu a Medrau 2000 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2000
  The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 3156 (W. 205)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Dairy Produce Quotas (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 2000 (revoked)2000 No. 3123 (W. 201)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cwotâu Cynhyrchion Llaeth (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2000
  The Teachers (Compulsory Registration) (Wales) Regulations 20002000 No. 3122 (W. 200)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Athrawon (Cofrestru Gorfodol) (Cymru) 2000
  The Children’s Commissioner for Wales (Appointment) Regulations 20002000 No. 3121 (W. 199)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Comisiynydd Plant Cymru (Penodi) 2000
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) Amendment (No.2) (Wales) Regulations 20002000 No. 3119 (W. 198)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) Diwygio (Rhif 2) (Cymru) 2000
  The National Health Service (General Dental Services) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 3118 (W. 197)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) Diwygio (Cymru) 2000
  The School Government (Terms of Reference)(Wales) Regulations 20002000 No. 3027 (W. 195)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion (Cylch Gwaith) (Cymru) 2000
  The Education (Exclusion from School) (Prescribed Periods) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 3026 (W. 194)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwahardd o'r Ysgol) (Cyfnodau Rhagnodedig) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The National Health Service Bodies and Local Authorities Partnership Arrangements (Wales) Regulations 20002000 No. 2993 (W. 193)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth Cyrff Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Awdurdodau Lleol (Cymru) 2000
  The Care Standards Act 2000 (Commencement No.1) (Wales) Order 20002000 No. 2992 (C. 93) (W. 192)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2000

  Back to top