Search Legislation

Search Results

Your search for English language Wales Statutory Instruments from 2008 has returned 181 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

1990200020102020

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Transmissible Spongiform Encephalopathies (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20082008 No. 3266 (W. 288)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2008
  The Controlled Drugs (Supervision of Management and Use) (Wales) Regulations 20082008 No. 3239 (W. 286)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyffuriau a Reolir (Goruchwylio Rheolaeth a Defnydd) (Cymru) 2008
  The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) (No.2) Order 20082008 No. 3200 (W. 285)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 2) 2008
  The Health Act 2006 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20082008 No. 3171 (W. 284) (C. 144)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd 2006 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2008
  The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) (No.2) Regulations 20082008 No. 3170 (W. 283)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu y Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) (Rhif 2) 2008
  The Transmissible Spongiform Encephalopathies (Wales) Regulations 20082008 No. 3154 (W. 282)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) 2008
  The Zoonoses and Animal By-Products (Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 3153 (W. 281)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Milheintiau a Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2008
  The Rhondda Cynon Taf (Llanharan, Llanharry, Llantrisant and Pont-y-clun Communities) Order 20082008 No. 3152 (W. 280)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Rhondda Cynon Taf (Cymunedau Llanharan, Llanhari, Llantrisant a Phont-y-clun) 2008
  The Shrimp Fishing Nets (Wales) (Amendment) Order 20082008 No. 3144 (W. 279)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Rhwydi Pysgota Berdys (Cymru) (Diwygio) 2008
  The Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations 20082008 No. 3143 (W. 278)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 2008
  The London To Fishguard Trunk Road (A40) (Penblewin To Slebech Park Improvement) Order 20082008 No. 3138 (W. 277)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd Llundain I Abergwaun (YR A40) (Gwelliant Penblewin I Barc Slebets) 2008
  The Assembly Learning Grants (European Institutions) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20082008 No. 3114 (W. 276)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Dysgu'r Cynulliad (Sefydliadau Ewropeaidd) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2008
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20082008 No. 3101 (W. 275)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2008
  The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) Regulations 20082008 No. 3100 (W. 274)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2008
  The Mutilations (Permitted Procedures) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 3094 (W. 273)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Anffurfio (Triniaethau a Ganiateir) (Cymru) (Diwygio) 2008
  The Collaboration Arrangements (Maintained Schools and Further Education Bodies) (Wales) Regulations 20082008 No. 3082 (W. 271)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Trefniadau Cydlafurio (Ysgolion a Gynhelir a Chyrff Addysg Bellach) (Cymru) 2008
  The Non-Domestic Rating (Demand Notices) (Wales) (Amendment No 2) Regulations 20082008 No. 3075 (W. 269)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygiad Rhif 2) 2008
  The Non-Domestic Rating (Miscellaneous Provisions) (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 2997 (W. 262)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Cymru) 2008
  The Children Act 1989 (Contact Activity Directions and Conditions: Financial Assistance) (Wales) Regulations 20082008 No. 2943 (W. 260)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Plant 1989 (Cyfarwyddiadau ac Amodau Gweithgareddau Cyswllt: Cymorth Ariannol) (Cymru) 2008
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20082008 No. 2929 (W. 258)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2008

  Back to top