Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 1999 has returned 28 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

1990200020102020

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Housing Renewal Grants (Prescribed Form and Particulars) and (Welsh Form and Particulars) (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3470 (W. 56)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Ffurflen a Manylion a Ragnodir) a (Ffurflen a Manylion Cymraeg) (Diwygio) (Cymru) 1999
  The Relocation Grants (Form of Application) and (Welsh Form of Application) (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3469 (W. 55)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Adleoli (Ffurflen Gais) a (Ffurflen Gais Gymraeg) (Diwygio) (Cymru) 1999
  The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3468 (W. 54)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) 1999
  The Housing Accommodation (Persons Subject to Immigration Control) (Amendment) (Wales) Order 19991999 No. 3465 (W. 53) (. )Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cartrefi i Bobl Fyw Ynddynt (Personau sy'n Ddarostyngedig i Reolaeth Fewnfudo) (Diwygio) (Cymru) 1999
  The Beef Bones (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3464 (W. 52)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Esgyrn Cig Eidion (Diwygio) (Cymru) 1999
  The Non-Domestic Rating (Chargeable Amounts) (Wales) Regulations 19991999 No. 3454 (W. 51)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau y Gellir eu Codi) (Cymru) 1999
  The Central Rating List (Wales) Regulations 19991999 No. 3453 (W. 50)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rhestr Ardrethu Canolog (Cymru) 1999
  The Cardiff and Vale National Health Service Trust Establishment Order 19991999 No. 3451 (W. 49)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sefydlu Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Caerdydd a'r Fro 1999
  The National Health Service Trusts (Wales) (Dissolution No. 2) Order 19991999 No. 3450 (W. 48)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaethau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) (Diddymu Rhif 2) 1999
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 19991999 No. 3439 (W. 47)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 1999
  The Tir Gofal and Organic Farming (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3337 (W. 45)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tir Gofal a Ffermio Organig (Diwygio) (Cymru) 1999
  The General Teaching Council for Wales (Constitution) (Amendment) Regulations 19991999 No. 3185 (W. 43)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Cyfansoddiad) (Diwygio) 1999
  The Health Act 1999 (Commencement No.1) (Wales) Order 19991999 No. 3184 (C. 82) (W. 42)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd 1999 (Cychwyniad Rhif 1) (Cymru) 1999
  The Home Repair Assistance (Extension) (Wales) Regulations 19991999 No. 3084 (W. 35)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Trwsio Cartref (Estyn)(Cymru) 1999
  The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base) (Wales) (Amendment) Regulations 19991999 No. 2935 (W. 27)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) (Cymru) (Diwygio) 1999
  The Education (School Admission Appeals: The National Assembly for Wales Code of Practice) (Appointed Day) Order 19991999 No. 2893 (W. 26)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Apelau Derbyniadau Ysgol: Cod Ymarfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru) (Diwrnod Penodedig) 1999
  The Education (School Teacher Appraisal) (Wales) Regulations 19991999 No. 2888 (W. 25)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwerthuso Athrawon Ysgol) (Cymru) 1999
  The Education (Student Fees) (Exceptions) (Wales) Regulations 19991999 No. 2862 (W. 22)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Ffioedd Myfyrwyr) (Eithriadau) (Cymru) 1999
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) and (General Ophthalmic Services) Amendment (Wales) Regulations 19991999 No. 2841 (W. 21)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) Diwygio (Cymru) 1999
  The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) Amendment (Wales) Regulations 19991999 No. 2840 (W. 20)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Costau Teithio a Dileu Taliadau) (Diwygio) (Cymru) 1999

  Back to top