Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am English language Offerynnau Statudol Cymru o 2000 wedi dod o hyd i 122 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 1999 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

 • Amser of results
 • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

1990200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Deddfwriaeth yn ôl Pennawd Pwnc

1. Dewiswch Lythyr Cyntaf Pennawd

2. Adfer Canlyniadau

  Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
  The Fresh Meat (Beef Controls) (No.2) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 3388 (W. 225)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Cig Ffres (Dulliau Rheoli Cig Eidion) (Rhif 2) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Specified Risk Material (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20002000 No. 3387 (W. 224)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Deunydd Risg Penodedig (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2000
  The Individual Learning Accounts (Wales) Regulations 20002000 No. 3384 (W. 222)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Cyfrifon Dysgu Unigol (Cymru) 2000
  The Non-Domestic Rating (Telecommunications Apparatus) (Wales) Regulations 20002000 No. 3383 (W. 221)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Offer Telathrebu) (Cymru) 2000
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20002000 No. 3382 (W. 220)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2000
  The Food Safety (General Food Hygiene) (Butchers' Shops) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 3341 (W. 219)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Diogelwch Bwyd (Hylendid Bwyd yn Gyffredinol) (Siopau Cigyddion) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Mink Keeping (Wales) Order 20002000 No. 3340 (W. 218)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cadw Mincod (Cymru) 2000
  The Cattle (Identification of Older Animals) (Wales) Regulations 20002000 No. 3339 (W. 217)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Gwartheg (Adnabod Anifeiliaid Hŷn) (Cymru) 2000
  The Common Agricultural Policy Support Schemes (Modulation) (Wales) Regulations 20002000 No. 3294 (W. 216)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Cynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Modwleiddio) (Cymru) 2000
  The Learning and Skills Act 2000 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20002000 No. 3230 (W. 213) (C. 103)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Deddf Dysgu a Medrau 2000 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2000
  The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 3156 (W. 205)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The Dairy Produce Quotas (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 2000 (revoked)2000 No. 3123 (W. 201)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Cwotâu Cynhyrchion Llaeth (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2000
  The Teachers (Compulsory Registration) (Wales) Regulations 20002000 No. 3122 (W. 200)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Athrawon (Cofrestru Gorfodol) (Cymru) 2000
  The Children’s Commissioner for Wales (Appointment) Regulations 20002000 No. 3121 (W. 199)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Comisiynydd Plant Cymru (Penodi) 2000
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) Amendment (No.2) (Wales) Regulations 20002000 No. 3119 (W. 198)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) Diwygio (Rhif 2) (Cymru) 2000
  The National Health Service (General Dental Services) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 3118 (W. 197)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) Diwygio (Cymru) 2000
  The School Government (Terms of Reference)(Wales) Regulations 20002000 No. 3027 (W. 195)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion (Cylch Gwaith) (Cymru) 2000
  The Education (Exclusion from School) (Prescribed Periods) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 3026 (W. 194)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Addysg (Gwahardd o'r Ysgol) (Cyfnodau Rhagnodedig) (Diwygio) (Cymru) 2000
  The National Health Service Bodies and Local Authorities Partnership Arrangements (Wales) Regulations 20002000 No. 2993 (W. 193)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth Cyrff Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Awdurdodau Lleol (Cymru) 2000
  The Care Standards Act 2000 (Commencement No.1) (Wales) Order 20002000 No. 2992 (C. 93) (W. 192)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2000

  Yn ôl i’r brig