Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol Cymru o 2012 wedi dod o hyd i fwy na 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 1999 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

 • Amser of results
 • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

1990200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Deddfwriaeth yn ôl Pennawd Pwnc

1. Dewiswch Lythyr Cyntaf Pennawd

2. Adfer Canlyniadau

  Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
  The A465 Trunk Road (Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf to Dowlais Top Roundabout, Merthyr Tydfil) (De-restriction) Order 20122012 No. 3249 (W. 324)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan y Rhigos, Rhondda Cynon Taf i Gylchfan Dowlais Top, Merthyr Tudful) (Dileu Cyfyngiadau) 2012
  The A4042 Trunk Road (Southbound Lay-by between Court Farm Roundabout and Pontypool Roundabout, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 3221 (W. 323)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cilfan tua'r De rhwng Cylchfan Court Farm a Chylchfan Pont-y-Pŵl, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A477 Trunk Road (Red Roses, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibition) Order 20122012 No. 3220 (W. 322)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Rhos-goch, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A477 Trunk Road (Broadmoor to Redberth, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 3219 (W. 321)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Broadmoor i Redberth, Sir Benfro) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A48 & A483 Trunk Roads & M4 Motorway (Pont Abraham Roundabout and its Approaches, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) (No.2) Order 20122012 No. 3218 (W. 320)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A48 a'r A483 a Thraffordd yr M4 (Cylchfan Pont Abraham a'r ffyrdd sy'n arwain ati, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2012
  The A4076 Trunk Road (Milford Haven, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 3217 (W. 319)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Aberdaugleddau, Sir Benfro) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The Fishing Boats (Satellite — Tracking Devices and Electronic Transmission of Fishing Activities Data) (Wales) Scheme 20122012 No. 3172 (W. 318)Offerynnau Statudol Cymru
  Cynllun Cychod Pysgota (Dyfeisiau Olrhain Drwy Loeren a Darlledu Data Gweithgareddau Pysgota yn Electronig) (Cymru) 2012
  The Council Tax Reduction Schemes (Default Scheme) (Wales) Regulations 20122012 No. 3145 (W. 317)Offerynnau Statudol Cymru
  The Council Tax Reduction Schemes and Prescribed Requirements (Wales) Regulations 20122012 No. 3144 (W. 316)Offerynnau Statudol Cymru
  The Plant Health (Wales) (Amendment) Order 20122012 No. 3143 (W. 315)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2012
  The Public Bodies (Water Supply and Water Quality) (Inspection Fees) Order 20122012 No. 3101 (W. 314)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Cyflenwad Dŵr ac Ansawdd Dŵr) (Ffioedd Arolygu) 2012
  The Education (Student Support) (Wales) Regulations 20122012 No. 3097 (W. 313)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2012
  The Welsh Language Schemes (Public Bodies) Order 20122012 No. 3095 (W. 312)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cynlluniau Iaith Gymraeg (Cyrff Cyhoeddus) 2012
  The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 3093 (W. 311)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) (Diwygio) 2012
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 3036 (W. 310)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2012
  The A477 Trunk Road (Milton to Slade Cross, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 3034 (W. 309)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Milton i Slade Cross, Sir Benfro) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A487 Trunk Road (Glandyfi Improvement, Ceredigion) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20122012 No. 3031 (W. 308)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Gwelliant Glandyfi, Ceredigion) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The Care Council for Wales (Appointment, Membership and Procedure) (Amendment) Regulations 20122012 No. 3023 (W. 307)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Cyngor Gofal Cymru (Penodi, Aelodaeth a Gweithdrefn) (Diwygio) 2012
  The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20122012 No. 3022 (W. 306)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2012
  The A483 Trunk Road (Moors Straight, Welshpool, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 2995 (W. 305)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Moors Straight, Y Trallwng, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012

  Yn ôl i’r brig