Search Legislation

Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) 2009

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Darpariaethau rhagarweiniol

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Cyfeiriadau at offerynnau Cymunedol

  4. 4.Ystyr “difrod amgylcheddol”

  5. 5.Difrod amgylcheddol y mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys iddo

  6. 6.Yr ardaloedd lle'r mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys

  7. 7.Deddfwriaeth arall

  8. 8.Esemptiadau

  9. 9.Esemptiad rhag difrod i ddŵr

  10. 10.Yr awdurdodau gorfodi o dan Reoliadau Caniatáu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2007

  11. 11.Yr awdurdodau gorfodi mewn achosion eraill

  12. 12.Gorfodi

 3. RHAN 2 Atal difrod amgylcheddol

  1. 13.Atal difrod amgylcheddol

  2. 14.Atal difrod amgylcheddol pellach

  3. 15.Camau gan yr awdurdod gorfodi

  4. 16.Dilyn cyfarwyddiadau gan awdurdod cyhoeddus

 4. RHAN 3 Adfer

  1. 17.Asesu difrod

  2. 18.Penderfynu atebolrwydd i adfer

  3. 19.Apelau yn erbyn atebolrwydd i adfer

  4. 20.Hysbysiadau adfer

  5. 21.Apelio yn erbyn yr hysbysiad adfer

  6. 22.Darpariaethau pellach am hysbysiadau adfer

  7. 23.Camau gan yr awdurdod gorfodi

 5. RHAN 4 Gweinyddu a gorfodi

  1. 24.Costau pan fo'r awdurdod gorfodi yn gweithredu'n lle'r gweithredwr

  2. 25.Costau sy'n ymwneud â gweinyddu

  3. 26.Achosion cyfreithiol am gostau gan awdurdod gorfodi

  4. 27.Costau y gellir eu hadennill oddi wrth berchennog i fod yn arwystl ar fangre

  5. 28.Adennill costau oddi wrth bersonau eraill

  6. 29.Ceisiadau am gamau gan bartïon sydd â buddiant

  7. 30.Rhoi hawliau mynediad etc. ac iawndal amdanynt

  8. 31.Pwerau personau awdurdodedig

  9. 32.Darparu gwybodaeth i'r awdurdod gorfodi

  10. 33.Gorfodi

  11. 34.Cosbau

 6. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Difrod i rywogaethau a warchodir, cynefinoedd naturiol a safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig

  2. ATODLEN 2

   Gweithgareddau sy'n achosi difrod

  3. ATODLEN 3

   Trwyddedau, etc.

  4. ATODLEN 4

   Adfer

   1. RHAN 1 Adfer i gywiro difrod i adnoddau naturiol ac eithrio tir

   2. RHAN 2 Adfer i gywiro difrod i dir

  5. ATODLEN 5

   Apelau

   1. RHAN 1 Apelau os nad Gweinidogion Cymru yw'r awdurdod gorfodi

   2. RHAN 2 Apelau os Gweinidogion Cymru yw'r awdurdod gorfodi

  6. ATODLEN 6

   Iawndal

 7. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources