Chwilio Deddfwriaeth

Pori trwy Ddeddfwriaeth: Gogledd Iwerddon

Mae deddfwriaeth.gov.uk yn cynnwys y rhan fwyaf o fathau o Ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig, yn cynnwys deddfwriaeth Gogledd Iwerddon. Mae’r rhestr isod yn ddadansoddiad o’r mathau o ddeddfwriaeth a gedwir ar y safle hwn sydd naill ai’n berthnasol i Ogledd Iwerddon yn unig neu’n cynnwys deddfwriaeth allai fod yn berthnasol i Ogledd Iwerddon. O’r dudalen hon gallwch ddethol unrhyw fath o ddeddfwriaeth i barhau i bori.