Chwilio Deddfwriaeth

Deddfwriaeth yn deillio o’r UE

Cyhoeddi deddfwriaeth yr UE a nodir yn Atodlen 5 Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadawiad) 2018 ynghyd â chywiriadau (Slipiau cywiro i Ddeddfwriaeth yr UE) a Chyfarwyddebau’r UE a gyhoeddir hyd at ymadawiad yr UE ar 31 Hydref 2019, yn cynnwys deddfwriaeth a all fod yn berthnasol i’r DU ar ôl ymadawiad yr UE. Am ragor o wybodaeth, gweler Deall Deddfwriaeth