Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Gymraeg Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi dod o hyd i 20 o ganlyniadau.

  Narrow results by:

  Mireiniwch eich chwiliad:

  Iaith:

  Blwyddyn:

  Sort ascending by TeitlSort descending by Blynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
  Children (Abolition of Defence of Reasonable Punishment) (Wales) Act 20202020 anaw 3Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020
  National Health Service (Indemnities) (Wales) Act 20202020 anaw 2Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) 2020
  Senedd and Elections (Wales) Act 20202020 anaw 1Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020
  Legislation (Wales) Act 20192019 anaw 4Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019
  Public Services Ombudsman (Wales) Act 20192019 anaw 3Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019
  Renting Homes (Fees etc.) (Wales) Act 20192019 anaw 2Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019
  Childcare Funding (Wales) Act 20192019 anaw 1Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019
  Public Health (Minimum Price for Alcohol) (Wales) Act 20182018 anaw 5Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018
  Regulation of Registered Social Landlords (Wales) Act 20182018 anaw 4Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018
  Law Derived from the European Union (Wales) Act 20182018 anaw 3Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018
  Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 20182018 anaw 2Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018
  Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 20182018 anaw 1Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018
  Trade Union (Wales) Act 20172017 anaw 4Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017
  Landfill Disposals Tax (Wales) Act 20172017 anaw 3Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017
  Public Health (Wales) Act 20172017 anaw 2Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017
  Land Transaction Tax and Anti-avoidance of Devolved Taxes (Wales) Act 20172017 anaw 1Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017
  Tax Collection and Management (Wales) Act 20162016 anaw 6Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016
  Nurse Staffing Levels (Wales) Act 20162016 anaw 5Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016
  Historic Environment (Wales) Act 20162016 anaw 4Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016
  Environment (Wales) Act 20162016 anaw 3Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

  Yn ôl i’r brig