Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3736)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A477 Trunk Road (St Clears Roundabout, Carmarthenshire to Kilgetty Roundabout, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Wide Vehicles) Order 20142014 No. 207Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Cylchfan Sanclêr, Sir Gaerfyrddin i Gylchfan Cilgeti, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Llydan Dros Dro) 2014
  The A494 Trunk Road (Gwyddelwern, Denbighshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20142014 No. 197Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Gwyddelwern, Sir Ddinbych) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 (Commencement No. 4 and Savings Provisions) Order 20142014 No. 178 (W. 26) (C. 5)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Arbed) 2014
  The A494 Trunk Road (Bethel to Braich Ddu, Glan-yr-Afon, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20142014 No. 177Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Bethel i Fraich Ddu, Glan-yr-afon, Gwynedd) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Junction 33 (Capel Llanilltern Interchange)) & The A4232 Trunk Road (Capel Llanilltern to Culverhouse Cross, Cardiff) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20142014 No. 176Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 33 (Cyfnewidfa Capel Llanilltern)) a Chefnffordd yr A4232 (Capel Llanilltern i Groes Cwrlwys, Caerdydd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Glan Conwy, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 164Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llansanffraid Glan Conwy, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A5 Trunk Road (Halton Roundabout to Whitehurst Roundabout, Chirk, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 161Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cylchfan Halton i Gylchfan Whitehurst, Y Waun, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A494 Trunk Road (Pandy’r Capel, Denbighshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20142014 No. 160Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Pandy'r Capel, Sir Ddinbych) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Llansanffraid Glan Conwy to Bodnant, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20142014 No. 159Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llansanffraid Glan Conwy i Fodnant, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (West of Junction 23A, Magor to East of Junction 29, Castleton, Newport) (Temporary 50 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 158Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Man i'r Gorllewin o Gyffordd 23A, Magwyr i Fan i'r Dwyrain o Gyffordd 29, Cas-bach, Casnewydd) (Terfyn Cyflymder 50mya Dros Dro) 2014
  The A5 Trunk Road (Llidiart y Parc to Glyndyfrdwy, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 146Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Llidiart-y-parc i Lyndyfrdwy, Sir Ddinbych) ( Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Council Tax (Administration and Enforcement) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 129 (W. 17)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The A40 Trunk Road (Glangwili Roundabout to Broad Oak, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20142014 No. 128Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Glangwili i Dderwenfawr, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A40 Trunk Road (Glangwili Roundabout to Broad Oak, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20142014 No. 126Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 35 (Dobshill) i Ffin Cymru/Lloegr, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The Non-Domestic Rating (Multiplier) (Wales) Order 20142014 No. 124 (W. 14)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2014
  The Infant Formula and Follow-on Formula (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 123 (W. 13)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Council Tax (Demand Notices) (Wales)(Amendment) Regulations 20142014 No. 122 (W. 12)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A4042 Trunk Road (Mamhilad Roundabout to Court Farm Roundabout, Torfaen) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20142014 No. 111Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Mamheilad i Gylchfan Court Farm, Torfaen) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2014
  The Building (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 110 (W. 10)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2014
  The National Health Service (General Medical Services Contracts) (Prescription of Drugs Etc.) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 109 (W. 09)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhagnodi Cyffuriau Etc.) (Cymru) (Diwygio) 2014

  Back to top