Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3380)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Council Tax Reduction Schemes (Default Scheme) (Wales) Regulations 20122012 No. 3145 (W. 317)Wales Statutory Instruments
  The Council Tax Reduction Schemes and Prescribed Requirements (Wales) Regulations 20122012 No. 3144 (W. 316)Wales Statutory Instruments
  The Plant Health (Wales) (Amendment) Order 20122012 No. 3143 (W. 315)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2012
  The Public Bodies (Water Supply and Water Quality) (Inspection Fees) Order 20122012 No. 3101 (W. 314)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Cyflenwad Dŵr ac Ansawdd Dŵr) (Ffioedd Arolygu) 2012
  The Education (Student Support) (Wales) Regulations 20122012 No. 3097 (W. 313)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2012
  The Welsh Language Schemes (Public Bodies) Order 20122012 No. 3095 (W. 312)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynlluniau Iaith Gymraeg (Cyrff Cyhoeddus) 2012
  The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 3093 (W. 311)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) (Diwygio) 2012
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 3036 (W. 310)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2012
  The A477 Trunk Road (Milton to Slade Cross, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 3034Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Milton i Slade Cross, Sir Benfro) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A487 Trunk Road (Glandyfi Improvement, Ceredigion) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20122012 No. 3031Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Gwelliant Glandyfi, Ceredigion) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The Care Council for Wales (Appointment, Membership and Procedure) (Amendment) Regulations 20122012 No. 3023 (W. 307)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor Gofal Cymru (Penodi, Aelodaeth a Gweithdrefn) (Diwygio) 2012
  The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20122012 No. 3022 (W. 306)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2012
  The A483 Trunk Road (Moors Straight, Welshpool, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 2995Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Moors Straight, Y Trallwng, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The Food Protection (Emergency Prohibitions) (Radioactivity in Sheep) (Wales) (Revocation) Order 20122012 No. 2978 (W. 304)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Diogelu Bwyd (Gwaharddiadau Brys) (Ymbelydredd mewn Defaid) (Cymru) (Dirymu) 2012
  The A55 & A494 Trunk Roads (Westbound Carriageway between Junction 35 and Junction 33b, Flintshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 2949Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A55 a'r A494 (Y Gerbytffordd tua'r Gorllewin rhwng Cyffordd 35 a Chyffordd 33b, Sir y Fflint) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (Powys/Shropshire Border to Middletown, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2948Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Ffin Powys/Swydd Amwythig i Dreberfedd, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (Cyfronydd to Heniarth, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2947Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Cyfronnydd i Heniarth, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The Spring Traps Approval (Wales) Order 20122012 No. 2941 (W. 300)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cymeradwyo Trapiau Sbring (Cymru) 2012
  The A449 Trunk Road (Coldra Interchange, Newport to Usk Interchange, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2934Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A449 (Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd i Gyfnewidfa Brynbuga, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road Cwmgwrach Roundabout to Resolven Roundabout, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2820Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Cwm-gwrach i Gylchfan Resolfen, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012

  Back to top