Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3355)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Scallop Dredging Operations (Tracking Devices) (Wales) Order 20122012 No. 2729 (W. 292)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gweithrediadau Llusgrwydo Cregyn Bylchog (Dyfeisiau Olrhain) (Cymru) 2012
  The Materials and Articles in Contact with Food (Wales) Regulations 20122012 No. 2705 (W. 291)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Cymru) 2012
  The Isle of Anglesey (Electoral Arrangements) Order 20122012 No. 2676 (W. 290)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ynys Môn (Trefniadau Etholiadol) 2012
  The Mobile Homes (Written Statement) (Wales) Regulations 20122012 No. 2675 (W. 289)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cartrefi Symudol (Datganiad Ysgrifenedig) (Cymru) 2012
  The Education (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 1) Order 20122012 No. 2656 (C. 106) (W. 288)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Addysg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 1) 2012
  The Collaboration Between Education Bodies (Wales) Regulations 20122012 No. 2655 (W. 287)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cydlafurio Rhwng Cyrff Addysg (Cymru) 2012
  The A470 Trunk Road (Llyswen, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2634Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llys-wen, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A40 Trunk Road (Glangwili Roundabout to Broad Oak, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20122012 No. 2633Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Glangwili i Dderwen-fawr, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  "The A483 Trunk Road (Bridge Street, Llandeilo, Carmarthenshire) (Temporary Waiting Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2600Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Heol y Bont, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau ar Aros Dros Dro) 2012
  The National Health Service (Primary Dental Services) (Amendments Related to Units of Dental Activity) (Wales) Regulations 20122012 No. 2572 (W. 283)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Sylfaenol) (Diwygiadau sy'n Ymwneud ag Unedau o Weithgaredd Deintyddol) (Cymru) 2012
  The Sea Fish (Specified Sea Areas) (Prohibition of Fishing Method) (Wales) Order 20122012 No. 2571 (W. 282)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pysgod Môr (Ardaloedd Môr Penodedig) (Gwahardd Dull Pysgota) (Cymru) 2012
  The A458 Trunk Road (Nant yr Ehedydd, Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 2557Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Nant yr Ehedydd, Mallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A4042 Trunk Road (North of Edlogan Way Roundabout to South of Mamhilad Roundabout, Torfaen) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2556Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Man i'r Gogledd o Gylchfan Edlogan Way i Fan i'r De o Gylchfan Mamheilad, Torfaen) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The Play Sufficiency Assessment (Wales) Regulations 20122012 No. 2555 (W. 279)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012
  The Local Government (Performance Indicators) (Wales) Order 20122012 No. 2539 (W. 278)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) 2012
  The A465 Trunk Road (Hereford Road, North of Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2525Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Hereford Road, Man i'r Gogledd o'r Fenni, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A470 Trunk Road (Bridge Street Interchange, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf) (30 MPH Speed Limit and Removal of Prohibition of Pedestrians) Order 20122012 No. 2507Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Bridge Street, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf) (Cyfyngiad Cyflymder 30 MYA a Diddymu Gwaharddiad ar Gerddwyr) 2012
  The A55 Trunk Road (Junction 12, Talybont to Junction 13, Abergwyngregyn, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20122012 No. 2506Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 12, Tal-y-bont i Gyffordd 13, Abergwyngregyn, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The Protection of Freedoms Act 2012 (Commencement No.1) (Wales) Order 20122012 No. 2499 (C. 98) (W. 274)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2012
  The A55 Trunk Road (Junction 14, Madryn Interchange to Junction 15, Llanfairfechan Roundabout, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20122012 No. 2498Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 14, Cyfnewidfa Madryn i Gyffordd 15, Cylchfan Llanfairfechan, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2012

  Back to top