Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3615)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The M4 Motorway (Junction 24, Coldra, Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2379Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 24, Coldra, Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Caersws to Cemmaes Road, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 2377Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Caersŵs i Lantwymyn, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 22, Old Colwyn to Junction 23A, Pensarn, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20132013 No. 2374Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 22, Hen Golwyn i Gyffordd 23A, Pensarn, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A487 Trunk Road (Bridge Street & Great Darkgate Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary 20 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 2373Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Stryd y Bont a’r Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 20 mya Dros Dro) 2013
  The A40 Trunk Road (Llangadog to Llanwrda, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20132013 No. 2298Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llangadog i Lanwrda, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy) (Temporary Prohibition of Cyclists and Pedestrians) Order 20132013 No. 2297Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Conwy) (Gwahardd Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Maes yr Helmau, Dolgellau, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 2296Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Maes yr Helmau, Dolgellau, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Newtown to the Wales/England Border, Powys) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20132013 No. 2295Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Y Drenewydd hyd at y Ffin rhwng Cymru a Lloegr, Powys) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The Childcare Act 2006 (Local Authority Assessment) (Wales) Regulations 20132013 No. 2274 (W. 220)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Asesiadau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2013
  The Tax Credits (Approval of Child Care Providers) (Wales) (Amendment) Scheme 20132013 No. 2273 (W. 219)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Credydau Treth (Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A487 Trunk Road (Great Darkgate Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Waiting) Order 20132013 No. 2252Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Y Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwhardd Aros Dros Dro) 2013
  The A4060 Trunk Road (Abercanaid Roundabout to Pentrebach Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2198Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4060 (Cylchfan Abercannaid i Gylchfan Pentre-bach, Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A40 Trunk Road (Penblewin Near Narberth, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20132013 No. 2197Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Penblewin Ger Arberth, Sir Benfro) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Derwydd Bends to Capel Toby, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 2161Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Troeon Derwydd i Gapel Toby, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 32, Coryton, Cardiff) and A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff to Abercynon Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles and 50 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 2160Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 32, Coryton, Caerdydd) a Chefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd i Gylchfan Abercynon, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 50 MYA Dros Dro) 2013
  The A494/A550 Trunk Road (Deeside Park Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2159Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494/yr A550 (Cyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A487 Trunk Road (Aberarth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20132013 No. 2158Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aber-arth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The Torfaen (Communities) Order 20132013 No. 2156 (W. 211)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Torfaen (Cymunedau) 2013
  The Diocese of Swansea and Brecon (Education Endowments) (Llanfihangel Nant Br�n) (Wales) Order 20132013 No. 2155 (W. 210)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu (Gwaddolion Addysgol) (Llanfihangel Nant Brân) (Cymru) 2013
  The Fish Labelling (Wales) Regulations 20132013 No. 2139 (W. 209)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Labelu Pysgod (Cymru) 2013

  Back to top