Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3499)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Local Authorities (Joint Overview and Scrutiny Committees) (Wales) Regulations 20132013 No. 1050 (W. 112)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyd-bwyllgorau Trosolwg a Chraffu) (Cymru) 2013
  The Council Tax (Additional Provisions for Discount Disregards) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20132013 No. 1049 (W. 111)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyriadau Disgownt) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2013
  The Council Tax (Discount Disregards) (Amendment No. 2) (Wales) Order 20132013 No. 1048 (W. 110)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Dreth Gyngor (Diystyriadau Disgownt) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 25 (Bodelwyddan) to Junction 28 (Rhuallt), Denbighshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 1039Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 25 (Bodelwyddan) i Gyffordd 28 (Rhuallt), Sir Ddinbych) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Newbridge Bypass, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1020Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffordd Osgoi Newbridge, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A40 Trunk Road (Powys/Monmouthshire County Boundary to Brynich Roundabout, Brecon, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 1019Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Ffin Sirol Powys/Sir Fynwy i Gylchfan Brynich, Aberhonddu, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Abercynon Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (50 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 1018Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cylchfan Abercynon, Rhondda Cynon Taf) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2013
  The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 (Commencement No. 1) Order 20132013 No. 1000 (W. 105) (C. 42)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 1) 2013
  The A494 Trunk Road (River Dee Bridge, Queensferry, Flintshire) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 977Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Pont Afon Dyfrdwy, Queensferry, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 44, (Lon Las), Swansea) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 959Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 44, (Lôn-las), Abertawe) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The National Health Service (Pharmaceutical Services) (Wales) Regulations 20132013 No. 898 (W. 102)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2013
  The Seed Marketing (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 889 (W. 101)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Marchnata Hadau (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Plant Health (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 888 (W. 100)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A483 Trunk Road (Bridge Street and Rhosmaen Street, Llandeilo, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restriction and Prohibition) Order 20132013 No. 828Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Heol y Bont a Stryd Rhosmaen, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 27, Denbighshire to Junction 31, Flintshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 827Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27, Sir Ddinbych i Gyffordd 31, Sir y Fflint) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The Cattle Identification (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 821 (W. 97)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough)(Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 2013 (Variation) Order 20132013 No. 820Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013 (Amrywio) 2013
  The A5 Trunk Road (Bethesda, Gwynedd) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 20132013 No. 791Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Bethesda, Gwynedd) (Gwahardd Aros a Chyfyngu ar Aros) 2013
  The A483 Trunk Road (Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Restriction and Prohibitions) Order 20132013 No. 771Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A487 Trunk Road (North Parade, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 770Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013

  Back to top