Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3675)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A458 Trunk Road (The Cross, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2940Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (The Cross, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 20132013 No. 2939 (W. 287)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2013
  The Local Health Boards (Establishment and Dissolution) (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 2918 (W. 286)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Sefydlu a Diddymu) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A470 Trunk Road (Pont Ffridd to Ty Cerrig, Commins Coch, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2915Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Pont Ffridd i Dŷ Cerrig, Comins Coch, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A470 & A479 Trunk Roads (Llyswen, Powys) (Temporary 30 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 2906Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A470 a'r A479 (Llys-wen, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 mya Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Brynmawr Roundabout to Carmeltown Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2905Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Bryn-mawr i Gylchfan Carmeltown, Blaenau Gwent) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The Food Hygiene Rating (Wales) Regulations 20132013 No. 2903 (W. 282)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013
  The Local Authorities (Executive Arrangements) (Functions and Responsibilities) (Wales) (Amendment No. 2) Regulations 20132013 No. 2902 (W. 281)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) (Diwygio Rhif 2) 2013
  The Family Absence for Members of Local Authorities (Wales) Regulations 20132013 No. 2901 (W. 280)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (Cymru) 2013
  The A458 Trunk Road (Buttington River Bridge, Nr. Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2900Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Pont Afon Tal-y-bont, Ger Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A40 Trunk Road (Chapel Farm Over-Bridge, Near Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2899Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Trosbont Chapel Farm, Ger Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The M48 Motorway and A466 Trunk Road (Newhouse Roundabout to Highbeech Roundabout, Chepstow, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 2895Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M48 a Chefnffordd yr A466 (Cylchfan Newhouse i Gylchfan Highbeech, Cas-gwent, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 33A, Brookside Interchange to Junction 35, Dobshill Interchange) and the A494 Trunk Road (Plough Lane Interchange to Ewloe Interchange), Flintshire (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20132013 No. 2894Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 33A, Cyfnewidfa Brookside i Gyffordd 35, Cyfnewidfa Dobshill) a Chefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Plough Lane i Gyfnewidfa Ewlo), Sir y Fflint (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Cefndyrys, Llanelwedd, Powys) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20132013 No. 2890Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cefndyrys, Llanelwedd, Powys) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Black Hall, Newtown, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2889Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Black Hall, Y Drenewydd, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A494 and A55 Trunk Roads (St Davids Park Interchange to Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20132013 No. 2873Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A494 a'r A55 (Cyfnewidfa Parc Dewi Sant i Gyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Middle Dolfor Road Junction, Newtown, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2864Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd Ffordd Ganol Dolfor, Y Drenewydd, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The Prevention of Social Housing Fraud Act 2013 (Commencement) (Wales) Order 20132013 No. 2861 (W. 271) (C. 115)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Atal Twyll Tai Cymdeithasol 2013 (Cychwyn) (Cymru) 2013
  The Home Energy Efficiency Schemes (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 2843 (W. 270)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A483 Trunk Road (Welshpool Bypass, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2817Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffordd Osgoi’r Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013

  Back to top