Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3389)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A470 Trunk Road (Llanbrynmair, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanbryn-mair, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Conwy Tunnel, Conwy) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 1Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Conwy, Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf to Dowlais Top Roundabout, Merthyr Tydfil) (De-restriction) Order 20122012 No. 3249Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan y Rhigos, Rhondda Cynon Taf i Gylchfan Dowlais Top, Merthyr Tudful) (Dileu Cyfyngiadau) 2012
  The A4042 Trunk Road (Southbound Lay-by between Court Farm Roundabout and Pontypool Roundabout, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 3221Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cilfan tua'r De rhwng Cylchfan Court Farm a Chylchfan Pont-y-Pŵl, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A477 Trunk Road (Red Roses, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibition) Order 20122012 No. 3220Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Rhos-goch, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A477 Trunk Road (Broadmoor to Redberth, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 3219Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Broadmoor i Redberth, Sir Benfro) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A48 & A483 Trunk Roads & M4 Motorway (Pont Abraham Roundabout and its Approaches, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) (No.2) Order 20122012 No. 3218Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A48 a'r A483 a Thraffordd yr M4 (Cylchfan Pont Abraham a'r ffyrdd sy'n arwain ati, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2012
  The A4076 Trunk Road (Milford Haven, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 3217Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Aberdaugleddau, Sir Benfro) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The Fishing Boats (Satellite — Tracking Devices and Electronic Transmission of Fishing Activities Data) (Wales) Scheme 20122012 No. 3172 (W. 318)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Cychod Pysgota (Dyfeisiau Olrhain Drwy Loeren a Darlledu Data Gweithgareddau Pysgota yn Electronig) (Cymru) 2012
  The Council Tax Reduction Schemes (Default Scheme) (Wales) Regulations 20122012 No. 3145 (W. 317)Wales Statutory Instruments
  The Council Tax Reduction Schemes and Prescribed Requirements (Wales) Regulations 20122012 No. 3144 (W. 316)Wales Statutory Instruments
  The Plant Health (Wales) (Amendment) Order 20122012 No. 3143 (W. 315)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2012
  The Public Bodies (Water Supply and Water Quality) (Inspection Fees) Order 20122012 No. 3101 (W. 314)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Cyflenwad Dŵr ac Ansawdd Dŵr) (Ffioedd Arolygu) 2012
  The Education (Student Support) (Wales) Regulations 20122012 No. 3097 (W. 313)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2012
  The Welsh Language Schemes (Public Bodies) Order 20122012 No. 3095 (W. 312)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynlluniau Iaith Gymraeg (Cyrff Cyhoeddus) 2012
  The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 3093 (W. 311)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) (Diwygio) 2012
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 3036 (W. 310)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2012
  The A477 Trunk Road (Milton to Slade Cross, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 3034Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Milton i Slade Cross, Sir Benfro) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A487 Trunk Road (Glandyfi Improvement, Ceredigion) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20122012 No. 3031Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Gwelliant Glandyfi, Ceredigion) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The Care Council for Wales (Appointment, Membership and Procedure) (Amendment) Regulations 20122012 No. 3023 (W. 307)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor Gofal Cymru (Penodi, Aelodaeth a Gweithdrefn) (Diwygio) 2012

  Back to top