Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3782)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) Regulations 20142014 No. 684 (W. 74)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2014
  The National Assistance (Sums for Personal Requirements) (Assessment of Resources) and Social Care Charges (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20142014 No. 666 (W. 73)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Asesu Adnoddau) a Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2014
  The Tuberculosis (Miscellaneous Amendments) (Wales) Order 20142014 No. 632 (W. 72)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Twbercwlosis (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014
  The Public Transport Users’ Committee for Wales (Abolition) Order 20142014 No. 595 (W. 71)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus Cymru (Diddymu) 2014
  The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) Regulations 20142014 No. 593 (W. 70)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) 2014
  The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20142014 No. 592 (W. 69)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Adoption Agencies (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 567 (W. 68)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Emergency Ambulance Services Committee (Wales) Regulations 20142014 No. 566 (W. 67)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (Cymru) 2014
  The Valuation Tribunal for Wales (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 554 (W. 66)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 27, Denbighshire to Junction 31, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20142014 No. 541Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27, Sir Ddinbych i Gyffordd 31, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Contributions) (Amendment) Order 20142014 No. 523 (W. 64)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2014
  The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Contributions) (Amendment) Order 20142014 No. 522 (W. 63)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2014
  The Plant Health (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 521 (W. 62)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Seeds and Vegetable Plant Material (Nomenclature Changes) (Wales) Regulations 20142014 No. 519 (W. 61)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hadau a Deunyddiau Planhigion Llysieuol (Newidiadau i’r Gyfundrefn Enwi) (Cymru) 2014
  The Animal By-Products (Enforcement) (Wales) Regulations 20142014 No. 517 (W. 60)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014
  The Rent Book (Forms of Notice) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 493 (W. 59)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Llyfr Rhent (Ffurflenni Hysbysu) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 481 (W. 58)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A5 Trunk Road (West of Llangollen, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 477Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Man i’r Gorllewin o Langollen, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Local Government (Committees and Political Groups) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 476 (W. 56)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau a Grwpiau Gwleidyddol) (Diwygio) (Cymru) 2014
  National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 462 (W. 55)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2014

  Back to top