Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3449)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 552 (W. 62)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) 2013
  The A465 Trunk Road (Carmeltown Roundabout, Ebbw Vale, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restriction and Prohibition) Order 20132013 No. 551Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Carmeltown, Glynebwy, Blaenau Gwent) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A40 and A449 Trunk Roads (East of Glangrwyney, Powys to Raglan, Monmouthshire and Raglan to South of Ganarew, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20132013 No. 550Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A40 a'r A449 (Man i'r Dwyrain o Langrwyne, Powys i Raglan, Sir Fynwy a Rhaglan i Fan i'r De o Ganarew, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The Valuation Tribunal for Wales (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 547 (W. 59)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Food (Miscellaneous Amendment and Revocation) (Wales) Regulations 20132013 No. 545 (W. 58)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd (Diwygio Amrywiol a Dirymu) (Cymru) 2013
  The National Health Service (Dental Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 544 (W. 57)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 543 (W. 56)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2013
  The Food Safety (Sampling and Qualifications) (Wales) Regulations 20132013 No. 479 (W. 55)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diogelwch Bwyd (Samplu a Chymwysterau) (Cymru) 2013
  The Disabled Persons (Badges for Motor Vehicles) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 438 (W. 54)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The National Curriculum (Amendments relating to Educational Programmes for the Foundation Phase and Programmes of Study for the Second and Third Key Stages) (Wales) Regulations 20132013 No. 437 (W. 53)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol (Diwygiadau sy'n ymwneud â Rhaglenni Addysgol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a Rhaglenni Astudio ar gyfer yr Ail Gyfnod Allweddol a'r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2013
  The National Curriculum (Educational Programmes for the Foundation Phase and Programmes of Study for the Second and Third Key Stages) (Wales) Order 20132013 No. 434 (W. 52)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Rhaglenni Addysgol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a Rhaglenni Astudio ar gyfer yr Ail Gyfnod Allweddol a'r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2013
  The Education (National Curriculum) (Assessment Arrangements for Reading and Numeracy) (Wales) Order 20132013 No. 433 (W. 51)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Trefniadau Asesu ar gyfer Darllen a Rhifedd) (Cymru) 2013
  The Marine Licensing (Delegation of Functions) (Wales) Order 20132013 No. 414 (W. 50)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Trwyddedu Morol (Dirprwyo Swyddogaethau) (Cymru) 2013
  The A465 Trunk Road (Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf to Dowlais Top Roundabout, Merthyr Tydfil) (De-restriction) Order 20132013 No. 405Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan y Rhigos, Rhondda Cynon Taf i Gylchfan Dowlais Top, Merthyr Tudful) (Dileu Cyfyngiadau) 2013
  The Bovine Semen (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 398 (W. 48)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Semen Buchol (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Coleg Cambria Further Education Corporation (Government) Regulations 20132013 No. 375 (W. 47)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Cambria (Llywodraethu) 2013
  The Coleg Cambria (Incorporation) Order 20132013 No. 374 (W. 46)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Coleg Cambria (Corffori) 2013
  The Rehabilitation Courses (Relevant Drink Offences) (Wales) Regulations 20132013 No. 372 (W. 45)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyrsiau Adsefydlu (Troseddau Yfed Perthnasol) (Cymru) 2013
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 371 (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Civil Enforcement of Road Traffic Contraventions (Representations and Appeals) Removed Vehicles (Wales) Regulations 20132013 No. 361 (W. 43)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Sylwadau ac Apelau) Cerbydau a Symudwyd Ymaith (Cymru) 2013

  Back to top