Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3637)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Education (Admission Appeals Arrangements) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 2535 (W 250. ) (W. 250)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A458 Trunk Road (Raven Roundabout, Welshpool to Nant-y-Dugoed, Powys) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20132013 No. 2510Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Cylchfan Raven, Y Trallwng i Nant-y-dugoed, Powys) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Powys/Carmarthenshire County Boundary to Newtown, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 2509Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffin Sirol Powys/Sir Gaerfyrddin i’r Drenewydd, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 47, Penllergaer, Swansea) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2508Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 47, Penlle’r-gaer, Abertawe) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A40 Trunk Road (Narberth Road and Fishguard Road, Haverfordwest, Pembrokeshire) (40 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 2507Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Narberth Road a Fishguard Road, Hwlffordd, Sir Benfro) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2013
  The Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations 20132013 No. 2506 (W. 245)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 2013
  The Motor Vehicles (Competitions and Trials) (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 2496 (W. 244)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cerbydau Modur (Cystadlaethau a Threialon) (Diwygio) (Cymru) 2013
  The Motor Vehicles (Off Road Events) (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 2494 (W. 243)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cerbydau Modur (Digwyddiadau Oddi ar y Ffordd) (Diwygio) (Cymru) 2013
  The Contaminants in Food (Wales) Regulations 20132013 No. 2493 (W. 242)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 32, Halkyn to Junction 36A, Broughton, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20132013 No. 2489Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 32, Helygain i Gyffordd 36A, Brychdyn, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Hardwick Roundabout to Gilwern Roundabout, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20132013 No. 2476Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Hardwick i Gylchfan Gilwern, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Dolgellau Bypass, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 2475Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffordd Osgoi Dolgellau, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 26 (Malpas), Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2471Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 26 (Malpas), Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A477 Trunk Road (West of St Clears to West of Red Roses, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20132013 No. 2465Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Man i'r Gorllewin o Sanclêr i Fan i'r Gorllewin o Ros-goch, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Powys/Merthyr Tydfil County Boundary to Builth Wells, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 2464Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffin Sirol Powys/Merthyr Tudful i Lanfair-ym-Muallt, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The Local Authorities (Executive Arrangements) (Functions and Responsibilities) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 2438 (W. 235)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A465 Trunk Road (Aberdulais Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20132013 No. 2420Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Aberdulais, Castellnedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 23A (Magor), Monmouthshire (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2406Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23A (Magwyr), Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 201
  The M4 Motorway (Junction 25A, Grove Park to Junction 26, Malpas, Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2405Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 25A, Grove Park i Gyffordd 26, Malpas, Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A479 Trunk Road (Glanusk Park to Llyswen, Powys) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 2404Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Parc Glan-wysg i Lys-wen, Powys) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013

  Back to top