Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3575)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A55 Trunk Road (Junction 8 (Ael-y-Bowl), Isle of Anglesey to Junction 9 (Treborth), Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1884Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 8 (Ael-y-Bowl), Ynys Môn i Gyffordd 9 (Treborth), Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A40 Trunk Road (Tangiers Lay-by, North of Haverfordwest, Pembrokeshire) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 20132013 No. 1867Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cilfan Tangiers, Man i'r Gogledd o Hwlffordd, Sir Benfro) (Gwahardd Aros a Chyfyngu ar Aros) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 11, Llys y Gwynt to Junction 14, Madryn, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 1842Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11, Llys y Gwynt i Gyffordd 14, Madryn, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A479 Trunk Road (Tretower to Cwmdu and Cwmdu to Lower Genffordd, Powys) (Temporary 50 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 1841Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Tretŵri Gwmdu a Chwmdu i Lower Genffordd, Powys) (Terfyn Cyflymder 50 MYA Dros Dro) 2013
  The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 7) Order 20132013 No. 1830 (W. 184) (C. 78)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 7) 2013
  The A465 Trunk Road (Station Road Junction to Gilwern, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Right Hand Turns) Order 20132013 No. 1809Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Station Road i Gilwern, Sir Fynwy) (GwaharddTroi i'r Dde Dros Dro) 2013
  The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 (Commencement No. 2, Savings and Transitional Provisions) Order 20132013 No. 1800 (W. 182) (C. 74)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Arbed a Throsiannol) 2013
  The School Organisation Code (Appointed Day) (Wales) Order 20132013 No. 1799 (W. 181)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Trefniadaeth Ysgolion (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2013
  The Operation of the Local Curriculum (Wales) Regulations 20132013 No. 1793 (W. 180)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithredu’r Cwricwlwm Lleol (Cymru) 2013
  The Education (Student Fees, Awards, Qualifying Courses and Persons) (Wales) Regulations 20132013 No. 1792 (W. 179)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Ffioedd Myfyrwyr, Dyfarniadau, a Chyrsiau a Phersonau Cymhwysol) (Cymru) 2013
  The Universal Credit (Consequential Provisions) (Childcare, Housing and Transport) (Wales) Regulations 20132013 No. 1788 (W. 178)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Credyd Cynhwysol (Darpariaethau Canlyniadol) (Gofal Plant, Tai a Thrafnidiaeth) (Cymru) 2013
  The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20132013 No. 1776 (W. 177)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 33 to Junction 31, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20132013 No. 1769Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 33 i Gyffordd 31, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 11, Llys y Gwynt, Llandegai, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20132013 No. 1767Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11, Llys y Gwynt, Llandyg৬ Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr Pedal a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 17, Morfa Conwy, to Junction 19, Glan Conwy, Conwy) (Temporary Traffic Restriction & Prohibition) Order 20132013 No. 1756Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 17, Morfa Conwy i Gyffordd 19, Llansanffraid Glan Conwy, Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County of Flintshire) Designation Order 20132013 No. 1747 (W. 173)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Sir y Fflint) 2013
  The Higher Education Funding Council for Wales (Supplementary Functions) Order 20132013 No. 1733 (W. 172)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (Swyddogaethau Atodol) 2013
  The A487 Trunk Road (Cardigan Bypass, Cardigan, Ceredigion) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 1730Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Osgoi Aberteifi, Aberteifi, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2013
  The Swansea Metropolitan University Higher Education Corporation (Dissolution) Order 20132013 No. 1729 (W. 170)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Uwch Prifysgol Fetropolitan Abertawe (Diddymu) 2013
  The Coleg Powys Further Education Corporation (Dissolution) Order 20132013 No. 1727 (W. 169)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Powys (Diddymu) 2013

  Back to top