Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3344)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A458 Trunk Road (Nant yr Ehedydd, Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 2557Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Nant yr Ehedydd, Mallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A4042 Trunk Road (North of Edlogan Way Roundabout to South of Mamhilad Roundabout, Torfaen) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2556Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Man i'r Gogledd o Gylchfan Edlogan Way i Fan i'r De o Gylchfan Mamheilad, Torfaen) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The Play Sufficiency Assessment (Wales) Regulations 20122012 No. 2555 (W. 279)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012
  The Local Government (Performance Indicators) (Wales) Order 20122012 No. 2539 (W. 278)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) 2012
  The A465 Trunk Road (Hereford Road, North of Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2525Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Hereford Road, Man i'r Gogledd o'r Fenni, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A470 Trunk Road (Bridge Street Interchange, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf) (30 MPH Speed Limit and Removal of Prohibition of Pedestrians) Order 20122012 No. 2507Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Bridge Street, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf) (Cyfyngiad Cyflymder 30 MYA a Diddymu Gwaharddiad ar Gerddwyr) 2012
  The A55 Trunk Road (Junction 12, Talybont to Junction 13, Abergwyngregyn, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20122012 No. 2506Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 12, Tal-y-bont i Gyffordd 13, Abergwyngregyn, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The Protection of Freedoms Act 2012 (Commencement No.1) (Wales) Order 20122012 No. 2499 (C. 98) (W. 274)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2012
  The A55 Trunk Road (Junction 14, Madryn Interchange to Junction 15, Llanfairfechan Roundabout, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20122012 No. 2498Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 14, Cyfnewidfa Madryn i Gyffordd 15, Cylchfan Llanfairfechan, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A40 Trunk Road (Southbound Entry Slip Road at Raglan Interchange, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20122012 No. 2495Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Y Ffordd Ymuno Tua'r De wrth Gyfnewidfa Rhaglan, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2012
  The A487 Trunk Road (Corris, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2494Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Corris, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The National Assembly for Wales (Returning Officers' Charges) (Amendment) Order 20122012 No. 2478 (W. 270)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau Swyddogion Canlyniadau) (Diwygio) 2012
  The M4 Motorway (Westbound Carriageway at Junction 24 (Coldra), Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2461Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Y Gerbytffordd tua'r Gorllewin wrth Gyffordd 24 (Coldra), Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A4042 Trunk Road & M4 Motorway (Junction 25A, Grove Park Roundabout, Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2458Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 a Thraffordd yr M4 (Cyffordd 25A, Cylchfan Grove Park, Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 5) Order 20122012 No. 2453 (W. 267) (C. 96)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 5) 2012
  The A465 Trunk Road (Rassau Roundabout to Ebbw Vale Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2448Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Rasa i Gylchfan Glynebwy, Blaenau Gwent) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A5 Trunk Road (Betws-y-Coed, Conwy) (Prohibition of Waiting) Order 20122012 No. 2447Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Betws-y-coed, Conwy) (Gwahardd Aros) 2012
  The A40 Trunk Road (North of Dixton Roundabout to Wye Bridge Junction, Monmouth, Monmouthshire) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 20122012 No. 2446Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Man i'r Gogledd o Gylchfan Llandidwg i Gyffordd Pont Afon Gwy, Trefynwy, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2012
  The A483 Trunk Road (Ffairfach Level Crossing, Ffairfach, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2445Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Croesfan Reilffordd Ffair-fach, Ffair-fach, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A40 Trunk Road (Haverfordwest, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 2444Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Hwlffordd, Sir Benfro) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012

  Back to top