Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3400)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Council Tax (Administration and Enforcement) (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 62 (W. 13)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2013
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County Borough of Bridgend) Designation Order 20132013 No. 53 (W. 12)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) 2013
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County Borough of Vale of Glamorgan) Designation Order 20132013 No. 51 (W. 11)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg) 2013
  The Gwynedd Council (Construction of Pont Briwet Road Bridge) Scheme 20112013 No. 50Wales Statutory Instruments
  Offeryn Cadarnhau Cynllun Cyngor Gwynedd (Adeiladu Pont Ffordd Pont Briwet) 2011 2013Confirmation Instrument 2013
  The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 6) Order 20132013 No. 18 (W. 9) (C. 2)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 6) 2013
  The A4042 Trunk Road (Cwmbran Roundabout to Court Farm Roundabout, Torfaen) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 17Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Cwmbrân i Gylchfan Court Farm, Torfaen) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A4232 Trunk Road (Culverhouse Cross to Capel Llanilltern, Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 16Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4232 (Croes Cwrlwys i Gapel Llanilltern, Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Saltings Viaduct, Neath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 14Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Traphont Saltings, Cyfnewidfa Castell-nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A48 and A466 Trunk Roads (High Beech Roundabout, Near Chepstow, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20132013 No. 12Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A48 a’r A466 (Cylchfan High Beech, Ger Cas-gwent, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A4042 Trunk Road (Llanellen to Hardwick Gyratory, Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20132013 No. 11Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Llanelen i System Gylchu Hardwick, y Fenni, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A4076 Trunk Road (South of Johnston, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 3Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Man i'r De o Johnston, Sir Benfro) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Llanbrynmair, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanbryn-mair, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Conwy Tunnel, Conwy) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 1Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Conwy, Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf to Dowlais Top Roundabout, Merthyr Tydfil) (De-restriction) Order 20122012 No. 3249Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan y Rhigos, Rhondda Cynon Taf i Gylchfan Dowlais Top, Merthyr Tudful) (Dileu Cyfyngiadau) 2012
  The A4042 Trunk Road (Southbound Lay-by between Court Farm Roundabout and Pontypool Roundabout, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 3221Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cilfan tua'r De rhwng Cylchfan Court Farm a Chylchfan Pont-y-Pŵl, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A477 Trunk Road (Red Roses, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibition) Order 20122012 No. 3220Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Rhos-goch, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A477 Trunk Road (Broadmoor to Redberth, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 3219Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Broadmoor i Redberth, Sir Benfro) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A48 & A483 Trunk Roads & M4 Motorway (Pont Abraham Roundabout and its Approaches, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) (No.2) Order 20122012 No. 3218Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A48 a'r A483 a Thraffordd yr M4 (Cylchfan Pont Abraham a'r ffyrdd sy'n arwain ati, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2012
  The A4076 Trunk Road (Milford Haven, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 3217Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Aberdaugleddau, Sir Benfro) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The Fishing Boats (Satellite — Tracking Devices and Electronic Transmission of Fishing Activities Data) (Wales) Scheme 20122012 No. 3172 (W. 318)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Cychod Pysgota (Dyfeisiau Olrhain Drwy Loeren a Darlledu Data Gweithgareddau Pysgota yn Electronig) (Cymru) 2012

  Back to top