Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3361)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A465 Trunk Road Cwmgwrach Roundabout to Resolven Roundabout, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2820Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Cwm-gwrach i Gylchfan Resolfen, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Neath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2819Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Castell-nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A5 Trunk Road (Bethesda, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2818Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Bethesda, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A483 Trunk Road (Pencerrig, Near Llanelwedd, Powys) (Temporary Prohibition of Wide Vehicles) Order 20122012 No. 2767Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Pencerrig, Ger Llanelwedd, Powys) (Gwahardd Cerbydau Llydan Dros Dro) 2012
  The M4 Motorway (Slip Roads between Junction 38 (Margam) and Junction 43 (Llandarcy), Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2742Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Slipffyrdd rhwng Cyffordd 38 (Margam) a Chyffordd 43 (Llandarsi), Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A48, A40 & A4076 Trunk Roads (Pont Abraham, Carmarthenshire to Milford Haven, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Pedestrians & Cyclists) Order 20122012 No. 2741Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A48, yr A40 a'r A4076 (Pont Abraham, Sir Gaerfyrddin i Aberdaugleddau, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau, Cerddwyr a Beicwyr Dros Dro) 2012
  The Scallop Dredging Operations (Tracking Devices) (Wales) Order 20122012 No. 2729 (W. 292)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gweithrediadau Llusgrwydo Cregyn Bylchog (Dyfeisiau Olrhain) (Cymru) 2012
  The Materials and Articles in Contact with Food (Wales) Regulations 20122012 No. 2705 (W. 291)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Cymru) 2012
  The Isle of Anglesey (Electoral Arrangements) Order 20122012 No. 2676 (W. 290)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ynys Môn (Trefniadau Etholiadol) 2012
  The Mobile Homes (Written Statement) (Wales) Regulations 20122012 No. 2675 (W. 289)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cartrefi Symudol (Datganiad Ysgrifenedig) (Cymru) 2012
  The Education (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 1) Order 20122012 No. 2656 (C. 106) (W. 288)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Addysg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 1) 2012
  The Collaboration Between Education Bodies (Wales) Regulations 20122012 No. 2655 (W. 287)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cydlafurio Rhwng Cyrff Addysg (Cymru) 2012
  The A470 Trunk Road (Llyswen, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2634Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llys-wen, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A40 Trunk Road (Glangwili Roundabout to Broad Oak, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20122012 No. 2633Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Glangwili i Dderwen-fawr, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  "The A483 Trunk Road (Bridge Street, Llandeilo, Carmarthenshire) (Temporary Waiting Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2600Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Heol y Bont, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau ar Aros Dros Dro) 2012
  The National Health Service (Primary Dental Services) (Amendments Related to Units of Dental Activity) (Wales) Regulations 20122012 No. 2572 (W. 283)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Sylfaenol) (Diwygiadau sy'n Ymwneud ag Unedau o Weithgaredd Deintyddol) (Cymru) 2012
  The Sea Fish (Specified Sea Areas) (Prohibition of Fishing Method) (Wales) Order 20122012 No. 2571 (W. 282)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pysgod Môr (Ardaloedd Môr Penodedig) (Gwahardd Dull Pysgota) (Cymru) 2012
  The A458 Trunk Road (Nant yr Ehedydd, Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 2557Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Nant yr Ehedydd, Mallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A4042 Trunk Road (North of Edlogan Way Roundabout to South of Mamhilad Roundabout, Torfaen) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2556Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Man i'r Gogledd o Gylchfan Edlogan Way i Fan i'r De o Gylchfan Mamheilad, Torfaen) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The Play Sufficiency Assessment (Wales) Regulations 20122012 No. 2555 (W. 279)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012

  Back to top