Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3238)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Special Educational Needs Tribunal for Wales (Amendment) Regulations 20122012 No. 1418 (W. 174)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (Diwygio) 2012
  The A470 Trunk Road (Various Locations between Rhayader Quarry and Llangurig, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 1417Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Lleoliadau Amrywiol rhwng Chwarel Rhaeadr Gwy a Llangurig, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A470 Trunk Road (Nant Ddu Lodge to Llanelwedd Roundabout, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 1412Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Nant Ddu Lodge i Gylchfan Llanelwedd, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A40 Trunk Road (Gibraltar Tunnels, Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restriction and Prohibition) Order 20122012 No. 1400Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Twnelau Gibraltar, Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwaharddiad a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A487 Trunk Road (Rhydypennau to Pwll-glâs, Ceredigion) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 1398Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Rhydypennau i Bwll-glas, Ceredigion) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The Mental Health (Wales) Measure 2010 (Commencement No.2) Order 20122012 No. 1397 (C. 52) (W. 169)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 2) 2012
  The Badger (Control Area) (Wales) (Revocation) Order 20122012 No. 1387 (W. 168)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Moch Daear (Ardal Reoli) (Cymru) (Dirymu) 2012
  The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20122012 No. 1346 (W. 167)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio)(Cymru) 2012
  The Mental Health (Primary Care Referrals and Eligibility to Conduct Primary Mental Health Assessments) (Wales) Regulations 20122012 No. 1305 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Meddwl (Atgyfeiriadau Gofal Sylfaenol a Chymhwystra i Gynnal Asesiadau Iechyd Meddwl Sylfaenol) (Cymru) 2012
  The Health Act 2009 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20122012 No. 1288 (C. 45) (W. 165)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd 2009 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2012
  The Tobacco Advertising and Promotion (Specialist Tobacconists) (Wales) Regulations 20122012 No. 1287 (W. 164)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hysbysebu a Hyrwyddo Tybaco (Gwerthwyr Tybaco Arbenigol) (Cymru) 2012
  The Tobacco Advertising and Promotion (Display) (Wales) Regulations 20122012 No. 1285 (W. 163)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hysbysebu a Hyrwyddo Tybaco (Arddangos) (Cymru) 2012
  The A458 Trunk Road (Various Locations between Mallwyd, Gwynedd and Welshpool, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 1272Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Lleoliadau Amrywiol rhwng Mallwyd, Gwynedd ar Trallwng, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A487 Trunk Road (Aberarth, Ceredigion) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 1270Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aber-arth, Ceredigion) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A487 Trunk Road (Gamallt Bends, Cardigan, Ceredigion) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 1269Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Troeon Gamallt, Aberteifi, Ceredigion) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A55 Trunk Road (Black Bridge, Holyhead, Isle of Anglesey to Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd) (Temporary 40 mph Speed Limit & Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 1268Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Black Bridge, Caergybi, Ynys M Gyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd) (Cyfyngiad o 40 mya a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The Mental Health (Hospital, Guardianship, Community Treatment and Consent to Treatment) (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 1265 (W. 158)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Meddwl (Ysbyty, Gwarcheidiaeth, Triniaeth Gymunedol a Chydsynio i Driniaeth) (Cymru) (Diwygio) 2012
  The Velindre National Health Service Trust (Establishment) (Amendment) Order 20122012 No. 1262 (W. 157)Wales Statutory Instruments
  The Velindre National Health Service Trust Shared Services Committee (Wales) Regulations 20122012 No. 1261 (W. 156)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Pwyllgor Cydwasanaethau Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre (Cymru) 2012
  The Education (Recognised Bodies) (Wales) Order 20122012 No. 1260 (W. 155)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Cydnabod) (Cymru) 2012

  Back to top