Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3675)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to Junction 33a (Northop) Flintshire) and The A494/A550 Trunk Road (Drome Corner to the Wales / England Border, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1078Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Gyffordd 33a (Llaneurgain) Sir y Fflint) a Chefnffordd yr A494/A550 (Drome Corner i Ffin Cymru / Lloegr, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The Bathing Water (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 1067 (W. 106)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Education (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 3) Order 20142014 No. 1066 (W. 105) (C. 46)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Addysg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 3) 2014
  The A483 Trunk Road (Derwydd, Llandybie, Dyfed) (De-Restriction) Order 1995 Revocation Order 20142014 No. 1065Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dirymu Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Derwydd, Llandybïe Dyfed) (Codi Cyfyngiad) 1995 2014
  The A465 Trunk Road (Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Prohibition of Right Hand Turns) Order 20142014 No. 1064Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Troi i’r Dde) 2014
  The A494 Trunk Road (Bala, Gwynedd) (Temporary 30 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20142014 No. 1062Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Y Bala, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 30 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A487 Trunk Road (Newport, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1061Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Trefdraeth, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Tredegar Roundabout, Blaenau Gwent to Rhymney Roundabout, Caerphilly) (Temporary Prohibition of Vehicles and Cyclists) Order 20142014 No. 1060Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Tredegar, Blaenau Gwent i Gylchfan Rhymni, Caerffili) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Llanrwst Road, Llansanffraid Glan Conwy, Conwy) (Prohibition of Waiting)Order 20142014 No. 1059Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffordd Llanrwst, Llansanffraid Glan Conwy, Conwy) (Gwahardd Aros) 2014
  The A477 Trunk Road (Llanddowror to Red Roses, Carmarthenshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1058Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Llanddowror i Ros-goch, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The M4 Motorway (Junction 38, Margam Interchange to Junction 39, Groes, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1057Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 38, Cyfnewidfa Margam i Gyffordd 39, Y Groes, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A483 Trunk Road (Cilyrychen Level Crossing, Llandeilo Road, Near Llandybie, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1056Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Croesfan Reilffordd Cilyrychen, Heol Llandeilo, Ger Llandyb Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 20, Conway Road, Colwyn Bay, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1055Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 20, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A40 Trunk Road (Junction of Cross Street and Monk Street, Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles and Cyclists) Order 20142014 No. 1031Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cyffordd Cross Street a Monk Street, y Fenni, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The National Assembly for Wales (Remuneration) Measure 2010 (Disqualification from Remuneration Board) Order 20142014 No. 1004 (W. 93)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 (Anghymhwyso o’r Bwrdd Taliadau) 2014
  The Welfare of Animals at the Time of Killing (Wales) Regulations 20142014 No. 951 (W. 92)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Cymru) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to the Wales/England Border) and The A494/A550 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary 40 mph Speed Limit & Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 915Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Ffin Cymru/Lloegr) a Chefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A483 Trunk Road (Newbridge Bypass, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 914Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffordd Osgoi Newbridge, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Assured Tenancies and Agricultural Occupancies (Forms) (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20142014 No. 910 (W. 89)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tenantiaethau Sicr a Meddianaethau Amaethyddol Sicr (Ffurflenni) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014
  The Public Audit (Wales) Act 2013 (Approved European Body of Accountants) Order 20142014 No. 890 (W. 88)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (Corff Cyfrifwyr Ewropeaidd Cymeradwy) 2014

  Back to top