Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4114)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Town and Country Planning (Local Development Plan) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1598 (W. 197)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Planning (Hazardous Substances) (Wales) Regulations 20152015 No. 1597 (W. 196)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) 2015
  The National Curriculum (Desirable Outcomes, Educational Programmes and Baseline and End of Phase Assessment Arrangements for the Foundation Phase) (Wales) Order 20152015 No. 1596 (W. 195)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Deilliannau Dymunol, Rhaglenni Addysg a Threfniadau Asesu Sylfaenol a Diwedd Cyfnod ar gyfer y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2015
  The M4 Motorway (Junction 33 (Capel Llanilltern Interchange)) & The A4232 Trunk Road (Capel Llanilltern to Culverhouse Cross, Cardiff) (Temporary Traffic2015 No. 1595Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 33 (Cyfnewidfa Capel Llanilltern)) a Chefnffordd yr A4232 (Capel Llanilltern i Groes Cwrlwys, Caerdydd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A470 Trunk Road (East of Gellilydan, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 1594Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Man i’r Dwyrain o Gellilydan, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The A40 Trunk Road (Llangadog to Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 1593Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llangadog i Lanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The Qualifications Wales Act 2015 (Commencement No. 1) Order 20152015 No. 1591 (C. 92) (W. 191)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (Cychwyn Rhif 1) 2015
  The A40 Trunk Road (Nantgaredig to White Mill, Carmarthenshire) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 20152015 No. 1590Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Nantgaredig i White Mill, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2015
  The A465 Trunk Road (Llangua to Hardwick Roundabout, Monmouthshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 1588Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Llangiwa i Gylchfan Hardwick, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The A4042 Trunk Road (Westbound Link Road, Caerleon Roundabout to Grove Park Roundabout, Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1585Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Ffordd Gyswllt Tua’r Gorllewin, Cylchfan Caerllion i Gylchfan Grove Park, Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The Care and Support (Eligibility) (Wales) Regulations 20152015 No. 1578 (W. 187)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015
  The M4 Motorway (Junction 37, Pyle, Bridgend County Borough to Junction 39, Groes, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1551Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 37, Y Pîl, Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i Gyffordd 39, Y Groes, Castell-nedd Port Talbot (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A494/A550 Trunk Road (Deeside Park Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No. 2) Order 20152015 No. 1550Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 2) 2015
  The A483 Trunk Road (Pool Road, Newtown, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1549Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Pool Road, Y Drenewydd, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A483 & A40 Trunk Roads (Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 1548Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A483 a’r A40 (Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A48 Trunk Road (Wye Bridge, Chepstow, Monmouthshire) (Temporary 30 MPH Speed Limit) Order 20152015 No. 1547Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A48 (Pont Afon Gwy, Cas-gwent, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 30 MYA Dros Dro) 2015
  The A470 Trunk Road (Northbound Link Road, Coryton Interchange, Cardiff) (Clearway, Prohibition of Left and Right Hand Turns and Prohibition of Pedestrians) Order 20152015 No. 1538Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffordd Gyswllt Tua’r Gogledd, Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd) (Clirffordd, Gwahardd Troi i’r Chwith a Throi i’r Dde a Gwahardd Cerddwyr) 2015
  The M4 Motorway (Slip Roads at Junction 46 (Llangyfelach), Swansea) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1535Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyffordd 46 (Llangyfelach), Abertawe) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The Town and Country Planning (Fees for Applications, Deemed Applications and Site Visits) (Wales) Regulations 20152015 No. 1522 (W. 179)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015
  The Government of Maintained Schools (Change of Category) (Wales) Regulations 20152015 No. 1521 (W. 178)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Newid Categori) (Cymru) 2015

  Back to top