Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3736)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A470 Trunk Road (Ganllwyd, Gwynedd) (Restricted Road & 40 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1650Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Y Ganllwyd, Gwynedd) (Ffordd Gyfyngedig a Therfyn Cyflymder o 40 mya) 2014
  The A494 Trunk Road (Mold Bypass, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) (No.2) Order 20142014 No. 1649Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffordd Osgoi’r Wyddgrug, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) (Rhif 2) 2014
  The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 1622 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Staffing of Maintained Schools (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1609 (W. 165)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 9) Order 20142014 No. 1606 (W. 164) (C. 64)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 9) 2014
  The Education (Wales) Act 2014 (Commencement No. 1) Order 20142014 No. 1605 (W. 163) (C. 63)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 1) 2014
  The A40 Trunk Road (Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1600Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Junction 35 (Pencoed) to Junction 37 (Pyle), Bridgend County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20142014 No. 1595Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 35 (Pencoed) i Gyffordd 37 (y Pîl), Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A487 Trunk Road (Bridge Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1574Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Stryd y Bont, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Cemmaes Road Roundabout to County Border, South of Mallwyd, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 1550Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cylchfan Glantwymyn i’r Ffin Sirol, Man i’r De o Fallwyd, Powys) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 7, Cefn Du Interchange, Isle of Anglesey to Junction 10, Caernarfon Road Interchange, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 1549Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 7, Cyfnewidfa Cefn Du, Ynys Môn i Gyffordd 10, Cyfnewidfa Ffordd Caernarfon, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Slip Roads between Junction 38 (Margam) and Junction 43 (Llandarcy), Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1535Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Slipffyrdd rhwng Cyffordd 38 (Margam) a Chyffordd 43 (Llandarsi), Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Junction 23a, Magor, Monmouthshire and Junction 25, Caerleon, Newport), the M48 Motorway (Junction 2, Chepstow, Monmouthshire), the A449 Trunk Road (Coldra, Newport) and the A40 Trunk Road (Raglan, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20142014 No. 1515Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23a, Magwyr, Sir Fynwy a Chyffordd 25, Caerllion, Casnewydd), Traffordd yr M48 (Cyffordd 2, Cas-gwent, Sir Fynwy), Cefnffordd yr A449 (Coldra, Casnewydd) a Chefnffordd yr A40 (Rhaglan, Sir Fynwy) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The Local Authorities (Standing Orders) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1514 (W. 155)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A44 Trunk Road (Lovesgrove, East of Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 1504Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Gelli Angharad, i’r Dwyrain o Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder o 40 MYA Dros Dro) 2014
  The A470 & A40 Trunk Roads (Tarell Roundabout, Brecon, Powys) (40 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1503Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A470 a’r A40 (Cylchfan Tarell, Aberhonddu, Powys) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2014
  The A487 Trunk Road (Corris Uchaf to Rhiw Gwgan, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1502Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Corris Uchaf i Riw Gwgan, Gwynedd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A487 Trunk Road (Llanrhystud to Llanfarian, Ceredigion) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1501Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Llanrhystud i Lanfarian, Ceredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A40 Trunk Road (Gibraltar Tunnels, Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1500Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Twneli Gibraltar, Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Slip Roads at Junction 27 (St Asaph), Denbighshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20142014 No. 1499Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Slipffyrdd wrth Gyffordd 27 (Llanelwy), Sir Ddinbych) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014

  Back to top