Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4330)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Higher Education (Qualifying Courses, Qualifying Persons and Supplementary Provision) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 276 (W. 100)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a Darpariaeth Atodol) (Cymru) (Diwygio) 2016
  The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 6) Order 20162016 No. 266 (C. 15) (W. 99)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 6) 2016
  The A483 & A489 Trunk Roads (Newtown, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 265Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A483 a'r A489 (y Drenewydd, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A483 Trunk Road (Junction 5 (Mold Road Interchange), Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 264Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 5 (Cyfnewidfa Ffordd yr Wyddgrug), Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A479 Trunk Road (Glanusk Park to Llyswen, Powys) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 20162016 No. 263Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Parc Glan-wysg i Lys-wen, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A470 Trunk Road (Cemmaes Road Roundabout to County Border, South of Mallwyd, Powys) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 20162016 No. 262Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cylchfan Glantwymyn i’r Ffin Sirol, Man i’r De o Fallwyd, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A494 Trunk Road (Lon Fawr, Ruthin, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20162016 No. 261Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Lôn Fawr, Rhuthun, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2016
  The A5 and A470 Trunk Roads (Waterloo Bridge, Near Betws-y-Coed, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20162016 No. 260Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A5 a’r A470 (Pont Waterloo, ger Betws-y-coed, Conwy) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A487 Trunk Road (Rhydyfelin to Southgate, Ceredigion) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 259Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Rhydyfelin i Southgate, Ceredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A470 Trunk Road (Caersws to Cemmaes Road, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 22016 No. 258Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Caersŵs i Lantwymyn, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A55 Trunk Road (Lay-bys between Junction 2 (Trearddur Bay) & Junction 8 (Llanfair PG), Isle of Anglesey) (Restriction of Waiting) Order 20162016 No. 256Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cilfannau rhwng Cyffordd 2 (Bae Trearddur) a Chyffordd 8 (Llanfair Pwllgwyngyll), Ynys Môn) (Cyfyngu ar Aros) 2016
  The Agricultural Advisory Panel for Wales (Establishment) Order 20162016 No. 255 (W. 89)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru (Sefydlu) 2016
  The Qualifications Wales Act 2015 (Consequential Amendments) Regulations 20162016 No. 236 (W. 88)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016
  The Higher Education (Fee and Access Plans) (Notices, Procedure and Publication) (Wales) Regulations 20162016 No. 223 (W. 87)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau, Gweithdrefn a Chyhoeddi) (Cymru) 2016
  The Common Agricultural Policy (Amendment) (No. 2) (Wales) Regulations 20162016 No. 217 (W. 86)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2016
  The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) and Care Planning, Placement and Case Review (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20162016 No. 216 (W. 85)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) a Chynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016
  The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) (Secondary Legislation) Regulations 20162016 No. 211 (W. 84)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) 2016
  The A4042 Trunk Road (Grove Park Roundabout, Newport to Crown Roundabout, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 197Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Grove Park, Casnewydd i Gylchfan Crown, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A470 Trunk Road (Nantddu, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 196Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Nant-ddu, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A5 Trunk Road (Pentre Du, Betws-y-Coed, Conwy County Borough) (Temporary Part-time 20 mph Speed Limit) Order 20162016 No. 195Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Pentre-du, Betws-y-coed, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser Dros Dro) 2016

  Back to top