Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3354)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A40 Trunk Road (Powys/Monmouthshire County Boundary to Brynich Roundabout, Brecon, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 1019Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Ffin Sirol Powys/Sir Fynwy i Gylchfan Brynich, Aberhonddu, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Abercynon Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (50 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 1018Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cylchfan Abercynon, Rhondda Cynon Taf) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2013
  The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 (Commencement No. 1) Order 20132013 No. 1000 (W. 105) (C. 42)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 1) 2013
  The A494 Trunk Road (River Dee Bridge, Queensferry, Flintshire) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 977Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Pont Afon Dyfrdwy, Queensferry, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 44, (Lon Las), Swansea) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 959Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 44, (Lôn-las), Abertawe) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The National Health Service (Pharmaceutical Services) (Wales) Regulations 20132013 No. 898 (W. 102)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2013
  The Seed Marketing (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 889 (W. 101)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Marchnata Hadau (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Plant Health (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 888 (W. 100)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A483 Trunk Road (Bridge Street and Rhosmaen Street, Llandeilo, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restriction and Prohibition) Order 20132013 No. 828Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Heol y Bont a Stryd Rhosmaen, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 27, Denbighshire to Junction 31, Flintshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 827Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27, Sir Ddinbych i Gyffordd 31, Sir y Fflint) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The Cattle Identification (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 821 (W. 97)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough)(Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 2013 (Variation) Order 20132013 No. 820Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013 (Amrywio) 2013
  The A5 Trunk Road (Bethesda, Gwynedd) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 20132013 No. 791Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Bethesda, Gwynedd) (Gwahardd Aros a Chyfyngu ar Aros) 2013
  The A483 Trunk Road (Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Restriction and Prohibitions) Order 20132013 No. 771Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A487 Trunk Road (North Parade, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 770Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The Network Rail (Pont Briwet) (Land Acquisition) Order 20132013 No. 767 (W. 92)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Network Rail (Pont Briwet) (Caffael Tir) 2013
  The Education (European Institutions) and Student Support (Wales) Regulations 20132013 No. 765 (W. 91)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Sefydliadau Ewropeaidd) a Chymorth i Fyfyrwyr (Cymru) 2013
  The Natural Resources Body for Wales (Functions) Order 20132013 No. 755 (W. 90)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2013
  The Building Regulations &c. (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 747 (W. 89)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheoliadau Adeiladu etc. (Diwygio) (Cymru) 2013
  The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Contributions) (Amendment) Order 20132013 No. 736 (W. 88)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2013

  Back to top