Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3615)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A483 Trunk Road (Junction 3 to Junction 4, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 388Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 3 i Gyffordd 4, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Westbound Slip Roads at Junction 35 (Pencoed), Bridgend County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 387Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Slipffyrdd Tua’r Gorllewin wrth Gyffordd 35 (Pencoed), Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013 (Commencement No. 1) Order 20142014 No. 380 (C. 15) (W. 45)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 1) 2014
  The Non-Domestic Rating (Collection and Enforcement) (Local Lists) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 379 (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Casglu a Gorfodi) (Rhestri Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Planning (Hazardous Substances) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 375 (W. 43)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Assured Tenancies and Agricultural Occupancies (Forms) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 374 (W. 42)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tenantiaethau Sicr a Meddianaethau Amaethyddol Sicr (Ffurflenni) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 8) Order 20142014 No. 373 (W. 41)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 8) 2014
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 372 (W. 40)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Cross Compliance) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 371 (W. 39)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A470 Trunk Road (Derlwyn Junction, Carno, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 349Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyffordd Derlwyn, Carno, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Llandinam, Powys) (30 MPH and 40 MPH Speed Limits) Order 20142014 No. 348Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llandinam, Powys) (Terfynau Cyflymder 30 MYA a 40 MYA) 2014
  The Leasehold Valuation Tribunals (Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 287 (W. 36)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Residential Property Tribunal Procedures and Fees (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 286 (W. 35)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio) 2014
  The HIV Testing Kits and Services Regulations 1992 (Revocation) (Wales) Regulations 20142014 No. 256 (W. 34)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheoliadau Citiau a Gwasanaethau Profi am HIV 1992 (Dirymu) (Cymru) 2014
  The A470 Trunk Road (Newbridge-on-Wye, Powys) (Temporary 30 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 241Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Pontnewydd ar Wy, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 MYA Dros Dro) 2014
  The A487 Trunk Road (Y Felinheli Bypass, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20142014 No. 236Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Osgoi'r Felinheli, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Llanffestiniog to Ty Nant Junction, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 235Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanffestiniog i Gyffordd Tŷ Nant, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Trawsfynydd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 234Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Trawsfynydd, Gwynedd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Commons (Severance of Rights) (Wales) Order 20142014 No. 219 (W. 29)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Tiroedd Comin (Hollti Hawliau) (Cymru) 2014
  The A477 Trunk Road (St Clears Roundabout, Carmarthenshire to Kilgetty Roundabout, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Wide Vehicles) Order 20142014 No. 207Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Cylchfan Sanclêr, Sir Gaerfyrddin i Gylchfan Cilgeti, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Llydan Dros Dro) 2014

  Back to top