Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4415)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A470 Trunk Road (Bwlch yr Oerddrws to Dinas Mawddwy, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 676Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Bwlch yr Oerddrws i Ddinas Mawddwy, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A40 Trunk Road (Llandeilo to Broad Oak, Carmarthenshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 667Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llandeilo i Dderwen-fawr, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A494 Trunk Road (New Brighton Roundabout to Wylfa Roundabout, Mold, Flintshire) (Temporary 40 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20162016 No. 666Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cylchfan New Brighton i Gylchfan Wylfa, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The European Maritime and Fisheries Fund (Grants) (Wales) Regulations 20162016 No. 665 (W. 182)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop (Grantiau) (Cymru) 2016
  The Food Information (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 664 (W. 181)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2016
  The Higher Education (Fee and Access Plans) (Notices and Directions) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 661 (W. 180)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau a Chyfarwyddydau) (Cymru) (Diwygio) 2016
  The A477 Trunk Road (Carew Roundabout to East Williamston, Pembrokeshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 656Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Cylchfan Caeriw i East Williamston, Sir Benfro) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A470 Trunk Road (Tal-y-Cafn, Conwy County Borough) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 652Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Tal-y-cafn, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A40 Trunk Road (East of St Clears Roundabout, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 651Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Man i’r Dwyrain o Gylchfan Sanclêr, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A483 and A458 Trunk Roads (Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition and Restriction of Vehicles and Pedestrians) Order 20162016 No. 648Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A483 a’r A458 (y Trallwng, Powys) (Gwahardd a Chyfyngu ar Gerbydau a Cherddwyr Dros Dro) 2016
  The Food for Specific Groups (Information and Compositional Requirements) (Wales) Regulations 20162016 No. 639 (W. 175)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Cymru) 2016
  The A40, A470, A483, A487, A489, A458 and A5 Trunk Roads (Various Locations throughout Wales) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 638Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A40, yr A470, yr A483, yr A487, yr A489, yr A458 a’r A5 (Lleoliadau Amrywiol ledled Cymru) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A44 Trunk Road (Lovesgrove, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary 40 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20162016 No. 633Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Gelli Angharad, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The A55 Trunk Road (Junction 2 (Ty Mawr Interchange), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 626Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 2 (Cyfnewidfa Tŷ Mawr), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A494 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Queensferry Interchange & Deeside Park Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20162016 No. 619Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cerbytffordd tua'r Dwyrain rhwng Cyfnewidfa Queensferry a Chyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2016
  The A40 Trunk Road (Gibraltar Tunnels, Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20162016 No. 617Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Twnelau Gibraltar, Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 mya) 2016
  The A494 Trunk Road (Dee Bridge, Queensferry, Flintshire) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20162016 No. 616Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Pont Afon Dyfrdwy, Queensferry, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2016
  The Building Regulations &c. (Amendment) (Wales) Regulations 20162016 No. 611 (W. 168)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheoliadau Adeiladu etc. (Diwygio) (Cymru) 2016
  The A458, A483, A489, A470, A44 and A487 Trunk Roads (East of Middletown, Powys to Cardigan, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 589Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A458, yr A483, yr A489, yr A470, yr A44 a’r A487 (Man i’r Dwyrain o Dreberfedd, Powys i Aberteifi, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A487 Trunk Road (West Street, Newport, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 576Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (West Street, Trefdraeth, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016

  Back to top