Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4537)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A483 Trunk Road (South of Newtown, Powys) (Temporary Prohibition of Wide Vehicles) Order 20172017 No. 30Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Man i’r De o’r Drenewydd, Powys) (Gwahardd Cerbydau Llydan Dros Dro) 2017
  The A470 Trunk Road (Coed y Brenin to Bronaber, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20172017 No. 29Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Coed y Brenin i Fronaber, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The Rentcharges (Redemption Price) (Wales) Regulations 20172017 No. 26 (W. 10)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rhent-daliadau (Pris Adbrynu) (Cymru) 2017
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20172017 No. 25 (W. 9)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2017
  The A55 Trunk Road (Conwy Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20172017 No. 24Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Conwy, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Cgyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2017
  The A4042 Trunk Road (Pontypool Roundabout to Edlogan Way Roundabout, Torfaen) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20172017 No. 19Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Pont-y-pŵl i Gylchfan Edlogan Way, Torfaen) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2017
  The A494 Trunk Road (Cefnddwysarn to North of Bala, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20172017 No. 18Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cefnddwysarn i Fan i’r Gogledd o’r Bala, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The A470 Trunk Road (Llan Ffestiniog, Gwynedd) (Temporary 10 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20172017 No. 17Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llan Ffestiniog, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 10 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The A470 Trunk Road (Llanelltyd to Ganllwyd, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20172017 No. 15Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanelltud i’r Ganllwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The A487 Trunk Road (Talyllyn, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20172017 No. 14Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Tal-y-llyn, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The A470 Trunk Road (Trawsfynydd, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20172017 No. 12Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Trawsfynydd, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The A494 Trunk Road (Deeside Park Interchange to the Wales/England border, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20172017 No. 5Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy i ffin Cymru/Lloegr, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2017
  The A4810 Steelworks Access Road (Queen’s Way) (Llanwern, Newport) (Temporary Speed Limits and Clearway) Order 20162016 No. 1271Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ffordd Fynediad Gwaith Dur yr A4810 (Queen’s Way) (Llan-wern, Casnewydd) (Terfynau Cyflymder a Chlirffordd Dros Dro) 2016
  The A55 Trunk Roads (Junction 1, Holyhead, Isle of Anglesey to Junction 36A, Broughton, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 1270Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A55 (Cyffordd 1, Caergybi, Ynys Môn i Gyffordd 36A, Brychdyn, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20162016 No. 1269Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2016
  The A487 & A40 Trunk Roads (Fishguard, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 1263Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a’r A40 (Abergwaun, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A48(M) Motorway (St Mellons, Cardiff to Castleton, Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20162016 No. 1256Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr A48 (M) Llaneirwg, Caerdydd i Gas- Bach Casnewydd (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro)
  The Social Care Wales (Extension of Meaning of “Social Care Worker”) Regulations 20162016 No. 1251 (W. 296)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Ehangu Ystyr “Gweithiwr Gofal Cymdeithasol”) 2016
  The Non-Domestic Rating (Chargeable Amounts) (Wales) Regulations 20162016 No. 1247 (W. 295)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) (Cymru) 2016
  The Seed Marketing (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 1242 (W. 294)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Marchnata Hadau (Cymru) (Diwygio) 2016

  Back to top