Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3449)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A55 Trunk Road (Penmaenbach to Junction 16 (Puffin Roundabout), Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 2066Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Penmaen-bach i Gyffordd 16 (Cylchfan y Puffin), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 35 (Dobs Hill) to the Wales/England Border, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20132013 No. 2065Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 35 (Dobshill) i Ffin Cymru/Lloegr, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Junction 7, Rossett Interchange to the Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20132013 No. 2032Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 7, Cyfnewidfa’r Orsedd i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The Free School Lunches and Milk (Universal Credit) (Wales) Order 20132013 No. 2021 (W. 199)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ciniawau Ysgol a Llaeth am Ddim (Credyd Cynhwysol) (Cymru) 2013
  The Mumbles Oyster Fishery Order 20132013 No. 2020 (W. 198)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pysgodfa Wystrys y Mwmbwls 2013
  The Marine Navigation Act 2013 (Commencement) (Wales) Order 20132013 No. 2006 (W. 197) (C. 85)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Mordwyaeth 2013 (Cychwyn) (Cymru) 2013
  The A4076 Trunk Road (Dredgeman Hill Lay-by, South of Haverfordwest, Pembrokeshire) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 20132013 No. 1988Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Cilfan Dredgeman Hill, i’r De o Hwlffordd, Sir Benfro) (Gwaharddiad a Chyfyngiad ar Aros) 2013
  The Healthy Eating in Schools (Wales) Measure 2009 (Commencement) Order 20132013 No. 1985 (W. 195) (C. 84)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009 (Cychwyn) 2013
  The Healthy Eating in Schools (Nutritional Standards and Requirements) (Wales) Regulations 20132013 No. 1984 (W. 194)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013
  The Education (Penalty Notices) (Wales) Regulations 20132013 No. 1983 (W. 193)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County of Flintshire) Designation (No. 2) Order 20132013 No. 1982 (W. 192)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Sir y Fflint) (Rhif 2) 2013
  The Civil Enforcement of Road Traffic Contraventions (Guidelines on Levels of Charges) (Wales) Order 20132013 No. 1969 (W. 191)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Canllawiau ar Lefelau Taliadau) (Cymru) 2013
  The Education (Student Support and European Institutions) (Wales) Regulations 20132013 No. 1965 (W. 190)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr a Sefydliadau Ewropeaidd) (Cymru) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 23, Llanddulas, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20132013 No. 1911Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 23, Llanddulas, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 201
  The A55 Trunk Road (Junction 8 (Ael-y-Bowl), Isle of Anglesey to Junction 9 (Treborth), Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1884Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 8 (Ael-y-Bowl), Ynys Môn i Gyffordd 9 (Treborth), Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A40 Trunk Road (Tangiers Lay-by, North of Haverfordwest, Pembrokeshire) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 20132013 No. 1867Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cilfan Tangiers, Man i'r Gogledd o Hwlffordd, Sir Benfro) (Gwahardd Aros a Chyfyngu ar Aros) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 11, Llys y Gwynt to Junction 14, Madryn, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 1842Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11, Llys y Gwynt i Gyffordd 14, Madryn, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A479 Trunk Road (Tretower to Cwmdu and Cwmdu to Lower Genffordd, Powys) (Temporary 50 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 1841Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Tretŵri Gwmdu a Chwmdu i Lower Genffordd, Powys) (Terfyn Cyflymder 50 MYA Dros Dro) 2013
  The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 7) Order 20132013 No. 1830 (C. 78) (W. 184)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 7) 2013
  The A465 Trunk Road (Station Road Junction to Gilwern, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Right Hand Turns) Order 20132013 No. 1809Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Station Road i Gilwern, Sir Fynwy) (GwaharddTroi i'r Dde Dros Dro) 2013

  Back to top