Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3380)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Animal Health (Miscellaneous Fees) (Wales) Regulations 20132013 No. 1241 (W. 133)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) 2013
  The A40 Trunk Road (Rhosmaen Roundabout to Manordeilo, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20132013 No. 1212Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Rhos-maen i Faenordeilo, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Gurnos Lay-bys, Merthyr Tydfil) (Prohibition of U-Turns) Order 20132013 No. 1208Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cilfannau’r Gurnos, Merthyr Tudful) (Gwahardd Troadau Pedol) 2013
  The A40 Trunk Road (Lanlash Farm to Broad Oak, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1206Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Fferm Lanlash i Dderwen-Fawr, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The Apprenticeships (Transitional Provision for Existing Vocational Specifications) (Wales) Order 20132013 No. 1202 (W. 129)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Prentisiaethau (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Manylebau Galwedigaethol Presennol) (Cymru) 2013
  The Apprenticeships (Specification of Apprenticeship Standards for Wales) Order 20132013 No. 1192 (W. 128)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Prentisiaethau (Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru) 2013
  The Apprenticeships (Designation of Welsh Certifying Authority) Order 20132013 No. 1191 (W. 127)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Prentisiaethau (Dynodi Awdurdod Ardystio Cymru) 2013
  The Apprenticeships (Issue of Apprenticeship Certificates) (Wales) Regulations 20132013 No. 1190 (W. 126)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Prentisiaethau (Dyroddi Tystysgrifau Prentisiaeth) (Cymru) 2013
  The A48 and A483 Trunk Roads (Pont Abraham Roundabout and its Approaches, Carmarthenshire) (40 MPH and 50 MPH Speed Limits) Order 20132013 No. 1160Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A48 a'r A483 (Cylchfan Pont Abraham a'r Ffyrdd dynesu ati, Sir Gaerfyrddin) (Terfynau Cyflymder 40 MYA a 50 MYA) 2013
  The A487 Trunk Road (Glandyfi, Ceredigion) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 1159Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Glandyfi, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Cilyrychen Level Crossing, Llandeilo Road, Near Llandybie, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1146Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Croesfan Reilffordd Cilyrychen, Heol Llandeilo, ger Llandybïe, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The School Admissions (Common Offer Date) (Wales) Regulations 20132013 No. 1144 (W. 122)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Derbyniadau Ysgol (Dyddiad Cynnig Cyffredin) (Cymru) 2013
  The School Admissions (Infant Class Sizes) (Wales) Regulations 20132013 No. 1141 (W. 121)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Derbyniadau Ysgol (Meintiau Dosbarthiadau Babanod) (Cymru) 2013
  The School Admissions (Variationof Admission Arrangements)(Wales) Regulations 20132013 No. 1140 (W. 120)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Derbyniadau Ysgol(Amrywio Trefniadau Derbyn)(Cymru) 2013
  The A494 Trunk Road (Mold Bypass, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20132013 No. 1121Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffordd Osgoi'r Wyddgrug, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The Health Act 2006 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20132013 No. 1112 (C. 48) (W. 118)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd 2006 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2013
  The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (Commencement No. 4) (Wales) Order 20132013 No. 1100 (C. 45) (W. 117)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2013
  The A494 Trunk Road (Drome Corner, Deeside, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Pedestrians and Cyclists) Order 20132013 No. 1091Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Drome Corner, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Gwaharddiad Dros Dro ar Gerbydau, Cerddwyr a Beicwyr) 2013
  The A40 Trunk Road (Tarell Roundabout, Brecon to County Border at Pont Wen, Halfway Powys) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20132013 No. 1082Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Tarell, Aberhonddu i’r Ffin Sirol ym Mhont Wen, Halfway, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Nant-ybwch Roundabout to Brynmawr Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20132013 No. 1054Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Nant-y-bwch i Gylchfan Bryn-mawr, Blaenau Gwent) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013

  Back to top