Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2003 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The African Swine Fever (Wales) Order 20032003 No. 3273 (W. 323)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Clwy Affricanaidd y Moch (Cymru) 2003
  The Education (Pupil Exclusions and Appeals) (Pupil Referral Units) (Wales) Regulations 20032003 No. 3246 (W. 321)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwahardd Disgyblion ac Apelau) (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymru) 2003
  The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) Regulations 20032003 No. 3239 (W. 319)Wales Statutory Instruments
  The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 3238 (W. 318)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) (Diwygio) (Cymru) 2003
  The Education (Information About Individual Pupils) (Wales) Regulations 20032003 No. 3237 (W. 317)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) 2003
  The National Health Service (Pharmaceutical Services) (Amendment) (No.2) (Wales) Regulations 20032003 No. 3236 (W. 316)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2003
  The Wildlife and Countryside (Registration, Ringing and Marking of Certain Captive Birds) (Wales) Regulations 20032003 No. 3235 (W. 315)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (Cofrestru, Modrwyo a Marcio Adar Caeth Penodol) (Cymru) 2003
  The Independent School Standards (Wales) Regulations 20032003 No. 3234 (W. 314)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Safonau Ysgol Annibynnol (Cymru) 2003
  The Independent Schools (Religious Character of Schools) (Designation Procedure) (Wales) Regulations 20032003 No. 3233 (W. 313)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ysgolion Annibynnol (Cymeriad Crefyddol Ysgolion) (Gweithdrefn Ddynodi) (Cymru) 2003
  The Independent Schools (Publication of Inspection Reports) (Wales) Regulations 20032003 No. 3232 (W. 312)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ysgolion Annibynnol (Cyhoeddi Adroddiadau Arolygu) (Cymru) 2003
  The Education (School Day and School Year) (Wales) Regulations 20032003 No. 3231 (W. 311)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 2003
  The Independent Schools (Provision of Information) (Wales) Regulations 20032003 No. 3230 (W. 310)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ysgolion Annibynnol (Darparu Gwybodaeth) (Cymru) 2003
  The Collagen and Gelatine (Intra-Community Trade) (Wales) Regulations 20032003 No. 3229 (W. 309)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Colagen a Gelatin (Masnach o fewn y Gymuned) (Cymru) 2003
  The Education (Pupil Exclusions and Appeals) (Maintained Schools) (Wales) Regulations 20032003 No. 3227 (W. 308)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwahardd Disgyblion ac Apelau) (Ysgolion a Gynhelir) (Cymru) 2003
  The Central Rating List (Wales) (Amendment) Regulations 20032003 No. 3225 (W. 307)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rhestr Ardrethu Canolog (Cymru) (Diwygio) 2003
  The Adoption Agencies (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 3223 (W. 306)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Diwygio) (Cymru) 2003
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20032003 No. 3211 (W. 304)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2003
  The Cardiff (Llandaff North, Whitchurch, Llanishen, Lisvane, Ely and St. Fagans Communities) Order 20032003 No. 3137 (W. 301)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Caerdydd (Cymunedau Ystum Taf, yr Eglwys Newydd, Llanisien, Llys-Faen, Trelái a Sain Ffagan) 2003
  The Denbighshire (Rhuddlan, Rhyl, Dyserth and Prestatyn) Order 20032003 No. 3134 (W. 300)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sir Ddinbych (Rhuddlan, y Rhyl, Dyserth a Phrestatyn) 2003
  The Powys (Llanbadarn Fynydd, Llanbister and Abbey Cwmhir) Order 20032003 No. 3132 (W. 299)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Powys (Llanbadarn Fynydd, Llanbister ac Abaty Cwm-hir) 2003

  Back to top