Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3359)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A483 Trunk Road (Junction 4 (Ruthin Road), Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 269Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 4 (Ffordd Rhuthun), Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 32a to Junction 32, Flintshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 268Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 32a i Gyffordd 32, Sir y Fflint) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The Domiciliary Care Agencies (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 225 (W. 30)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Accounts and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 217 (W. 29)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 20132013 No. 216 (W. 28)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2013
  The A40 Trunk Road (Gibraltar Tunnels, Monmouth, Monmouthshire (Temporary Traffic Restriction and Prohibition) Order 20132013 No. 214Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Twnelau Gibraltar, Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwaharddiad a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Penmaenbach Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20132013 No. 195Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Penmaen-bach, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A494 Trunk Road (Pont Eyarth to Pwll-glâs, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20132013 No. 194Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Pont Eyarth i Bwll-glas, Sir Ddinbych) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A494 Trunk Road (Pinfold Lane to Alltami, Flintshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibition) Order 20132013 No. 193Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Pinfold Lane i Alltami, Sir y Fflint) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A494 Trunk Road (Gwyddelwern, Denbighshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 191Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Gwyddelwern, Sir Ddinbych) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Erwood Bridge to Builth Wells, Powys) (Temporary Prohibition of Wide Vehicles) Order 20132013 No. 155Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Pont Erwyd i Lanfair-ym-Muallt, Powys) (Gwahardd Cerbydau Llydan Dros Dro) 2013
  The A5 Trunk Road (Glyndyfrdwy, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20132013 No. 154Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Glyndyfrdwy, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 24, Abergele, Conwy, to Junction 25, Bodelwyddan, Denbighshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 143Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 24, Abergele, Conwy, i Gyffordd 25, Bodelwyddan, Sir Ddinbych) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2013
  The A40 Trunk Road (Arnold’s Hill, East of Haverfordwest, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 130Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Arnold's Hill, Man i'r Dwyrain o Hwlffordd, Sir Benfro) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Rhosmaen Street, Llandeilo, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 122Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Heol Rhos-maen, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Traffig Dros Dro) 2013
  The Council Tax Reduction Schemes (Prescribed Requirements and Default Scheme) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 112 (W. 17)Wales Statutory Instruments
  The Council Tax Reduction Schemes (Transitional Provisions) (Wales) Regulations 20132013 No. 111 (W. 16)Wales Statutory Instruments
  The A470 Trunk Road (Llanrwst, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20132013 No. 91Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanrwst, Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The Council Tax (Demand Notices) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 63 (W. 14)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Council Tax (Administration and Enforcement) (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 62 (W. 13)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2013

  Back to top