Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3564)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A477 Trunk Road (West of St Clears to West of Red Roses, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20132013 No. 2465Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Man i'r Gorllewin o Sanclêr i Fan i'r Gorllewin o Ros-goch, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Powys/Merthyr Tydfil County Boundary to Builth Wells, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 2464Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffin Sirol Powys/Merthyr Tudful i Lanfair-ym-Muallt, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The Local Authorities (Executive Arrangements) (Functions and Responsibilities) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 2438 (W. 235)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A465 Trunk Road (Aberdulais Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20132013 No. 2420Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Aberdulais, Castellnedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 23A (Magor), Monmouthshire (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2406Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23A (Magwyr), Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 201
  The M4 Motorway (Junction 25A, Grove Park to Junction 26, Malpas, Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2405Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 25A, Grove Park i Gyffordd 26, Malpas, Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A479 Trunk Road (Glanusk Park to Llyswen, Powys) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 2404Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Parc Glan-wysg i Lys-wen, Powys) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Aberdulais Interchange, Neath Port Talbot to Hirwaun Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2386Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Aberdulais, Castell-nedd Port Talbot i Gylchfan Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A40/A449 Trunk Road (Raglan Interchange, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2381Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40/A449 (Cyfnewidfa Rhaglan, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 24, Coldra, Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2379Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 24, Coldra, Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Caersws to Cemmaes Road, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 2377Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Caersŵs i Lantwymyn, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 22, Old Colwyn to Junction 23A, Pensarn, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20132013 No. 2374Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 22, Hen Golwyn i Gyffordd 23A, Pensarn, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A487 Trunk Road (Bridge Street & Great Darkgate Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary 20 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 2373Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Stryd y Bont a’r Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 20 mya Dros Dro) 2013
  The A40 Trunk Road (Llangadog to Llanwrda, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20132013 No. 2298Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llangadog i Lanwrda, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy) (Temporary Prohibition of Cyclists and Pedestrians) Order 20132013 No. 2297Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Conwy) (Gwahardd Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Maes yr Helmau, Dolgellau, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 2296Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Maes yr Helmau, Dolgellau, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Newtown to the Wales/England Border, Powys) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20132013 No. 2295Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Y Drenewydd hyd at y Ffin rhwng Cymru a Lloegr, Powys) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The Childcare Act 2006 (Local Authority Assessment) (Wales) Regulations 20132013 No. 2274 (W. 220)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Asesiadau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2013
  The Tax Credits (Approval of Child Care Providers) (Wales) (Amendment) Scheme 20132013 No. 2273 (W. 219)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Credydau Treth (Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A487 Trunk Road (Great Darkgate Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Waiting) Order 20132013 No. 2252Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Y Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwhardd Aros Dros Dro) 2013

  Back to top