Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3782)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20142014 No. 1314 (W. 134)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2014
  The A5 Trunk Road (Druid Junction, Druid, Denbighshire) (Temporary Prohibition of High Vehicles) Order 20142014 No. 1289Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cyffordd y Ddwyryd, y Ddwyryd, Sir Ddinbych) (Gwahardd Cerbydau Uchel Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Llyswen, Powys) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 1288Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llys-wen, Powys) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Rhymney Interchange, Caerphilly County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1251Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Rhymni, Bwrdeistref Sirol Caerffili) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Education (Notification of School Term Dates) (Wales) Regulations 20142014 No. 1249 (W. 130)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Hysbysu am Ddyddiadau Tymhorau Ysgol) (Cymru) 2014
  The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 (Commencement No. 1 and Transitory Provisions) (Wales) Order 20142014 No. 1241 (W. 129) (C. 50)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Darfodol) (Cymru) 2014
  The Education (Amendments Relating to the Inspection of Education and Training) (Wales) Regulations 20142014 No. 1212 (W. 128)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy’n Ymwneud ag Arolygu Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2014
  The A470 Trunk Road (Abercanaid Roundabout to Cefn Coed Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1211Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cylchfan Abercannaid i Gylchfan Cefncoedycymer, Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A494 Trunk Road (Eastbound Entry Slip Road at Deeside Park Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20142014 No. 1210Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Y Ffordd Ymuno tua'r Dwyrain wrth Gyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A4042 Trunk Road (Crown Roundabout to Mamhilad Roundabout, Torfaen) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20142014 No. 1209Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Crown i Gylchfan Mamheilad, Torfaen) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Junction 38 (Margam) to Junction 41 (Pentyla), Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1208Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 38 (Margam) i Gyffordd 41 (Pentyla), Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A494 Trunk Road (Plough Lane Junction, Aston, Deeside, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1207Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cyffordd Plough Lane, Aston, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A494 Trunk Road (Mold Bypass, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20142014 No. 1206Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffordd Osgoi'r Wyddgrug, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Rhyd y Creuau to Hafod, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 1205Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Rhyd-y-creuau i Hafod, Conwy) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Gwahardd Goddiweddyd) 2014
  The A483 Trunk Road (Rhosmaen Street, Llandeilo, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1204Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Stryd Rhosmaen, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A40 Trunk Road (Llandovery Level Crossing, Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1203Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Croesfan Reilffordd Llanymddyfri, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Abercynon Roundabout, Rhondda Cynon Taf to Abercanaid Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1202Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cylchfan Abercynon, Rhondda Cynon Taf i Gylchfan Abercannaid, Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A494 and A550 Trunk Roads (Queensferry Interchange to Deeside Park Interchange, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and 40 MPH Speed Limit) (Amendment) Order 20142014 No. 1201Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A494 a’r A550 (Cyfnewidfa Queensferry i Gyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau Traffig Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 MYA) (Diwygio) 2014
  The A494 and A550 Trunk Roads (Queensferry Interchange to Deeside Park Interchange, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 1200Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A494 a'r A550 (Cyfnewidfa Queensferry i Gyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau Traffig Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 MYA) 2014
  The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 20142014 No. 1186 (W. 115)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2014

  Back to top