Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3420)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A487 Trunk Road (North Parade, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 770Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The Network Rail (Pont Briwet) (Land Acquisition) Order 20132013 No. 767 (W. 92)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Network Rail (Pont Briwet) (Caffael Tir) 2013
  The Education (European Institutions) and Student Support (Wales) Regulations 20132013 No. 765 (W. 91)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Sefydliadau Ewropeaidd) a Chymorth i Fyfyrwyr (Cymru) 2013
  The Natural Resources Body for Wales (Functions) Order 20132013 No. 755 (W. 90)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2013
  The Building Regulations &c. (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 747 (W. 89)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheoliadau Adeiladu etc. (Diwygio) (Cymru) 2013
  The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Contributions) (Amendment) Order 20132013 No. 736 (W. 88)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2013
  The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Contributions) (Amendment) Order 20132013 No. 735 (W. 87)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to the Wales/England Border) and The A494/A550 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary 40 mph Speed Limit & Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 729Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Ffin Cymru/Lloegr) a Chefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Glan Conwy - Conwy Morfa, Conwy County Borough) (Temporary 70 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 693Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Glanconwy - Morfa Conwy, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Terfyn Cyflymder 70 mya Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20132013 No. 692Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-Clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Cefn-coed-y-cymmer Roundabout to Dowlais Top Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 691Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Cefncoedycymer i Gylchfan Dowlais Top, Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2013
  The National Health Service (Welfare Reform Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20132013 No. 684 (W. 82)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau Canlyniadol Diwygio Lles) (Cymru) 2013
  The National Health Service (General Medical Services Contracts) (Prescription of Drugs Etc.) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 683 (W. 81)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhagnodi Cyffuriau Etc.) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 23 (Llanddulas) to Junction 19 (Glan Conwy), Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 674Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 23 (Llanddulas) i Gyffordd 19 (Llansanffraid Glan Conwy), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Cefn-coed-y-cymmer Roundabout, Merthyr Tydfil to Hirwaun Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles & 50 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 673Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Cefncoedycymer, Merthyr Tudful i Gylchfan Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Brynglas Tunnels, Newport) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 672Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Twneli Bryn-glas, Casnewydd) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The University of Wales, Newport Higher Education Corporation (Dissolution) Order 20132013 No. 664 (W. 77)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Uwch Prifysgol Cymru, Casnewydd (Diddymu) 2013
  The Children (Secure Accommodation) (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 663 (W. 76)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Diwygio) (Cymru) 2013
  The A494 Trunk Road (Loggerheads, Nr. Mold, Denbighshire) (Prohibition of Waiting) Order 20132013 No. 656Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Loggerheads, ger yr Wyddgrug, Sir Ddinbych) (Gwahardd Aros) 2013
  The A487 Trunk Road (Morben Isaf, Derwenlas, Machynlleth, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20132013 No. 654Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Morben Isaf, Derwenlas, Machynlleth, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013

  Back to top