Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3500)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County of Flintshire) Designation Order 20132013 No. 1747 (W. 173)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Sir y Fflint) 2013
  The Higher Education Funding Council for Wales (Supplementary Functions) Order 20132013 No. 1733 (W. 172)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (Swyddogaethau Atodol) 2013
  The A487 Trunk Road (Cardigan Bypass, Cardigan, Ceredigion) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 1730Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Osgoi Aberteifi, Aberteifi, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2013
  The Swansea Metropolitan University Higher Education Corporation (Dissolution) Order 20132013 No. 1729 (W. 170)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Uwch Prifysgol Fetropolitan Abertawe (Diddymu) 2013
  The Coleg Powys Further Education Corporation (Dissolution) Order 20132013 No. 1727 (W. 169)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Powys (Diddymu) 2013
  The Ystrad Mynach College Further Education Corporation (Dissolution) Order 20132013 No. 1724 (W. 168)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Ystrad Mynach (Diddymu) 2013
  The Mobile Homes Act 1983 (Amendment of Schedule 1 and Consequential Amendments) (Wales) Order 20132013 No. 1723 (W. 167)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol 1983 (Diwygio Atodlen 1 a Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2013
  The Housing and Regeneration Act 2008 (Consequential Amendments to the Mobile Homes Act 1983) (Wales) Order 20132013 No. 1722 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai ac Adfywio 2008 (Diwygiadau Canlyniadol i Ddeddf Cartrefi Symudol 1983) (Cymru) 2013
  The Gwynedd Council (Construction of Pont Tonfannau) Scheme 2012 Confirmation Instrument 20132013 No. 1701Wales Statutory Instruments
  Offeryn Cadarnhau Cynllun Cyngor Gwynedd (Adeiladu Pont Tonfannau) 2012 2013
  The Plant Health (Fees) (Wales) Regulations 20132013 No. 1700 (W. 164)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) 2013
  The A483, A489, A470 & A44 Trunk Roads (Various Locations in the Counties of Powys and Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles, Pedestrians & Cyclists) Order 20132013 No. 1679Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A483, yr A489, yr A470 a'r A44 (Lleoliadau Amrywiol yn Siroedd Powys a Cheredigion) (Gwahardd Cerbydau, Cerddwyr a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The Yale Sixth Form College Further Education Corporation and Deeside College Further Education Corporation (Dissolution) Order 20132013 No. 1673 (W. 162)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Chweched Dosbarth Iâl a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Glannau Dyfrdwy (Diddymu) 2013
  The A40 Trunk Road (Raglan to Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20132013 No. 1670Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Rhaglan i'r Fenni, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 32 (Coryton), Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1668Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 32 (Coryton), Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The Coleg Sir Gâr Further Education Corporation (Dissolution) and Coleg Sir Gar (Designated Institutions in Further Education) Order 20132013 No. 1663 (W. 159)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Sir Gâr (Diddymu) a Choleg Sir Gar (Sefydliadau Dynodedig mewn Addysg Bellach) 2013
  The African Horse Sickness (Wales) Regulations 20132013 No. 1662 (W. 158)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Clefyd Affricanaidd y Ceffylau (Cymru) 2013
  The School Admissions Code (Appointed Day) (Wales) Order 20132013 No. 1659 (W. 157)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Derbyniadau Ysgol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2013
  The Plant Health (Export Certification) (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 1658 (W. 156)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Anti-Social Behaviour Act 2003 (Amendment to the Education Act 1996) (Wales) Order 20132013 No. 1657 (W. 155)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Diwygio Deddf Addysg 1996) (Cymru) 2013
  The Specified Products from China (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 1653 (W. 154)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion Penodedig o Tsieina (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) (Diwygio) 2013

  Back to top