Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3400)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Official Statistics (Wales) Order 20132013 No. 649 (W. 73)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ystadegau Swyddogol (Cymru) 2013
  The Council Tax (Additional Provisions for Discount Disregards) (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 639 (W. 72)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyriadau Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2013
  The Council Tax (Discount Disregards) (Amendment) (Wales) Order 20132013 No. 638 (W. 71)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Dreth Gyngor (Diystyriadau Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2013
  The National Assistance (Assessment of Resources) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20132013 No. 634 (W. 70)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2013
  The National Assistance and Social Care Charges (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20132013 No. 633 (W. 69)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol a Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2013
  The National Assistance (Sums for Personal Requirements) and National Assistance (Assessment of Resources) (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 631 (W. 68)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) a Chymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio) (Cymru) 2013
  The Council Tax Reduction Schemes (Detection of Fraud and Enforcement) (Wales) Regulations 20132013 No. 588 (W. 67)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (Darganfod Twyll a Gorfodi) (Cymru) 2013
  The Council Tax (Administration and Enforcement) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20132013 No. 570 (W. 66)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2013
  The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 562 (W. 65)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20132013 No. 561 (W. 64)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2013
  The A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff to Abercynon Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 553Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd i Gylchfan Abercynon, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 552 (W. 62)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) 2013
  The A465 Trunk Road (Carmeltown Roundabout, Ebbw Vale, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restriction and Prohibition) Order 20132013 No. 551Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Carmeltown, Glynebwy, Blaenau Gwent) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A40 and A449 Trunk Roads (East of Glangrwyney, Powys to Raglan, Monmouthshire and Raglan to South of Ganarew, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20132013 No. 550Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A40 a'r A449 (Man i'r Dwyrain o Langrwyne, Powys i Raglan, Sir Fynwy a Rhaglan i Fan i'r De o Ganarew, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The Valuation Tribunal for Wales (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 547 (W. 59)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Food (Miscellaneous Amendment and Revocation) (Wales) Regulations 20132013 No. 545 (W. 58)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd (Diwygio Amrywiol a Dirymu) (Cymru) 2013
  The National Health Service (Dental Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 544 (W. 57)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20132013 No. 543 (W. 56)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2013
  The Food Safety (Sampling and Qualifications) (Wales) Regulations 20132013 No. 479 (W. 55)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diogelwch Bwyd (Samplu a Chymwysterau) (Cymru) 2013
  The Disabled Persons (Badges for Motor Vehicles) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 438 (W. 54)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2013

  Back to top