Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3449)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The School Admissions (Common Offer Date) (Wales) Regulations 20132013 No. 1144 (W. 122)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Derbyniadau Ysgol (Dyddiad Cynnig Cyffredin) (Cymru) 2013
  The School Admissions (Infant Class Sizes) (Wales) Regulations 20132013 No. 1141 (W. 121)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Derbyniadau Ysgol (Meintiau Dosbarthiadau Babanod) (Cymru) 2013
  The School Admissions (Variationof Admission Arrangements)(Wales) Regulations 20132013 No. 1140 (W. 120)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Derbyniadau Ysgol(Amrywio Trefniadau Derbyn)(Cymru) 2013
  The A494 Trunk Road (Mold Bypass, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20132013 No. 1121Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffordd Osgoi'r Wyddgrug, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The Health Act 2006 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20132013 No. 1112 (C. 48) (W. 118)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd 2006 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2013
  The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (Commencement No. 4) (Wales) Order 20132013 No. 1100 (C. 45) (W. 117)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2013
  The A494 Trunk Road (Drome Corner, Deeside, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Pedestrians and Cyclists) Order 20132013 No. 1091Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Drome Corner, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Gwaharddiad Dros Dro ar Gerbydau, Cerddwyr a Beicwyr) 2013
  The A40 Trunk Road (Tarell Roundabout, Brecon to County Border at Pont Wen, Halfway Powys) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20132013 No. 1082Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Tarell, Aberhonddu i’r Ffin Sirol ym Mhont Wen, Halfway, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Nant-ybwch Roundabout to Brynmawr Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20132013 No. 1054Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Nant-y-bwch i Gylchfan Bryn-mawr, Blaenau Gwent) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A550 Trunk Road (Deeside Park Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Pedestrians and Cyclists) Order 20132013 No. 1053Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A550 (Cyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Cerddwyr a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The Local Authorities (Joint Overview and Scrutiny Committees) (Wales) Regulations 20132013 No. 1050 (W. 112)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyd-bwyllgorau Trosolwg a Chraffu) (Cymru) 2013
  The Council Tax (Additional Provisions for Discount Disregards) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20132013 No. 1049 (W. 111)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyriadau Disgownt) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2013
  The Council Tax (Discount Disregards) (Amendment No. 2) (Wales) Order 20132013 No. 1048 (W. 110)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Dreth Gyngor (Diystyriadau Disgownt) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 25 (Bodelwyddan) to Junction 28 (Rhuallt), Denbighshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 1039Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 25 (Bodelwyddan) i Gyffordd 28 (Rhuallt), Sir Ddinbych) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Newbridge Bypass, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1020Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffordd Osgoi Newbridge, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A40 Trunk Road (Powys/Monmouthshire County Boundary to Brynich Roundabout, Brecon, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 1019Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Ffin Sirol Powys/Sir Fynwy i Gylchfan Brynich, Aberhonddu, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Abercynon Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (50 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 1018Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cylchfan Abercynon, Rhondda Cynon Taf) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2013
  The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 (Commencement No. 1) Order 20132013 No. 1000 (W. 105) (C. 42)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 1) 2013
  The A494 Trunk Road (River Dee Bridge, Queensferry, Flintshire) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 977Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Pont Afon Dyfrdwy, Queensferry, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 44, (Lon Las), Swansea) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 959Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 44, (Lôn-las), Abertawe) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013

  Back to top