Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3372)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Rehabilitation Courses (Relevant Drink Offences) (Wales) Regulations 20132013 No. 372 (W. 45)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyrsiau Adsefydlu (Troseddau Yfed Perthnasol) (Cymru) 2013
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 371 (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Civil Enforcement of Road Traffic Contraventions (Representations and Appeals) Removed Vehicles (Wales) Regulations 20132013 No. 361 (W. 43)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Sylwadau ac Apelau) Cerbydau a Symudwyd Ymaith (Cymru) 2013
  The Civil Enforcement of Road Traffic Contraventions (Approved Devices) (Wales) Order 20132013 No. 360 (W. 42)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Dyfeisiadau a Gymeradwyir) (Cymru) 2013
  The A494 Trunk Road (Rhesgoed to Fellside, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 355Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Rhesgoed i Fellside, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A5 Trunk Road (Gwynedd/Conwy Border to Nant Ffrancon, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 338Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ffin Gwynedd/Conwy i Nant Ffrancon, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A487 Trunk Road (Penrhyndeudraeth, Gwynedd) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 337Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Penrhyndeudraeth, Gwynedd) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A494 and A55 Trunk Roads (St Davids Park Interchange to Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibitions and 40 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 334Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A494 a'r A55 (Cyfnewidfa Parc Dewi Sant i Gyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Therfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 14, Madryn Interchange, Gwynedd to Junction 17, Conwy Morfa Interchange, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20132013 No. 333Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 14, Cyfnewidfa Madryn, Gwynedd i Gyffordd 17, Cyfnewidfa Morfa Conwy, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 19 to Junction 24, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 332Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 19 i Gyffordd 24, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Pont y Pant, Near Dolwyddelan, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20132013 No. 331Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Pont-y-pant, ger Dolwyddelan, Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Cemmaes Road Roundabout, Powys to Mallwyd Roundabout, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20132013 No. 304Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cylchfan Glantwymyn, Powys i Gylchfan Mallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A458 Trunk Road (Raven Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 270Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Raven Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Junction 4 (Ruthin Road), Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 269Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 4 (Ffordd Rhuthun), Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 32a to Junction 32, Flintshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20132013 No. 268Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 32a i Gyffordd 32, Sir y Fflint) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The Domiciliary Care Agencies (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 225 (W. 30)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Accounts and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 217 (W. 29)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 20132013 No. 216 (W. 28)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2013
  The A40 Trunk Road (Gibraltar Tunnels, Monmouth, Monmouthshire (Temporary Traffic Restriction and Prohibition) Order 20132013 No. 214Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Twnelau Gibraltar, Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwaharddiad a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Penmaenbach Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20132013 No. 195Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Penmaen-bach, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013

  Back to top