Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with D has returned 12 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

  • Wales Statutory Instruments (12)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Dangerous Drugs, Wales

The Controlled Drugs (Supervision of Management and Use) (Wales) Regulations 20082008 No. 3239 (W. 286)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyffuriau a Reolir (Goruchwylio Rheolaeth a Defnydd) (Cymru) 2008

Destructive Animals

The Mink Keeping (Prohibition) (Wales) Order 2012
Superseded by 2012 No. 1427
2012 (W. )Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cadw Mincod (Gwahardd) (Cymru) 2012

Devolution

The Government of Wales Act 2006 (Commencement of Assembly Act Provisions, Transitional and Saving Provisions and Modifications) Order 20112011 No. 1011 (C. 42) (W. 150)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cychwyn Darpariaethau Deddfau'r Cynulliad, Darpariaethau Trosiannol ac Arbed ac Addasiadau) 2011

Devolution, Wales

The National Assembly for Wales (Date of First Meeting of the Assembly Constituted by the Government of Wales Act 2006) Order 20072007 No. 374 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Dyddiad Cyfarfod Cyntaf y Cynulliad sydd wedi ei Gyfansoddi yn ôl Deddf Llywodraeth Cymru 2006) 2007
The National Assembly for Wales Referendum (Assembly Act Provisions) (Counting Officers' Charges) Order 20102010 No. 3000 (W. 249)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Refferendwm Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Darpariaethau Deddfau'r Cynulliad) (Taliadau Swyddogion Cyfrif) 2010
The Welsh Forms of Oaths and Affirmations (Government of Wales Act 2006) (Amendment) Order 20112011 No. 594 (W. 87)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ffurfiau Cymraeg Llwon a Chadarnhadau (Deddf Llywodraeth Cymru 2006) (Diwygio) 2011
The Welsh Forms of Oaths and Affirmations (Government of Wales Act 2006) Order 20072007 No. 2044 (W. 169)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ffurfiau Cymraeg Llwon a Chadarnhadau (Deddf Llywodraeth Cymru 2006) 2007
The Government of Wales Act 1998 (Commencement No.6)Order 20012001 No. 1756 (C. 64)Wales Statutory Instruments

Disabled Persons, Wales

The Disability Discrimination (Prescribed Periods for Accessibility Strategies and Plans for Schools) (Wales) Regulations 20032003 No. 2531 (W. 246)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwahaniaethu ar Sail Anabledd (Cyfnodau Rhagnodedig ar gyfer Strategaethau a Chynlluniau Hygyrchedd ar gyfer Ysgolion) (Cymru) 2003
The Disability Discrimination Act 2005 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20072007 No. 3285 (W. 289) (C. 134)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 2005 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007

Dogs, Wales

The Controls on Dogs (Non-application to Designated Land) (Wales) Order 20072007 No. 701 (W. 58)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Rheolaethau ar Gŵ n (Heb Fod yn Gymwys i Dir Dynodedig) (Cymru) 2007
The Dog Control Orders (Miscellaneous Provisions) (Wales) Regulations 20072007 No. 702 (W. 59)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gorchmynion Rheoli Cŵn (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2007

Back to top