Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4120)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A483 & A40 Trunk Roads (Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 1548Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A483 a’r A40 (Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A48 Trunk Road (Wye Bridge, Chepstow, Monmouthshire) (Temporary 30 MPH Speed Limit) Order 20152015 No. 1547Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A48 (Pont Afon Gwy, Cas-gwent, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 30 MYA Dros Dro) 2015
  The A470 Trunk Road (Northbound Link Road, Coryton Interchange, Cardiff) (Clearway, Prohibition of Left and Right Hand Turns and Prohibition of Pedestrians) Order 20152015 No. 1538Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffordd Gyswllt Tua’r Gogledd, Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd) (Clirffordd, Gwahardd Troi i’r Chwith a Throi i’r Dde a Gwahardd Cerddwyr) 2015
  The M4 Motorway (Slip Roads at Junction 46 (Llangyfelach), Swansea) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1535Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyffordd 46 (Llangyfelach), Abertawe) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The Town and Country Planning (Fees for Applications, Deemed Applications and Site Visits) (Wales) Regulations 20152015 No. 1522 (W. 179)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015
  The Government of Maintained Schools (Change of Category) (Wales) Regulations 20152015 No. 1521 (W. 178)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Newid Categori) (Cymru) 2015
  The Country of Origin of Certain Meats (Wales) Regulations 20152015 No. 1519 (W. 177)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwlad Tarddiad Cigoedd Penodol (Cymru) 2015
  The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) Regulations 20152015 No. 1517 (W. 176)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2015
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20152015 No. 1513 (W. 175)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2015
  The Honey (Wales) Regulations 20152015 No. 1507 (W. 174)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Mêl (Cymru) 2015
  The Education (Student Support) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1505 (W. 173)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Social Enterprise, Co-operative and Third Sector) (Wales) Regulations 20152015 No. 1500 (W. 172)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Mentrau Cymdeithasol, Cydweithredol a Thrydydd Sector) (Cymru) 2015
  The Care and Support (Ordinary Residence) (Specified Accommodation) (Wales) Regulations 20152015 No. 1499 (W. 171)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal a Chymorth (Preswylfa Arferol) (Llety Penodedig) (Cymru) 2015
  The Higher Education (Fee and Access Plans) (Wales) Regulations 20152015 No. 1498 (W. 170)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Cymru) 2015
  The Higher Education (Designation of Providers of Higher Education) (Wales) Regulations 20152015 No. 1497 (W. 169)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg Uwch (Dynodi Darparwyr Addysg Uwch) (Cymru) 2015
  The Higher Education (Amounts) (Wales) Regulations 20152015 No. 1496 (W. 168)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg Uwch (Symiau) (Cymru) 2015
  The Care and Support (Partnership Arrangements for Population Assessments) (Wales) Regulations 20152015 No. 1495 (W. 167)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal a Chymorth (Trefniadau Partneriaeth ar gyfer Asesiadau Poblogaeth) (Cymru) 2015
  The Care and Support (Disputes about Ordinary Residence, etc.) (Wales) Regulations 20152015 No. 1494 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal a Chymorth (Anghydfodau ynghylch Preswylfa Arferol, etc.) (Cymru) 2015
  The Building (Amendment) (Wales) Regulations 20152015 No. 1486 (W. 165)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2015
  The Higher Education (Fee and Access Plans) (Notices and Directions) (Wales) Regulations 20152015 No. 1485 (W. 164)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau a Chyfarwyddydau) (Cymru) 2015

  Back to top