Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4091)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A40 Trunk Road (Llangynnwr Roundabout to Pensarn Roundabout and Pensarn Roundabout to West of Pont Lesneven Roundabout, Carmarthenshire) and The A48 Trunk Road (South East of Pensarn Roundabout, Carmarthenshire) (40 and 50 MPH Speed Limits and Derestriction) Order 20152015 No. 1446Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Llangynnwr i Gylchfan Pen-sarn a Chylchfan Pen-sarn i Fan i’r Gorllewin o Gylchfan Pont Lesneven, Sir Gaerfyrddin) a Chefnffordd yr A48 (I’r Deddwyrain o Gylchfan Pen-sarn, Sir Gaerfyrddin) (Terfynau Cyflymder 40 a 50 MYA a Chodi Cyfyngiadau) 2015
  The A465 Trunk Road (Princetown, Caerphilly County Borough to Brynmawr Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 1445Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Princetown, Bwrdeistref Sirol Caerffili i Gylchfan Bryn-mawr, Blaenau Gwent) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A470 Trunk Road (Northbound Link Road at Coryton Interchange, Cardiff) (40 mph Speed Limit) Order 20152015 No. 1444Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffordd Gyswllt Tua’r Gogledd yng Nghyfnewidfa Coryton, Caerdydd) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2015
  The A494 Trunk Road (Ysgol O. M. Edwards, Llanuwchllyn, Gwynedd) (Temporary Part-time 20mph Speed Limit) Order 20152015 No. 1443Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ysgol O. M. Edwards, Llanuwchllyn, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 20mya Rhan-amser Dros Dro) 2015
  The A487 Trunk Road (Ysgol Tal y Bont, Ceredigion) (Temporary Part-time 20 mph Speed Limit) Order 20152015 No. 1442Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ysgol Tal-y-bont, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhanamser Dros Dro) 2015
  The A483 Trunk Road (Sarnybryncaled Roundabout, Near Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Waiting) Order 20152015 No. 1441Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cylchfan Sarn y Bryn Caled, ger y Trallwng, Powys) (Gwahardd Aros Dros Dro) 2015
  The A40 Trunk Road (Raglan Interchange to Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20152015 No. 1440Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cyfnewidfa Rhaglan i Drefynwy, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
  The A470 Trunk Road (Newbridge-on-Wye, Powys) (Temporary Part-time 20 mph Speed Limit) Order 20152015 No. 1437Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Pontnewydd ar Wy, Powys) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhanamser Dros Dro) 2015
  The A487 Trunk Road (Bontnewydd, Gwynedd) (Temporary Part-time 20 mph Speed Limit) Order 20152015 No. 1436Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Y Bontnewydd, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser Dros Dro) 2015
  The A470 Trunk Road (Ganllwyd, Gwynedd) (Temporary Part-time 20 mph Speed Limit) Order 20152015 No. 1435Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Y Ganllwyd, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser Dros Dro) 2015
  The A44 Trunk Road (Capel Bangor to Blaengeuffordd, Ceredigion) (Temporary 40 mph and Part-time 20 mph Speed Limits) Order 20152015 No. 1434Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Capel Bangor i Flaengeuffordd, Ceredigion) (Terfynau Cyflymder 40 mya Dros Dro ac 20 mya Rhanamser) 2015
  The A487 Trunk Road (Llanarth, Ceredigion) (Temporary 40 mph, 30 mph & Part-time 20 mph Speed Limits) Order 20152015 No. 1433Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Llannarth, Ceredigion) (Terfynau Cyflymder 40 mya a 30 mya Dros Dro ac 20 mya Rhan-amser) 2015
  The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20152015 No. 1418 (W. 142)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2015
  The Hazardous Waste (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20152015 No. 1417 (W. 141)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2015
  The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 10) Order 20152015 No. 1413 (W. 140) (C. 79)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 10) 2015
  The Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Regulations 20152015 No. 1403 (W. 139)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015
  The Environmental Damage (Prevention and Remediation) (Amendment) (Wales) Regulations 20152015 No. 1394 (W. 138)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Diwygio) (Cymru) 2015
  The Emissions Performance Standard (Enforcement) (Wales) Regulations 20152015 No. 1388 (W. 137)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Safon Perfformiad Allyriadau (Gorfodi) (Cymru) 2015
  The Regulation of Private Rented Housing (Information, Periods and Fees for Registration and Licensing) (Wales) Regulations 20152015 No. 1368 (W. 136)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Gwybodaeth, Cyfnodau a Ffioedd ar gyfer Cofrestru a Thrwyddedu) (Cymru) 2015
  The Care and Support (Population Assessments) (Wales) Regulations 20152015 No. 1367 (W. 135)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiadau Poblogaeth) (Cymru) 2015

  Back to top