Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3428)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A40 Trunk Road (Raglan to Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20132013 No. 1670Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Rhaglan i'r Fenni, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 32 (Coryton), Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1668Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 32 (Coryton), Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The Coleg Sir Gâr Further Education Corporation (Dissolution) and Coleg Sir Gar (Designated Institutions in Further Education) Order 20132013 No. 1663 (W. 159)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Sir Gâr (Diddymu) a Choleg Sir Gar (Sefydliadau Dynodedig mewn Addysg Bellach) 2013
  The African Horse Sickness (Wales) Regulations 20132013 No. 1662 (W. 158)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Clefyd Affricanaidd y Ceffylau (Cymru) 2013
  The School Admissions Code (Appointed Day) (Wales) Order 20132013 No. 1659 (W. 157)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Derbyniadau Ysgol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2013
  The Plant Health (Export Certification) (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 1658 (W. 156)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Anti-Social Behaviour Act 2003 (Amendment to the Education Act 1996) (Wales) Order 20132013 No. 1657 (W. 155)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Diwygio Deddf Addysg 1996) (Cymru) 2013
  The Specified Products from China (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 1653 (W. 154)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion Penodedig o Tsieina (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 10 (Caernarfon Road Interchange) to Junction 9 (Treborth Interchange), Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20132013 No. 1621Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55(Cyffordd 10 (Cyfnewidfa Ffordd Caernarfon) i Gyffordd 9 (Cyfnewidfa Treborth), Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A48 and A40 Trunk Roads (St Clears to Cross Hands, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20132013 No. 1620Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A48 a'r A40 (Sanclêr i Cross Hands, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A487 Trunk Road (Oakeley Drive, East of Maentwrog, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 1589Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Oakeley Drive, Man i’r Dwyrain o Faentwrog, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Abermule Flood Relief Bridge, Abermule, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 1588Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Pont Lleddfu Llifogydd Aber-miwl, Aber-miwl, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Dôl-gefeiliau to North of Ganllwyd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 1587Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Dôl-gefeiliau i Fan i'r Gogledd o Ganllwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The M48 Motorway (Mathern Bridge, Near Chepstow, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1586Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M48 (Pont Matharn, Ger Cas-gwent, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A55 Trunk Road (Westbound Slip Roads at Junction 32a & Junction 32, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20132013 No. 1585Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Ffyrdd Ymuno ac Ymadael tua’r Gorllewin wrth Gyffordd 32a a Chyffordd 32, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The A477 Trunk Road (St Clears, Carmarthenshire to Pembroke Dock, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20132013 No. 1584Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Sanclêr Sir Gaerfyrddin i Ddoc Penfro, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 1577 (W. 145)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2013
  The M4 Motorway (Junction 49, Pont Abraham, Carmarthenshire) (50 MPH Speed Limit) Regulations 20132013 No. 1567 (W. 144)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Traffordd yr M4 (Cyffordd 49, Pont Abraham, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2013
  The Protection of Freedoms Act 2012 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20132013 No. 1566 (C. 62) (W. 143)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2013
  The School Governors' Annual Reports (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 1561 (W. 142)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru) (Diwygio) 2013

  Back to top