Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3704)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A494 and A550 Trunk Roads (Queensferry Interchange to Deeside Park Interchange, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 1200Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A494 a'r A550 (Cyfnewidfa Queensferry i Gyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau Traffig Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 MYA) 2014
  The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 20142014 No. 1186 (W. 115)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2014
  The A494 Trunk Road (Deeside Park Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1137Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 9 (Treborth Interchange) to Britannia Bridge, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1136Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 9 (Cyfnewidfa Treborth) i Bont Britannia, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The Education (Small Schools) (Wales) Order 20142014 No. 1133 (W. 112)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Ysgolion Bach) (Cymru) 2014
  The Federation of Maintained Schools (Wales) Regulations 20142014 No. 1132 (W. 111)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014
  The Transfer of Functions (Food) (Wales) Regulations 20142014 No. 1102 (W. 110)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Trosglwyddo Swyddogaethau (Bwyd) (Cymru) 2014
  The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1099 (W. 109)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A487 Trunk Road (Bontnewydd, Gwynedd) (Temporary 10 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20142014 No. 1087Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Y Bontnewydd, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 10 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to Junction 33a (Northop) Flintshire) and The A494/A550 Trunk Road (Drome Corner to the Wales / England Border, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1078Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Gyffordd 33a (Llaneurgain) Sir y Fflint) a Chefnffordd yr A494/A550 (Drome Corner i Ffin Cymru / Lloegr, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The Bathing Water (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 1067 (W. 106)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Education (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 3) Order 20142014 No. 1066 (W. 105) (C. 46)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Addysg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 3) 2014
  The A483 Trunk Road (Derwydd, Llandybie, Dyfed) (De-Restriction) Order 1995 Revocation Order 20142014 No. 1065Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dirymu Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Derwydd, Llandybïe Dyfed) (Codi Cyfyngiad) 1995 2014
  The A465 Trunk Road (Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Prohibition of Right Hand Turns) Order 20142014 No. 1064Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Troi i’r Dde) 2014
  The A494 Trunk Road (Bala, Gwynedd) (Temporary 30 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20142014 No. 1062Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Y Bala, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 30 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A487 Trunk Road (Newport, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1061Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Trefdraeth, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Tredegar Roundabout, Blaenau Gwent to Rhymney Roundabout, Caerphilly) (Temporary Prohibition of Vehicles and Cyclists) Order 20142014 No. 1060Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Tredegar, Blaenau Gwent i Gylchfan Rhymni, Caerffili) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Llanrwst Road, Llansanffraid Glan Conwy, Conwy) (Prohibition of Waiting)Order 20142014 No. 1059Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffordd Llanrwst, Llansanffraid Glan Conwy, Conwy) (Gwahardd Aros) 2014
  The A477 Trunk Road (Llanddowror to Red Roses, Carmarthenshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1058Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Llanddowror i Ros-goch, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The M4 Motorway (Junction 38, Margam Interchange to Junction 39, Groes, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1057Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 38, Cyfnewidfa Margam i Gyffordd 39, Y Groes, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014

  Back to top