Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3536)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A483 Trunk Road (Welshpool Bypass, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2817Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffordd Osgoi’r Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A48 Trunk Road (Pensarn Roundabout to Nant-y-Caws, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20132013 No. 2816Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A48 (Cylchfan Pen-sarn i Nant-y-caws, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The Fruit Juices and Fruit Nectars (Wales) Regulations 20132013 No. 2750 (W. 267)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Suddoedd Ffrwythau a Neithdarau Ffrwythau (Cymru) 2013
  The A465 Trunk Road (Tredegar Roundabout to Brynmawr Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 2732Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Tredegar i Gylchfan Bryn-mawr, Blaenau Gwent) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The Education (Remission of Charges Relating to Residential Trips) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 2731 (W. 265)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Peidio â Chodi Tâl sy’n Ymwneud â Theithiau Preswyl) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Building Regulations &c. (Amendment No. 3) and Domestic Fire Safety (Wales) Regulations 20132013 No. 2730 (W. 264)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheoliadau Adeiladu etc. (Diwygio Rhif 3) a Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2013
  The Welsh Ambulance Services National Health Service Trust (Establishment) (Amendment) Order 20132013 No. 2729 (W. 263)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (Sefydlu) (Diwygio) 2013
  The Domestic Fire Safety (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 1) Order 20132013 No. 2727 (W. 262) (C. 109)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 1) 2013
  The Domestic Fire Safety (Definition of Residence) (Wales) Order 20132013 No. 2723 (W. 261)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Diogelwch Tân Domestig (Diffinio Preswylfa) (Cymru) 2013
  The A494/A550 Trunk Road (Queensferry, Flintshire) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 2656Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494/A550 (Queensferry, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2013
  The A494 Trunk Road (Brithdir Junction, Nr. Brithdir, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20132013 No. 2623Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cyffordd Brithdir, Ger Brithdir, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The Building (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20132013 No. 2621 (W. 258)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adeiladu (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2013
  The A465 Trunk Road (Dowlais Roundabout, Merthyr Tydfil to Rhymney Roundabout, Caerphilly County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2618Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Dowlais, Merthyr Tudful i Gylchfan Rhymni, Bwrdeistref Sirol Caerffili) (Gwahardd Cerbydau Dros Dros) 2013
  The Food Hygiene Rating (Wales) Act 2013 (Commencement No.1) Order 20132013 No. 2617 (C. 104) (W. 256)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 1) 2013
  The Food Additives, Flavourings, Enzymes and Extraction Solvents (Wales) Regulations 20132013 No. 2591 (W. 255)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013
  The M4 Motorway (Junction 44 (Lon Las) to Junction 45 (Ynysforgan), Swansea) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No.2) Order 20132013 No. 2583Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 44 (Lôn-las) i Gyffordd 45 (Ynysforgan), Abertawe) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 2) 2013
  The M4 Motorway (Junction 32, Coryton Interchange) and the A470 Trunk Road (Coryton) Cardiff) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20132013 No. 2582Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 32, Cyfnewidfa Coryton) a Chefnffordd yr A470 (Coryton) Caerdydd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Builth Wells to Llangurig, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 2581Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanfair-ym-Muallt i Langurig, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A487 Trunk Road (North Parade, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No.2) Order 20132013 No. 2552Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 2) 2013
  The Education (Admission Appeals Arrangements) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 2535 (W 250. ) (W. 250)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Diwygio) 2013

  Back to top