Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3776)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Representations Procedure (Wales) Regulations 20142014 No. 1795 (W. 188)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithdrefn Sylwadau (Cymru) 2014
  The Social Services Complaints Procedure (Wales) Regulations 20142014 No. 1794 (W. 187)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014
  The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (Wales) (No. 6) Order 20142014 No. 1793 (W. 186) (C. 78)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cychwyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (Cymru) (Rhif 6) 2014
  The Plant Health (Fees) (Wales) Regulations 20142014 No. 1792 (W. 185)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) 2014
  The A55 Trunk Road (Broughton, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20142014 No. 1779Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Brychdyn, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 1772 (W. 183)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Town and Country Planning (Non-Material Changes and Correction of Errors) (Wales) Order 20142014 No. 1770 (W. 182)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Newidiadau Ansylweddol a Chywiro Gwallau) (Cymru) 2014
  The Planning Act 2008 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20142014 No. 1769 (W. 181) (C. 76)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio 2008 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2014
  The A494 Trunk Road (Pont Rhydsarn to Pont Fronwydd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 1767Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Pont Rhyd-sarn i Bont Fronwydd, Gwynedd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Mobile Homes (Site Rules) (Wales) Regulations 20142014 No. 1764 (W. 179)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cartrefi Symudol (Rheolau Safle) (Cymru) 2014
  The Mobile Homes (Selling and Gifting) (Wales) Regulations 20142014 No. 1763 (W. 178)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cartrefi Symudol (Gwerthu a Rhoi yn Anrheg) (Cymru) 2014
  The Mobile Homes (Written Statement) (Wales) Regulations 20142014 No. 1762 (W. 177)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cartrefi Symudol (Datganiad Ysgrifenedig) (Cymru) 2014
  The Town and Country Planning (Fees for Non-Material Changes) (Wales) Regulations 20142014 No. 1761 (W. 176)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Newidiadau Ansylweddol) (Cymru) 2014
  The Mobile Homes (Pitch Fees) (Prescribed Form) (Wales) Regulations 20142014 No. 1760 (W. 175)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cartrefi Symudol (Ffioedd am Leiniau) (Ffurf Ragnodedig) (Cymru) 2014
  The Plant Health (Export Certification) (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 1759 (W. 174)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Local Government (Wales) Measure 2009 (Amendment) Order 20142014 No. 1713 (W. 173)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Diwygio) 2014
  The Education (Student Support) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1712 (W. 172)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Further and Higher Education (Governance and Information) (Wales) Act 2014 (Commencement) Order 20142014 No. 1706 (C. 72) (W. 171)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014 (Cychwyn) 2014
  The A487 Trunk Road (Llanllyfni Bypass, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1677Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Osgoi Llanllyfni, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A458 Trunk Road (East of Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1676Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Man i’r Dwyrain o Fallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014

  Back to top