Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3776)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A40 Trunk Road (St Clears Roundabout to Llanboidy Road Roundabout, Carmarthenshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 2556Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Sanclêr i Gylchfan Heol Llanboidy, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Residential Property Tribunal Procedures and Fees (Wales) (Amendment No. 2) Regulations 20142014 No. 2553 (W. 247)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio Rhif 2) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 36A, Broughton, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 2544Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 36A, Brychdyn, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A5 Trunk Road (Llidiart y Parc to Corwen, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20142014 No. 2542Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Llidiart-y-parc i Gorwen, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A40 Trunk Road (East of Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20142014 No. 2540Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Man i’r Dwyrain o Lanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Junction 41, Pentyla to Junction 42, Earlswood, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2495Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 41, Pentyla i Gyffordd 42, Earlswood, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Junction 32, Coryton) and the A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20142014 No. 2494Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 32, Coryton) a Chefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A494 Trunk Road (Bala to Bethel, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 2493Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Y Bala i Fethel, Gwynedd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A458 Trunk Road (Salop Road, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2492Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Salop Road, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A494 and A55 Trunk Roads (St Davids Park Interchange to Junction 33a (Brookside Junction), Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20142014 No. 2491Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A494 a’r A55 (Cyfnewidfa Parc Dewi Sant i Gyffordd 33a (Cyffordd Brookside), Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A449 Trunk Road (Northbound Carriageway between Coldra Interchange, Newport and Usk Interchange, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2474Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A449 (Y Gerbytffordd tua’r Gogledd rhwng Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd a Chyfnewidfa Brynbuga, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A487 Trunk Road (Ty’n y Maes to Rhiw Staerdywyll, Corris, Gwynedd) (Temporary 30 MPH Speed Limit and No Overtaking) Order 20142014 No. 2468Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ty’n-y-maes i Riw Staerdywyll, Corris, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder o 30 MYA Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 19 (Glan Conwy) to Junction 17 (Conwy Morfa), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 2467Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 19 (Llansanffraid Glan Conwy) i Gyffordd 17 (Morfa Conwy), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder o 40 mya Dros Dro) 2014
  The A40 and A449 Trunk Roads (East of Glangrwyney, Powys to Raglan, Monmouthshire and Raglan to South of Ganarew, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20142014 No. 2466Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A40 a'r A449 (Man i'r Dwyrain o Langrwyne, Powys i Raglan, Sir Fynwy a Rhaglan i Fan i'r De o Ganarew, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A487 Trunk Road (Bridge Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No.2) Order 20142014 No. 2465Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Stryd y Bont, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 2) 2014
  The A483 Trunk Road (Broad Street & High Street, Builth Wells, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2464Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Stryd Lydan a Stryd Fawr, Llanfair-ym-Muallt, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Slip Roads at Llanfoist Interchange, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2463Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyfnewidfa Llan-ffwyst, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 3) Order 20142014 No. 2368 (W. 231)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2014
  The Common Agricultural Policy Basic Payment Scheme (Provisional Payment Region Classification) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 2367 (W. 230)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Dosbarthiad Rhanbarthau Talu Dros Dro) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Education Workforce Council (Membership and Appointment) (Wales) Regulations 20142014 No. 2365 (W. 229)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi) (Cymru) 2014

  Back to top