Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (4088)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The M4 Motorway (Junction 23a (Magor), Monmouthshire to Junction 28 (Tredegar Park), Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1632Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23a (Magwyr), Sir Fynwy i Gyffordd 28 (Parc Tredegar), Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A5 Trunk Road (Pentre Du, Betws-y-Coed, Conwy County Borough) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 20152015 No. 1627Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Pentre Du, Betws-y-coed, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2015
  The A4042 Trunk Road (Llanellen to Hardwick Gyratory, Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 1626Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Llanelen i System Gylchu Hardwick, y Fenni, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A494 Trunk Road (Slip Roads at Queensferry Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Large Vehicles and 30 MPH Speed Limit) Order 20152015 No. 1624Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffyrdd Ymadael wrth Gyfnewidfa Queensferry, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau Mawr Dros Dro a Therfyn Cyflymder 30 MYA) 2015
  The A465 Trunk Road (Westbound Off-Slip Road, Llanfoist Interchange, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1620Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Ffordd Ymadael Tua’r Gorllewin, Cyfnewidfa Llan-ffwyst, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A465 Trunk Road (Dowlais, Merthyr Tydfil to Ebbw Vale West Junction, Blaenau Gwent) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 1618Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Dowlais, Merthyr Tudful i Gyffordd Gorllewin Glynebwy, Blaenau Gwent) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction 36, Warren Interchange to Junction 36A, Broughton, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 1617Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 36, Cyfnewidfa Warren i Gyffordd 36A, Brychdyn, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
  The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange) to Junction 14 (Madryn Interchange), Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 1606Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt) i Gyffordd 14 (Cyfnewidfa Madryn), Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
  The Consumer Rights Act 2015 (Commencement No. 1 and Transitional Provision) (Wales) Order 20152015 No. 1605 (C. 93) (W. 203)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Drosiannol) (Cymru) 2015
  The A470 & A479 Trunk Roads (Llyswen, Powys) (Temporary 30 mph Speed Limit) Order 20152015 No. 1604Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A470 a'r A479 (Llys-wen, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 mya Dros Dro) 2015
  The A470 Trunk Road (Llanelltyd, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 1602Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanelltud, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The Education (National Curriculum) (Attainment Targets and Programmes of Study) (Wales) (Amendment) Order 20152015 No. 1601 (W. 200)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cwricwlwm Cenedlaethol) (Targedau Cyrhaeddiad a Rhaglenni Astudio) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) (No.2) Regulations 20152015 No. 1600 (W. 199)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2015
  The Education (Inspection of Nursery Education) (Wales) Regulations 20152015 No. 1599 (W. 198)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Arolygu Addysg Feithrin) (Cymru) 2015
  The Town and Country Planning (Local Development Plan) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1598 (W. 197)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Planning (Hazardous Substances) (Wales) Regulations 20152015 No. 1597 (W. 196)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) 2015
  The National Curriculum (Desirable Outcomes, Educational Programmes and Baseline and End of Phase Assessment Arrangements for the Foundation Phase) (Wales) Order 20152015 No. 1596 (W. 195)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Deilliannau Dymunol, Rhaglenni Addysg a Threfniadau Asesu Sylfaenol a Diwedd Cyfnod ar gyfer y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2015
  The M4 Motorway (Junction 33 (Capel Llanilltern Interchange)) & The A4232 Trunk Road (Capel Llanilltern to Culverhouse Cross, Cardiff) (Temporary Traffic2015 No. 1595Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 33 (Cyfnewidfa Capel Llanilltern)) a Chefnffordd yr A4232 (Capel Llanilltern i Groes Cwrlwys, Caerdydd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A470 Trunk Road (East of Gellilydan, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 1594Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Man i’r Dwyrain o Gellilydan, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The A40 Trunk Road (Llangadog to Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 1593Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llangadog i Lanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015

  Back to top